Are You Sure? – Lyrics

Title  Are You Sure?
Composer  Meredith Willson
Composition’s Year  1960
First Recording Artist  Tammy Grimes
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
Are you sure your prayers haven’t been answered?
Now think, sister, think
Are you sure your prayers haven’t been answered?
Now think, brother, think

But don’t you dare say the good Lord didn’t stop to hear you
He hears and sees everything you do
Stop right now and take the inventory
You’ll come up with a different story

Because He sees every move you make
Every waggle of you head, every wink of your eye
He sees the laugh you’re laughing and hears tears you cry

You may not know how to pray
But He loves you when you try
So raise your voices high and the Lord will hear you, hear you

Oh, He sees every move you make
Every waggle of you head, every wink of your eye
He sees the laugh you’re laughing and hears tears you cry

You may not know how to pray
But He loves you when you try
So raise your voices high and the Lord will hear you, hear you

Are you sure you haven’t been answered?
Now think, you’d better think
Are you sure, real sure, you haven’t been answered?
Now think, brother, think

Don’t you dare say the good Lord didn’t stop to hear you
He hears and sees everything you do
Stop right now and take inventory
You’ll come up with a different story

Because He sees every move you make
Every waggle of you head, every wink of your eye
Its His laugh you laughing and those are His tears you cry

You may not know how to pray
But He loves you when you try
So raise your voices high and the Lord will hear you, hear you
Oh, raise your voices high and the Lord will hear you, hear you
Oh, raise your voices high and the Lord will hear you

Català – Estàs Segur?
Estàs segura que les teves oracions no han tingut resposta?
Ara pensa, germana, pensa
Estàs segur que les teves oracions no han tingut resposta?
Ara pensa, germà, pensa

Però no t’atreveixis a dir que el bon Déu no es va aturar a escoltar-te
Ell escolta i veu tot el que fas
Para ara mateix i fes inventari
Trobaràs una història diferent

Perquè Ell veu cada moviment que fas
Cada oscil·lació del teu cap, cada picada d’ullet dels teus ulls
Ell veu el riure que rius i sent les llàgrimes que plores

Pots no saber com pregar
Però a Ell li agrada quan ho intentes
Així que alceu les vostres veus i el Senyor us escoltarà, us escoltarà

Oh, Ell veu cada moviment que fas
Cada oscil·lació del teu cap, cada picada d’ullet dels teus ulls
Ell veu el riure que rius i sent les llàgrimes que plores

Pots no saber com pregar
Però a Ell li agrada quan ho intentes
Així que alceu les vostres veus i el Senyor us escoltarà, us escoltarà

Estàs segur que no has tingut resposta?
Ara pensa, millor que hi pensis
Estàs segur, completament segur, que no has tingut resposta?
Ara pensa, germà, pensa

No t’atreveixis a dir que el bon Déu no es va aturar a escoltar-te
Ell escolta i veu tot el que fas
Para ara mateix i fes inventari
Trobaràs una història diferent

Perquè Ell veu cada moviment que fas
Cada oscil·lació del teu cap, cada picada d’ullet dels teus ulls
És el Seu riure el que rius i són les Seves llàgrimes les que plores

Pots no saber com pregar
Però a Ell li agrada quan ho intentes
Així que alceu les vostres veus i el Senyor us escoltarà, us escoltarà
Oh, alceu les vostres veus i el Senyor us escoltarà, us escoltarà
Oh, alceu les vostres veus i el Senyor us escoltarà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s