School Days – Lyrics

Title  School Days
Composer  Aretha Franklin
Composition’s Year  1980
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1980

Lyrics
School days, school days
Dear ole golden rule days
Reading, writing and arithmetic
Were taught to the tune of
Tight skirts, big socks, pony tails and silk suit sales, now

Those really were the days, we had a lot of fun
And I remember that very special one
See him walking in the hall when classes would change
And I don’t think he ever really knew my name

Ooh boy, school boy, ooh boy, yeah yeah yeah yeah
We were stylish and young, second to none
Coming on up the right way, yes, those were the days
That was the way things in the 50’s were done, now

With my bucks and checker boots I was really steppin’ tough
With my fringed suede jacket I was just about tough enough, ya’ll
But I couldn’t get this guy to even look my way
Wonder what he looks like right now to this very day

Ooh boy, school boy, ooh boy, yeah yeah yeah yeah
We were stylish and young, second to none
Coming on up the right way, yes, those were the days
That was the way things in the 50’s were done, now

Art was my favorite class and I had to get a pass
To fool around in the hall, he was so cute and tall
I loved to race to lunch and science was more’n a hunch
Sure loved to go to gym, loved it when I saw him

We were stylish and young, second to none
Coming on up the right way, yes, those were the days
That was the way things in the 50’s were done, now

Remember those big hoop skirts and petticoats
That we wore in the summer, guess that’s what I wore the most
And remember when you’d sit they’d fly up in the air
And you’d have to hold them down while sitting in your chair

Hoop skirts, petticoats, dirty sneakers
And blue jeans were cheaper
We were stylish and young, second to none
Coming on up the right way, yes, those were the days
That was the way things in the 50’s were done, now
We were stylish and young, second to none
Coming on up the right way, yes, those were the days
That was the way things in the 50’s were done, now
We were stylish and young, second to none
Coming on, coming on, coming on, yes, those were the days
That was the way things in the 50’s were done, now

Oh, ain’t you glad you made it
Oh, oh, ain’t you glad you made it now
Oh, ain’t you glad you made it
Ain’t you glad you made it now, oh, oh, oh, oh
Ain’t you glad you made it
Ain’t you glad you made it, oh, oh, oh, yeah
Ain’t you glad you made it, oh, oh
Ain’t you glad you made it, oh
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Ain’t you glad you made it, yeah, yeah
Ain’t you glad you made it, oh yeah
Ain’t you glad you made it now, oh
Ain’t you glad you made it
Ain’t you glad you made it now

Català – Dies D’Escola
Dies d’escola, dies d’escola
Benvolguts vells dies de la regla d’or
Lectura, escriptura i aritmètica
Van ser ensenyades a la cantarella de
Faldilles ajustades, grans mitjons, cues de cavall i vestits de seda d’oferta, ara

Aquells eren realment els dies, vam tenir un munt de diversió
I recordo aquell noi molt especial
Veure’l caminar al passadís quan les classes canviaven
I no crec que mai realment sabés el meu nom

Oh noi, noi de l’escola, oh noi, sí sí sí sí
Teníem estil i érem joves, sense rival
Desenvolupant-nos en el camí correcte, sí, aquells eren els dies
Així era com es feien les coses a la dècada dels 50, ara

Amb els meus dòlars i les meves botes correctores realment trepitjava fort
Amb la meva jaqueta d’ant amb serrells era gairebé prou dura, sabeu
Però no podia aconseguir que aquest xicot ni tan sols em mirés
Em pregunto quin aspecte té ara mateix, a dia d’avui

Oh noi, noi de l’escola, oh noi, sí sí sí sí
Teníem estil i érem joves, sense rival
Desenvolupant-nos en el camí correcte, sí, aquells eren els dies
Així era com es feien les coses a la dècada dels 50, ara

Art era la meva classe preferida i vaig haver d’aconseguir un aprovat
Per perdre el temps al passadís, ell era tan bonic i alt
M’encantava córrer per dinar i ciència era més que un pressentiment
És clar que m’encantava anar al gimnàs, m’agradava quan el veia

Teníem estil i érem joves, sense rival
Desenvolupant-nos en el camí correcte, sí, aquells eren els dies
Així era com es feien les coses a la dècada dels 50, ara

Recordeu aquells grans mirinyacs i enagos
Que portèvem a l’estiu, suposo que és el que més em vaig posar
I recordeu que quan seies volaven enlaire
I els havies d’aguantar avall mentre estaves asseguda a la cadira

Mirinyacs, enagos, sabatilles brutes
I els pantalons texans eren més barats
Teníem estil i érem joves, sense rival
Desenvolupant-nos en el camí correcte, sí, aquells eren els dies
Així era com es feien les coses a la dècada dels 50, ara
Teníem estil i érem joves, sense rival
Desenvolupant-nos en el camí correcte, sí, aquells eren els dies
Així era com es feien les coses a la dècada dels 50, ara
Teníem estil i érem joves, sense rival
Desenvolupant-nos, desenvolupant-nos, desenvolupant-nos, sí, aquells eren els dies
Així era com es feien les coses a la dècada dels 50, ara

Oh, no estàs content d’haver-ho fet?
Oh, oh, no estàs content d’haver-ho fet ara?
Oh, no estàs content d’haver-ho fet?
No estàs content d’haver-ho fet ara? Oh, oh, oh, oh
No estàs content d’haver-ho fet?
No estàs content d’haver-ho fet? Oh, oh, oh, sí
No estàs content d’haver-ho fet? Oh, oh
No estàs content d’haver-ho fet? Oh
Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí
No estàs content d’haver-ho fet? Sí, sí
No estàs content d’haver-ho fet? Oh sí
No estàs content d’haver-ho fet ara? Oh
No estàs content d’haver-ho fet?
No estàs content d’haver-ho fet ara?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s