Love All The Hurt Away (Mono & Stereo) – 7″ DJ Promo – 1981

Audio  –  Video

Title  Love All The Hurt Away (Mono) / Love All The Hurt Away (Stereo)
Label  Arista
Catalogue #  AS 0624
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM
Year  1981
Country  USA
With  George Benson

A  Love All The Hurt Away (Mono)  [Sam Dees]
B  Love All The Hurt Away (Stereo)  [Sam Dees]

People Get Ready – Lyrics

Title  People Get Ready
Composer  Curtis Mayfield
Composition’s Year  1964
First Recording Artist  The Impressions
Aretha’s First Recording Year  1967

Lyrics
I believe, I believe, I believe, I do believe

People get ready
There’s a train comin’
You don’t need no baggage
You just get on board
All we need is faith
To hear the diesels humming
You don’t need no ticket
But just thank the Lord  (thank the Lord, uh, uh)

People get ready
For the train to Jordan  (uh, uh)
Is picking up passengers
From coast to coast
Faith is the key
Open the doors and board them
There’s hope for all
Among His loved the most

I believe, I believe, I believe, I do believe

There ain’t no room
For the hopeless sinner  (sinner)
Whom would hurt all mankind
Just to save his own, believe me
Have pity on those
Whose chances grow thinner
For there’s no hiding place
Against the kingdom’s throne
There’s no hiding place  (nowhere to hide)
Against the kingdom’s throne  (nowhere to hide)

So, people get ready
There’s a train comin’  (uh, uh)
You don’t need no tickets
We’ll just get on board
All you need is faith, yeah
To hear the diesels humming
You don’t need no baggage, you just

You just thank the Lord
All we’ll just thank the Lord
Thank the Lord
Thank the Lord, oh  (oh, Lord, get on board)
I tell you, we don’t need no ticket, we don’t ask
We’ll just thank the Lord
I say, we’ll thank the Lord
Oh, thank the Lord
Thank the Lord, oh  (oh, Lord, get on board)
Oh, thank you because I’m living  (oh, Lord, get on board)
I thank You the day, because I’m here to be giving  (oh, Lord, get on board)

Català – Prepareu-vos Gent
Hi crec, hi crec, hi crec, hi crec realment

Prepareu-vos gent
Està arribant un tren
No necessiteu cap equipatge
Només heu de pujar a bord
Tot el que necessitem és fe
Per escoltar el brunzit del gasoil
No necessiteu cap bitllet
Només heu de donar gràcies al Senyor  (gràcies al Senyor, uh, uh)

Prepareu-vos gent
Pel tren que va a Jordània  (uh, uh)
Està recollint passatgers
De costa a costa
La fe és la clau
Obriu les portes i pugeu-hi
Hi ha esperança per a tots
Entre els Seus estimats

Hi crec, hi crec, hi crec, hi crec realment

No hi ha lloc
Per al pecador sense esperança  (pecador)
Ni per aquells que farien mal a tota la humanitat
Només per salvar ells mateixos, creieu-me
Tingueu pietat d’aquells
A qui les possibilitats se’ls redueixen
Perquè no hi ha lloc on amagar-se
Del tron ​​del regne
No hi ha lloc on amagar-se  (no hi ha on amagar-se)
Del tron ​​del regne  (no hi ha on amagar-se)

Així que, prepareu-vos gent
Està arribant un tren  (uh, uh)
No calen entrades
Només haurem de pujar a bord
Tot el que necessiteu és fe, sí
Per escoltar el brunzit del gasoil
No necessiteu equipatge, només

Només heu de donar gràcies al Senyor
Tots nosaltres només haurem de donar gràcies al Senyor
Gràcies al Senyor
Gràcies al Senyor, oh  (oh, Senyor, pugeu a bord)
Us dic que no necessitem bitllet, no el demanem
Només haurem de donar gràcies al Senyor
Dic, donarem gràcies al Senyor
Oh, gràcies al Senyor
Gràcies al Senyor, oh  (oh, Senyor, pugeu a bord)
Oh, moltes gràcies perquè estic vivint  (oh, Senyor, pugeu a bord)
T’agraeixo el dia, perquè sóc aquí per donar  (oh, Senyor, pugeu a bord)

At Last (with Lou Rawls) – Rhythm, Love and Soul – 2002

Title  At Last
Composer  Mack Gordon, Harry Warren
Live at  Rhythm, Love and Soul (WQED) at Benedum Center for the Performing Arts, Pittsburgh, Pennsylvania
Year  2002 (November 26) / Aired in 2003 (March 1)
Country  USA
With  Lou Rawls

The Weight – 7″ EP Portugal – 1969

Audio  –  Video

Title  The Weight / Tracks Of My Tears / My Song / People Get Ready
Label  Atlantic – Alvorada
Catalogue #  EP-02-58
Format  7″ EP – 45 RPM
Year  1969
Country  Portugal

A1  The Weight  [Robbie Robertson]
A2  Tracks Of My Tears  [Warren “Pete” Moore, Smokey Robinson, Marvin Tarplin]
B1  My Song  [David James Mattis, John L. Alexander]
B2  People Get Ready  [Curtis Mayfield]

Without The One You Love – Lyrics

Title  Without The One You Love
Composer  Aretha Franklin
Composition’s Year  1962
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1962

Lyrics
What is romance without the one you love?
It’s heartbreak and misery without the one you love
You fool yourself and say that I’ll forget him
And knowing all the time that it’s not so
You play the lonely roll of Pagliacci
Crying on the inside and hurting that much more

Life can seem so cruel without that one you love
You’re like a dying rose in summer without the one you love
One telephone call, one line, one line or so
Could mean a world of difference, how much you’ll never know
But life can seem so lonely
So lonely without the one you love

Oh, one telephone, one telephone call
One line, write me one line or so
Could mean a world of difference
Just how much you’ll never, you’ll never know
But life can seem so lonely
Without the one you love
Lonely, without the one you love

Català – Sense La Persona Que Estimes
Què és el romanç sense la persona que estimes?
És angoixa i misèria sense la persona que estimes
T’enganyes i et dius que l’oblidaràs
Sabent tot el temps que no serà així
Jugues el solitari paper de Pagliacci
Plorant per dins i fent-te molt més mal

La vida pot semblar tan cruel sense aquesta persona que estimes
Ets com un rosa moribunda a l’estiu sense la persona que estimes
Una trucada telefònica, una línia, una línia més o menys
Podria significar un món de diferència, mai no sabràs quant
Però la vida pot semblar tan solitària
Tan solitària sense la persona que estimes

Oh, una trucada, una trucada telefònica
Una línia, escriu-me una línia més o menys
Podria significar un món de diferència
Quant, mai no, mai no ho sabràs
Però la vida pot semblar tan solitària
Sense la persona que estimes
Solitària, sense la persona que estimes