What A Fool Believes – Lyrics

Title  What A Fool Believes
Composer  Michael McDonald, Kenny Loggins
Composition’s Year  1978
First Recording Artist  Kenny Loggins
Aretha’s First Recording Year  1980

Lyrics
He came from somewhere back in her long ago
The sentimental fools don’t see tryin’ hard
To recreate what had yet to be created once in her life
She musters a smile for his nostalgic tale
Never coming near what he wanted to say, hey, only to realize
It never really was

He had a place in her life
She never made him think twice
As he rises to her apology
Anybody else would surely know
He’s watching her go

And what a fool believes, he sees
No wise man has the power, oh yeah, to reason away, now
What seems to be
Is always better than nothing, oh yeah
Nothing at all, nothing at all

Keeps sending him somewhere back in her long ago
He can still believe there’s a place in her life
Hey, someday, somewhere, she will return

He had a place in her life, oh oh
She never made him think twice
As he rises to her apology
Anybody else would surely know
He’s watching her go, oh yeah

What a fool believes, he sees
No wise man has the power, oh yeah, to reason away, yeah
And what seems to be
Is always better than nothing, oh oh oh oh oh yeah
Nothing at all, nothing at all

Oh, oh, oh, oh, oh
Get down, get it now, uh
Get down, get it now
Get down, get it now, oh

(What a fool believes, he sees)  Uh, uh
(No wise man has the power)  No wise man has the power
(To reason away)  Oh, to reason away, yeah
(What a fool believes, he sees)  What a fool believes, oh, he sees
No wise man has the power
To reason away, yeah, yeah
(What a fool believes, he sees)

Català – El Que Un Ximple Creu
Ell va retornar d’algun lloc del seu passat
Els ximples sentimentals no hi veuen esforçant-se
Per tal de recrear el que encara s’ha de crear per primer cop a la seva vida
Ella aconsegueix reunir un somriure per al seu relat nostàlgic
Mai s’ha acostat al que ell volia dir, hey, només per adonar-se que
En realitat, mai va passar

Ell tenia un lloc a la seva vida
Ella mai el va fer repensar-s’hi
Mentre s’eleva cap a la seva disculpa
Ningú més, certament, sabria que
Ell l’està mirant marxar

I el que un ximple creu, ho veu
Cap home savi té el poder, oh sí, de raonar, ara
El que sembla ser
Sempre és millor que res, oh sí
Res de res, res de res

Continua enviant-lo a algun lloc del seu passat
Encara pot creure que té un lloc a la seva vida
Ei, algun dia, a algun lloc, ella tornarà

Ell tenia un lloc a la seva vida, oh, oh
Ella mai el va fer repensar-s’hi
Mentre s’eleva cap a la seva disculpa
Ningú més, certament, sabria que
Ell l’està mirant marxar, oh sí

El que un ximple creu, ho veu
Cap home savi té el poder, oh sí, de raonar, sí
I el que sembla ser
Sempre és millor que res, oh oh oh oh oh sí
Res de res, res de res

Oh, oh, oh, oh, oh
Baixa, aconsegueix-ho ara, uh
Baixa, aconsegueix-ho ara
Baixa, aconsegueix-ho ara, oh

(El que un ximple creu, ho veu)  Uh, uh
(Cap home savi té el poder)  Cap home savi té el poder
(De raonar)  Oh, de raonar, sí
(El que un ximple creu, ho veu)  El que un ximple creu, oh, ho veu
Cap home savi té el poder
De raonar, sí, sí
(El que un ximple creu, ho veu)

Bridge Over Troubled Water / A Brand New Me – 7″ UK – 1971

Audio  –  Video

Title  Bridge Over Troubled Water / A Brand New Me
Label  Atlantic
Catalogue #  2091-090
Format  7″ – 45 RPM
Year  1971
Country  UK

A  Bridge Over Troubled Water  [Paul Simon]
B  A Brand New Me  [Theresa Bell, Jerry Butler, Kenneth Gamble]

Until You Say You Love Me – Lyrics

Title  Until You Say You Love Me
Composer  Preston Glass, Narada Michael Walden
Composition’s Year  1985
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1985

Lyrics
Say it, got to hear you say to me

Deep inside, fall on the wall
That’s where I find protection from the rain
Since you’ve been gone my only friend is yesterday, ooh boy
Telephone won’t make a sound
Waiting here for you to change your mind
You never called, I’m lost in the tears I hide behind, oh yeah

That’s where I’ll be until you say you love me, oh
That’s where I’ll be until you say you love me

Late at night I toss and turn
Burning memories lingering on
I’d give the world just to prove my love for you is strong
All you left is confusion and doubt
Unanswered questions, just where did I fail?
I’m hurt and helpless inside a cold and empty shell, ooh boy

That’s where I’ll be until you say you love me, yeah
That’s where I’ll be until you say you love me

You’re love’s sweet reason for living
In your arms I found my home
Love’s waiting here for giving
Like a stone, like a stone, oh

Telephone won’t make a sound
Waiting here for you to change your mind
But you never called and I’m lost in the tears I hide, yeah, behind

That’s where I’ll be until you say you love me
That’s where I’ll be until you say you love me, yeah
That’s where I’ll be until you say you love me, yeah
That’s where I’ll be until you say, you say, say, say, say you love me

(Till you say you love me)  Yeah
(Till you say you love me)  Baby, I’ve got
(Till you say you love me)  Come on, now
(Till you say you love me)  To me, one thing
(Till you say you love me)  Till I hear you say, say it, say to me
(Till you say you love me)  One thing, yeah
(Till you say you love me)  Yeah

Català – Fins Que Diguis Que M’Estimes
Digue-ho, he de sentir-t’ho dir

En el fons, arrambada a la paret
És on trobo protecció de la pluja
Des que vas marxar, el meu únic amic és l’ahir, oh noi
El telèfon no sonarà
Aquí esperant a que canvïis d’opinió
Mai has trucat, estic perduda entre les llàgrimes darrera les que m’amago, oh sí

Aquí és on estaré fins que diguis que m’estimes, oh
Aquí és on estaré fins que diguis que m’estimes

Entrada la nit, dono voltes al llit
Cremant records que subsisteixen
Donaria el món només per demostrar que el meu amor per tu és fort
Tot el que has deixat és confusió i dubte
Preguntes sense resposta, on vaig fallar concretament?
Estic ferida i indefensa dins d’una closca freda i buida, oh noi

Aquí és on estaré fins que diguis que m’estimes, sí
Aquí és on estaré fins que diguis que m’estimes

El teu amor és un dolç motiu per viure
En els teus braços vaig trobar la meva llar
L’amor està aquí esperant ser donat
Com una pedra, com una pedra, oh

El telèfon no sonarà
Aquí esperant a que canvïis d’opinió
Però mai has trucat i estic perduda entre les llàgrimes en les que m’amago, sí, darrera

Aquí és on estaré fins que diguis que m’estimes
Aquí és on estaré fins que diguis que m’estimes, sí
Aquí és on estaré fins que diguis que m’estimes, sí
Aquí és on estaré fins que diguis, que diguis, diguis, diguis, diguis que m’estimes

(Fins que diguis que m’estimes)  Sí
(Fins que diguis que m’estimes)  Noi, he de
(Fins que diguis que m’estimes)  Vinga, ara
(Fins que diguis que m’estimes)  A mi, una cosa
(Fins que diguis que m’estimes)  Fins que et senti dir, digue-ho, digue-m’ho
(Fins que diguis que m’estimes)  Una cosa, sí
(Fins que diguis que m’estimes)  Sí

I Never Loved A Man (The Way I Love You) – 18th Essence Music Festival – 2012

Title  I Never Loved A Man (The Way I Love You)
Composer  Ronnie Shannon
Live at  18th Essence Music Festival, Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, Los Angeles
Year  2012 (July 8)
Country  USA

Gimme Your Love / Think (1989) – 7″ – 1989

Audio  –  Video

Title  Gimme Your Love / Think (1989)
Label  Arista
Catalogue #  AS1-9884
Format  7″ – 45 RPM
Year  1989
Country  USA
With  James Brown  [A]

A  Gimme Your Love  [Narada Michael Walden, Jeffrey Cohen]
B  Think (1989)  [Aretha Franklin, Ted White]

This Could Be The Start Of Something – Lyrics

Title  This Could Be The Start Of Something
Composer  Steve Allen
Composition’s Year  1954
First Recording Artist  Mark Murphy
Aretha’s First Recording Year  1965

Lyrics
You’re walkin’ along the street or you’re at a party
Or else you’re alone and then you suddenly dig
You’re looking’ in someone’s eyes and suddenly realize
This could be the start of something big

You’re lunching at Twenty-one and watchin’ your diet
Declining a Charlotte Russe, accepting a fig
When out of the clear blue sky, suddenly it’s gal and guy
And this could be the start of something big

There’s no controlling the unrolling of your fate, my friend
Who knows what’s written in the magic book
But when a lover you discover at the gate my friend
Let him in without a second look

You’re up in an aeroplane or dining at Sardi’s
Or else you’re at Malibu alone on the sand
Suddenly you hear bells, suddenly you can tell
This could be the start of something
This could be the start of something
This could be the start of something big
Oh, this could be the start of something big

Català – Aquest Podria Ser El Principi D’Alguna Cosa
Camines pel carrer o estàs en una festa
O si no estàs sol i aleshores de sobte descobreixes
Que estàs mirant als ulls d’algú i de sobte t’adones que
Aquest podria ser el principi d’alguna cosa gran

Estàs dinant al Twenty-one i vegilant la teva dieta
Rebutjant una Charlotte Russe (pastís), acceptant una figa
Quan del blau cel clar, de sobte un noia i un noi
I aquest podria ser el principi d’alguna cosa gran

No hi ha control sobre el desplegament del teu destí, amic meu
Qui sap el que està escrit en el llibre màgic
Però quan un amant descobreixis a la porta, amic meu
Deixa’l entrar sense una segona mirada

Estàs en un avió o menjant al Sardi’s
O si no estàs a Malibu, sol a la sorra
De sobte escoltes campanes, de sobte pots dir
Aquest podria ser el principi d’alguna cosa
Aquest podria ser el principi d’alguna cosa
Aquest podria ser el principi d’alguna cosa gran
Oh, aquest podria ser el principi d’alguna cosa gran