Brand New Me – Lyrics

Title  Brand New Me
Composer  Theresa Bell, Jerry Butler, Kenneth Gamble
Composition’s Year  1969
First Recording Artist  Jerry Butler
Aretha’s First Recording Year  1971

Lyrics
This is my same old coat
These are my same old shoes
It was the same old me
With the same old blues

Oh, then you touched my life
Just by holding my hand
And when I look in the mirror
I see a brand new girl, oh me

Just because of you, boy,
Just because of you whoa, oh, oh
Just because of you, boy
Just because of you

I got the same old friends
And they’ve got the same old sins
I tell them the same old jokes
And I get the same old grins

But now the joke is on you
It happened somehow with you
Everyday of my life
I’m as fresh as morning dew

Just because of you, boy
Just because of you, whoa, oh, oh, oh
Just because of you, boy
Just because of you

I go to the same old places
I see the same old faces
I look at the same old sky
See it all with brand new eye

I got a brand new boy
And I got me a brand new smile
Since I found you, baby
I got me a brand new style

Just because of you, boy
Just because of you, oh, I feel good
Just because of you, boy
Just because of you, oh, I feel good

Just because of you, boy
Hey, just because of you, yes, I do
Just because of you, boy
Just because of you, oh, it feels good

Just because of you, boy
Yeah, just because of you
Just because of you, boy
Just because, because, because of you

Just because of you, boy, ooh, boy
Just because of you, boy, ooh, boy
Just because of you, boy, ooh, boy

Català – Completament Nova
Aquest és el meu vell abric de sempre
Aquestes són les meves velles sabates de sempre
Jo, era la mateixa de sempre
Amb el mateix blues de sempre

Oh, llavors tu vas canviar la meva vida
Només pel fet d’agafar-me la mà
I quan em miro al mirall
Veig una noia completament nova, oh sóc jo

Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu, whoa, oh, oh
Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu

Tinc els mateixos vells amics de sempre
Amb els mateixos vells pecats de sempre
Jo els dic els mateixos vells acudits de sempre
I aconsegueixo els mateixos somriures de sempre

Però ara la gràcia és sobre teu
Va passar alguna cosa amb tu
Tots els dies de la meva vida
Estic tan fresca com la rosada al matí

Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu, whoa, oh, oh, oh
Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu

Vaig als mateixos vells llocs de sempre
Veig les mateixes velles cares de sempre
Miro al mateix vell cel de sempre
Ho veig tot amb ulls nous

Tinc un company nou de trinca
I he aconseguit un somriure completament nou
Des que et vaig trobar, nen
He aconseguit un estil completament nou

Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu, oh, em sento bé
Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu, oh, em sento bé

Només gràcies a tu, noi
Hey, només gràcies a tu, sí, ho faig
Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu, oh, s’hi està bé

Només gràcies a tu, noi
Sí, només gràcies a tu
Només gràcies a tu, noi
Només gràcies, només, només a tu

Només gràcies a tu, noi, ooh, noi
Només gràcies a tu, noi, ooh, noi
Només gràcies a tu, noi, ooh, noi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s