Good Times – Lyrics

Title  Good Times
Composer  Sam Cooke
Composition’s Year  1964
First Recording Artist  Sam Cooke
Aretha’s First Recording Year  1967

Lyrics
Everybody get in the groove and let the good times roll
I’m gonna stay here till I soothe my soul
If it takes all night long, yeah!

It might be one o’clock and it might be three
Time don’t mean that much to me
I ain’t felt this good since I don’t know when
And I might not feel this good again, ooh

Get in the groove and let the good times roll
I’m gonna stay here till I soothe my soul
If it takes all night long, yeah!

All night takes all day
All night and all day
I’m gonna get in the groove and let the good times roll
Stay here till I soothe my soul
If it takes all night long, yeah!

It might be one o’clock and it might be three
But I don’t care ’cause time it’s nothing to me
I ain’t been swingin’ since I don’t know when
And I might not be swingin’ this way again, ooh

Get in the groove and let the good times roll
You can stay here till you soothe your soul
If it take all night long, yeah!

All night and all day
All night and all day
I’m gonna stay here, I ain’t gonna move
Come on soul brother, help me find the groove
I don’t care who’s knocking on the door …

Català – Bons Temps
Que tothom agafi l’ona i deixi fluir els bons temps
Em quedaré aquí fins calmar la meva ànima
Encara que em prengui tota la nit, sí!

Pot ser a la una i pot ser a les tres
El temps no significa molt per mi
No m’havia sentit tan bé des de no sé quan
I potser no tornaré a sentir-me així de bé mai més, ooh

Agafa l’ona i deixa fluir els bons temps
Em quedaré aquí fins calmar la meva ànima
Encara que em prengui tota la nit, sí!

Tota la nit necessita tot el dia
Tota la nit i tot el dia
Vaig a agafar l’ona i deixar fluir els bons temps
Em quedo aquí fins calmar la meva ànima
Encara que em prengui tota la nit, sí!

Pot ser a la una i pot ser a les tres
Però tant me fa perquè el temps no és res per mi
No havia estat tan oscil·lant des de no sé quan
I potser no tornaré a oscil·lar d’aquesta manera mai més, ohh

Agafa l’ona i deixa fluir els bons temps
Pots quedar-te aquí fins calmar la teva ànima
Encara que et prengui tota la nit, sí!

Tota la nit i tot el dia
Tota la nit i tot el dia
Em quedaré aquí, no em mouré
Vinga germà de l’ànima, ajuda’m a trobar l’ona
Tant me fa qui estigui trucant a la porta …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s