Lee Cross – Lyrics

Title  Lee Cross
Composer  Ted White
Composition’s Year  1964
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
Here comes, here comes Lee Cross
Here he comes, here comes Lee Cross
He’s a trouble maker  (trouble maker)
A heartbreaker  (heartbreaker)
A love maker  (love maker)

Let me tell you about Lee Cross
Gonna tell the story, he’s the lady’s boss
The ex-teacher from the school of live
He’s a lover so prim, a young girl’s dream
Mad on who wants to be his wife

You think I’m lying about he’s being a lover
His record speaks for itself
Don’t worry about him running out, girls
If got a rose up being on the shelf

He’s got a weld of kisses, honey, tell the story
And in his chest is where the love is stored
And before he turns twenty-one
He is gonna be charming of the lover’s gone, yeah, yeah, yeah, yeah

I’m talking ’bout Lee Cross
The great greater loss
And now that you, you’ve heard my spill
Wherever you’re from and if he’s in your town
Go on over girls and let him give you a thrill

Talking ’bout Lee, Lee Cross, he’s a lover
And every girl knows that he is all friends
Well, and I, I declare that he’s awfull in his charm  (yes he is)
The light stars at the very end

There he goes, there goes Lee Cross
There he goes, there goes Lee Cross
He’s a trouble maker  (trouble maker)
A heartbreaker  (heartbreaker)
A love maker  (love maker)
Yeah, yeah, yeah, yeah
Heartbreaker  (heartbreaker)
A love maker  (love maker)
A known shaker  (known shaker)
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ah

Català – Lee Cross
Ja ve, ja ve Lee Cross
Ja ve, ja ve Lee Cross
És un creador de problemes  (creador de problemes)
Un trencacors  (trencacors)
Un fabricant d’amor  (fabricant d’amor)

Deixeu-me parlar-vos de Lee Cross
Explicaré la història, és l’amo de les senyoretes
L’ex-professor de l’escola de la vida
És un amant tan sensible, el somni d’una jove
Es tornarà boja qui vulgui ser la seva dona

Creus que menteixo sobre ell com a amant
El seu historial parla per si mateix
No us preocupeu per si s’escapa, noies
Si teniu una rosa fins per vestir sants

Té una soldadura de petons, estimades, expliqueu la història
I en el seu pit és on s’emmagatzema l’amor
I abans de complir els vint-i-un
Serà l’encantador dels amants que han marxat, sí, sí, sí, sí

Estic parlant de Lee Cross
La més gran pèrdua
I ara que vosaltres heu escoltat el meu vessament
Allà on sigueu i si ell està a la vostra ciutat
Aneu a per totes noies i deixeu que us doni una emoció

Parlo de Lee, Lee Cross, és un amant
I totes les noies saben que ell és l’amic de totes
Bé, i jo, declaro que és terrible en el seu encant  (sí que ho és)
La llum s’encén ben bé al final

Allà va, allà va Lee Cross
Allà va, allà va Lee Cross
És un creador de problemes  (creador de problemes)
Un trencacors  (trencacors)
Un fabricant d’amor  (fabricant d’amor)
Sí, sí, sí, sí
Trencacors  (trencacors)
Un fabricant d’amor  (fabricant d’amor)
Un conegut agitador  (conegut agitador)
Oh, oh, oh, oh, oh, ah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s