I’m Wandering – Lyrics

Title  I’m Wandering
Composer  Berry Gordy Jr., Tyran Carlo
Composition’s Year  1958
First Recording Artist  Jackie Wilson
Aretha’s First Recording Year  1962

Lyrics
I’m wandering, been moving to and from
Just wandering, with no place to go
Since I lost you, lost you, all I ever do
Is be wandering, till I wander back to you

Oh, I’m wishing, been yearning for your kiss
Oh, I’ve been missing the warmth of your caress
Since I lost you, I lost you, all I ever do
Is be wandering, wandering, wandering, wandering
I’ll be wandering, till I wander back to you

I look on every corner, down every dismal street
Are you there? Are you there? Oh darling, I repeat
I visit all familiar places, there’s no one there but me
Where can you be? Where can you be? Oh darling, where can you be?

Oh, I’m praying, your touch for me has grown
And I’m saying, for before it’s not been known
I love you, I love you, and all I ever do
Is be wandering, crying, wandering, wandering
I’ll be wandering, till I wander, till I wander back to you, yeah, oh yeah
I’m gonna be, I’m gonna be wandering till I wander back to you, yeah, yeah
Wandering back to you

Català – Estic Vagant
Estic vagant, movent-me d’un lloc a l’altre
Només vagant, sense cap lloc on anar
Des que et vaig perdre, perdre, tot el que faig
Es estar vagant, fins que vagui de retorn a tu

Oh, estic desitjant, anhelant el teu bes
Oh, he trobat a faltar la calor de les teves carícies
Des que et vaig perdre, et vaig perdre, tot el que faig
És estar vagant, vagant, vagant, vagant
Estaré vagant, fins que vagui de retorn a tu

Miro a cada cantonada, a cada trist carrer
Estàs aquí? Estàs aquí? Oh estimat, repeteixo
Visito tots els llocs coneguts, no hi ha ningú a part de mi
On deus estar? On deus estar? Oh estimat, on deus estar?

Oh, estic pregant, el teu toc per a mi ha crescut
I dic, perquè abans no era sabut
T’estimo, t’estimo, i tot el que faig
És estar vagant, plorant, vagant, vagant
Estaré vagant, fins que vagui, fins que vagui de retorn a tu, sí, oh sí
Estaré, estaré vagant fins que vagui de retorn a tu, sí, sí
Vagant de retorn a tu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s