The House That Jack Built / I Say A Little Prayer – 7″ – 1968

Audio  –  Video

Title  The House That Jack Built / I Say A Little Prayer
Label  Atlantic
Catalogue #  45-2546
Format  7″ – 45 RPM
Year  1968
Country  USA

A  The House That Jack Built  [Bob Lance, Fran Robins]
B   I Say A Little Prayer  [Burt Bacharach, Hal David]

Teach Me Tonight – Lyrics

Title  Teach Me Tonight
Composer  Gene De Paul, Sammy Cahn
Composition’s Year  1953
First Recording Artist  Janet Brace
Aretha’s First Recording Year  2014

Lyrics
Did you say I’ve got a lot to learn
Well, don’t think I’m trying not to learn
Since this is the perfect spot to learn
Teach me tonight

Starting with the ABC of it
Getting right down to the XYZ of it
Help me solve the mystery of it
Teach me tonight

The sky’s a blackboard high above you
If a shooting star goes by
I’ll use that star to write “I love you”
A thousand times across the sky

One thing isn’t very clear, my love
Should the teacher stand so near, my love
Graduation’s almost here, my love
Yeah, yeah, teach me tonight

One thing isn’t very clear, my love
Should the teacher stand so near, my love
Graduation’s almost here, my love
Yeah, teach me tonight

Català – Ensenya’m Aquesta Nit
Has dit que tinc molt per aprendre
Bé, no crec que estigui intentant no aprendre
Donat que aquest és el lloc perfecte per aprendre
Ensenya’m aquesta nit

Començant amb l’ABC de la qüestió
Arribant fins al XYZ de la qüestió
Ajuda’m a resoldre el misteri de la qüestió
Ensenya’m aquesta nit

El cel és una pissarra al teu damunt
Si un estel fugaç passa
Utilitzaré aquest estel per escriure “t’estimo”
Un miler de vegades per tot el cel

Una cosa no està molt clara, amor meu
Hauria d’estar tan a prop el professor, amor meu
La graduació ja és gairebé aquí, amor meu
Sí, sí, ensenya’m aquesta nit

Una cosa no està molt clara, amor meu
Hauria d’estar tan a prop el professor, amor meu
La graduació ja és gairebé aquí, amor meu
Sí, ensenya’m aquesta nit

Spanish Harlem / Lean On Me – 7″ – 1971

Audio  –  Video

Title  Spanish Harlem / Lean On Me
Label  Atlantic
Catalogue #  2817
Format  7″ – 45 RPM
Year  1971
Country  USA

A  Spanish Harlem  [Jerry Leiber, Phil Spector]
B  Lean On Me  [Joe Cobb, Van McCoy]

I’ll Fly Away – Lyrics

Title  I’ll Fly Away
Composer  Albert Edward Brumley
Composition’s Year  1929
First Recording Artist  Reverend J.M. Gates
Aretha’s First Recording Year  1997

Lyrics
Some glad bright morning when this life is over, Lord, I’ll fly away
To, oh, to the land, home yard on Gods celestial shore
(We salute)  Lord, I’ll
(And pay tribute)  Fly, fly away
(To Diana, Princess of Wales)

I’ll, oh glory, fly away, oh, oh glory
Lord, I’ll fly away
Oh Lord, when I  (when I die, when I die)
Lord, when I die  (when I die, when I die)
Hallelujah, hallelujah by and by
Oh, I’ll, Lord, I’ll fly away

Oh, I’ll, yes, fly away, oh oh, oh oh glory
Lord, I’ll fly  (I’ll fly away)
Fly fly away  (I’ll fly away)
When  (when I die, when I die)
Ooh, when I die  (when I die, when I die)
Hallelujah, hallelujah, hallelujah by and by, yes
I’ll, I’ll fly away

Català – Volaré Lluny
Algun alegre brillant matí quan aquesta vida hagi acabat, Senyor, volaré lluny
Cap a, oh, cap a la terra, pati de casa a la riba celestial de Déu
(Saludem)  Senyor, jo
(I retem homenatge)  Volaré, volaré lluny
(A Diana, Princesa de Gal·les)

Jo, oh glòria, volaré lluny, oh, oh glòria
Senyor, volaré lluny
Oh Senyor, quan jo  (quan em mori, quan em mori)
Senyor, quan em mori  (quan em mori, quan em mori)
Al·leluia, al·leluia mica a mica
Oh, jo, Senyor, volaré lluny

Oh, jo, sí, volaré lluny, oh oh, oh oh glòria
Senyor, volaré  (volaré lluny)
Volaré volaré lluny  (volaré lluny)
Quan  (quan em mori, quan em mori)
Ooh, quan em mori  (quan em mori, quan em mori)
Al·leluia, al·leluia, al·leluia mica a mica, sí
Jo, volaré lluny

Think / You Send Me – 7″ – 1968

Audio  –  Video

Title  Think / You Send Me
Label  Atlantic
Catalogue #  45-2518
Format  7″ – 45 RPM
Year  1968
Country  USA

A  Think  [Aretha Franklin, Ted White]
B  You Send Me  [Sam Cooke]

Jesus Hears Every Prayer – Lyrics

Title  Jesus Hears Every Prayer
Composer  Clara Ward
Composition’s Year  1959
First Recording Artist  The Famous Ward Singers
Aretha’s First Recording Year  1987

Lyrics
Oh Lord, Jesus hears every prayer, oh, yes He does
And He understands all about us

Jesus hears every prayer, oh
He understands all about us
He watches over his children, Lord
He understands all about us
On the streets, in our homes, on the job, oh oh oh oh
He’s everywhere and He understands all about us
Oh, yes He does

Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father, Lord  (oh father)
Father  (oh father)
My hands to Thee
No other help, Lord, I know
If thou withdraw thyself from me
Tell me whither shall I go?

Oh, father, yeah  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Eh, eh, eh  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
My hands to Thee
No other help, Lord, I know
Well, if thou withdraw thyself from me
Whither shall I go? Yeah

You see we don’t have more than this evening, yeah
He watches over his children
Oh oh, Lord, yeah
And He understands all, all about us, yeah

Yeah  (yeah)
Oh yeah  (oh yeah)
I feel mighty good tonight, you all
Yeah, yes I do
I wanted to hear  (well)
And I wanted to see service  (yeah)
Like the ones that I did when I was child  (well)
Yeah, yes I will  (yeah)
And you all have a weakness  (yeah)
With the crowd walking in with candlelight  (oh)
Yeah  (yeah)
Remember  (remember)
Remember  (remember)
Remember  (remember)
Remember the services that we used to have
Yeah  (yeah)
Yeah  (oh yeah)
And remember  (remember)
At the sundays evening services, you all  (well)
Did we have
The Dixie Hummingbirds  (yeah)
The Swan Silvertones  (oh yeah)
Clara Ward and the Ward Singers  (yeah)
The Gospel Harmonettes  (yeah)
Yeah  (yeah)
Yeah  (yeah)
And I remember  (well)
I use to love to hear Wards
When they bring out singing this next song  (oh yes)
Yeah

Català – Jesús Escolta Cada Oració
Oh Senyor, Jesús escolta cada oració, oh, sí que ho fa
I ho entén tot de nosaltres

Jesús escolta cada oració, oh
Ho entén tot de nosaltres
Ell té cura dels seus fills, Senyor
Ho entén tot de nosaltres
Als carrers, a les nostres llars, a la feina, oh oh oh oh
Està a tot arreu i ho entén tot de nosaltres
Oh, sí que ho fa

Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare, Senyor  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Les meves mans cap a Tu
Cap altra ajuda, Senyor, conec
Si et distancies de mi
Digues-me, a on aniré?

Oh, pare, sí  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Eh, eh, eh  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Les meves mans cap a Tu
Cap altra ajuda, Senyor, conec
Bé, si et distancies de mi
A on aniré? Sí

Ja veieu que no tenim res més que aquesta nit, sí
Ell té cura dels seus fills
Oh oh, Senyor, sí
I ho entén tot, tot de nosaltres, sí

Sí  (sí)
Oh sí  (oh sí)
Em sento molt bé aquesta nit, senyors
Sí, sí, és cert
Volia escoltar  (bé)
I volia veure el servei  (sí)
Com els que jo vaig fer quan era una nena  (bé)
Sí, sí, ho faré  (sí)
I tots vosaltres teniu una debilitat  (sí)
Amb la multitud caminant amb llum d’espelmes  (oh)
Si  (sí)
Recordeu  (recordeu)
Recordeu  (recordeu)
Recordeu  (recordeu)
Recordeu els serveis que solíem tenir
Si  (sí)
Sí  (oh sí)
I recordeu  (recordeu)
Als serveis de la tarda de diumenge, senyors  (bé)
Teníem
The Dixie Hummingbirds  (sí)
The Swan Silvertones  (oh sí)
Clara Ward and the Ward Singers  (sí)
The Gospel Harmonettes  (sí)
Si  (sí)
Si  (sí)
I recordo  (bé)
M’encantava escoltar els Wards
Quan començaven a cantar aquesta següent cançó  (oh sí)

I Never Loved A Man (The Way I Love You) – Syracuse Jazz Fest – 2015

Title  I Never Loved A Man (The Way I Love You)
Composer  Ronnie Shannon
Live at  Syracuse Jazz Fest, Onondaga Community College, Onondaga, New York
Year  2015 (July 18)
Country  USA
Musical Director  H.B. Barnum