Old Landmark – Lyrics

Title  Old Landmark
Composer  William Herbert Brewster
Composition’s Year  1949
First Recording Artist  Edna Gallmon Cooke
Aretha’s First Recording Year  1972

Lyrics
Let us all  (all go back)
Back to the old  (old landmark)
Let us all  (all go back)
Back to the old  (old landmark)
Let us all  (all go back)
Back to the old  (old landmark)
Then, we’ll stay in the service of the Lord

Now let us kneel  (kneel and pray)
In the old  (old-time way)
Let us kneel  (kneel and pray)
Into the old  (old-time way)
Now let us kneel  (kneel and pray)
Into the old  (old-time way)
He will  (hear us)  and be  (near us)
We’ll be  (given)  bread from  (Heaven)
He will feed us until we want no more

Preachers preach  (preach the word)
Preach in the old  (old-time way)
Preachers preach the word  (preach the word)
Preach in the old  (old-time way)
Preachers preach  (preach the word)
Preach in the old  (old-time way)
Tell the  (story)  of His  (glory)
It will  (warn men),  it will  (turn men)
It will save this old world from sin and shame

Let us blend  (blend our voices)
Blend them in the old  (old-time way)
Let us blend  (blend our voices)
In the old  (old-time way)
Now let us blend  (blend our voices)
Blend them in the old  (old-time way)
Common  (meter)  they’re much  (sweeter)
When you stop  (singing) bells keep  (ringing)
It will linger right down in your soul

Let’s go down  (down to the river)
In the old  (old-time way)
Go down  (down to the river)
In the old  (old-time way)
Let’s go down  (down to the river)
In the old  (old-time way)
Sons and  (daughters)  buried in the  (water)
Coming up  (shouting)  nobody  (doubting)
Everybody happy in the service of the Lord

Let us all  (all go back)
Back to the old  (old landmark)
Let us all go back  (all go back)
Back to the old landmark  (old landmark)
Let us all go back  (all go back)
Back to the old landmark  (old landmark)
He will  (hear us)  and be  (near us)
We’ll be  (given)  bread from  (Heaven)
Tell the  (story)  of His  (glory)
It will  (warn men),  it will  (turn men)
(Meter, sweeter, singing, ringing)
(Daughters, water, shouting, doubting)
(Shouting, shouting, shouting, shouting)

Shouting  (oh, oh, oh, oh, oh, shouting, shouting)
Yeah  (oh, oh, oh, oh, oh, shouting, shouting)
Yeah  (oh, oh, oh, oh, oh, shouting, shouting)
Shouting  (oh, oh, oh, oh, oh, shouting, shouting)
Oh yeah  (oh, oh, oh, oh, oh, shouting, shouting)
(Oh, oh, oh, oh, oh, shouting, shouting)
(Oh, oh, oh, oh, oh, shouting, shouting)
(Oh, oh, oh, oh, oh, shouting, shouting)
(Oh, oh, oh, oh, oh, shouting now)

Català – Vell Monument
Tots nosaltres  (tots tornem)
Tornem al vell  (vell monument)
Tots nosaltres  (tots tornem)
Tornem al vell  (vell monument)
Tots nosaltres  (tots tornem)
Tornem al vell  (vell monument)
Després, ens quedarem al servei del Senyor

Ara agenollem-nos  (agenollem-nos i preguem)
A l’antiga  (antiga manera)
Agenollem-nos  (agenollem-nos i preguem)
A l’antiga  (antiga manera)
Ara agenollem-nos  (agenollem-nos i preguem)
A l’antiga  (antiga manera)
Ell ens  (escoltarà)  i serà  (a prop nostre)
Ens serà  (donat)  pa del  (Cel)
Ell ens alimentarà fins que no en volguem més

Els predicadors prediquen  (prediquen la paraula)
Prediquen a l’antiga  (antiga manera)
Els predicadors prediquen la paraula  (prediquen la paraula)
Prediquen a l’antiga  (antiga manera)
Els predicadors prediquen  (prediquen la paraula)
Prediquen a l’antiga  (antiga manera)
Expliquen la  (història)  de la seva  (glòria)
Ella  (advertirà els homes),  ella  (convertirà els homes)
Ella salvarà aquest vell món del pecat i la vergonya

Mesclem  (mesclem les nostres veus)
Mesclem-les a l’antiga  (antiga manera)
Mesclem  (mesclem les nostres veus)
A l’antiga  (antiga manera)
Ara mesclem  (mesclem les nostres veus)
Mesclem-les a l’antiga  (antiga manera)
Amb comuna  (mètrica)  són més  (dolces)
Quan deixes de  (cantar)  les campanes continuen  (sonant)
Perduraran en el fons de la teva ànima

Baixem  (cap al riu)
A l’antiga  (antiga manera)
Baixem  (cap al riu)
A l’antiga  (antiga manera)
Baixem  (cap al riu)
A l’antiga  (antiga manera)
Fills i  (filles)  enfonsats a  (l’aigua)
Acostant-se  (cridant),  ningú  (dubtant)
Tothom feliç al servei del Senyor

Tots nosaltres  (tots tornem)
Tornem al vell  (vell monument)
Tots nosaltres tornem  (tots tornem)
Tornem al vell monument  (vell monument)
Tots nosaltres tornem  (tots tornem)
Tornem al vell monument  (vell monument)
Ell ens  (escoltarà)  i serà  (a prop nostre)
Ens serà  (donat)  pa del  (Cel)
Expliquen la  (història)  de la seva  (glòria)
Ella  (advertirà els homes),  ella  (convertirà els homes)
(Mètrica, dolces, cantar, sonant)
(Filles, l’aigua, cridant, dubtant)
(Cridant, cridant, cridant, cridant)

Cridant  (oh, oh, oh, oh, oh, cridant, cridant)
Sí  (oh, oh, oh, oh, oh, cridant, cridant)
Sí  (oh, oh, oh, oh, oh, cridant, cridant)
Cridant  (oh, oh, oh, oh, oh, cridant, cridant)
Oh sí  (oh, oh, oh, oh, oh, cridant, cridant)
(Oh, oh, oh, oh, oh, cridant, cridant)
(Oh, oh, oh, oh, oh, cridant, cridant)
(Oh, oh, oh, oh, oh, cridant, cridant)
(Oh, oh, oh, oh, oh, cridant ara)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s