Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing – 7″ DJ Promo – 1960

Audio  –  Video

Title  Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing
Label  Columbia
Catalogue #  4-41793
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM – White Label
Year  1960
Country  USA

A  Today I Sing The Blues  [Curtis Lewis, Curley Hammer]
B  Love Is The Only Thing  [John Leslie McFarland]

Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing – 7″ Canada – 1960

Audio  –  Video

Title  Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing
Label  Columbia
Catalogue #  4-41793
Format  7″ – 45 RPM
Year  1960
Country  Canada

A  Today I Sing The Blues  [Curtis Lewis, Curley Hammer]
B  Love Is The Only Thing  [John Leslie McFarland]

It Ain’t Necessarily So – Lyrics

Title  It Ain’t Necessarily So
Composer  George Gershwin, Ira Gershwin
Composition’s Year  1935
First Recording Artist  John W. Bubbles
Aretha’s First Recording Year  1960

Lyrics
It ain’t necessarily so, it ain’t necessarily so
The things that you liable to read in the Bible
It ain’t necessarily so

Now little David was small, but oh my
Yes David was small, but oh my
He fought big Goliath who lay, lay down and dieth
Yes David was small, but oh oh oh oh oh my

You ever hear about Jonah? He lived in a whale
You ever heard about Jonah? He lived, lived in a whale
And he laid his home in that fish’s abdomen
Yes Jonah he lived in a whale

To get into Heaven don’t snap for a seven
Live clean and don’t have no fault
And take me, yeah, take that gospel whenever it’s pos’ble
But with a little grain of salt

Methus’lah lived nine hundred years
Methus’lah lived life nine hundred years
But tell me who, who calls that livin’ when no gal’s given to no man?
What’s nine hundred years?

That’s why I say that it ain’t, it ain’t necessarily
It ain’t, no necessarily
It ain’t, it ain’t necessarily so
Ain’t necessarily so
Ain’t necessarily so
Ain’t necessarily, ain’t necessarily
Ain’t necessarily, ain’t necessarily

Català – No És Necessàriament Així
No és necessàriament així, no és necessàriament així
El que puguis llegir a la Bíblia
No és necessàriament així

Ara el petit David era baixet, però oh
Si David era baixet, però oh
Va lluitar contra el gran Goliat que va caure, va caure i va morir
Si David era baixet, però oh oh oh oh oh

Has sentit parlar sobre Jonàs? Vivia en una balena
Has sentit mai parlar de Jonàs? Va viure, va viure en una balena
I va posar la seva casa a l’abdomen d’aquell peix
Si Jonàs va viure en una balena

Per entrar al Cel, no demanis un set
Viu honestament i no tinguis cap falta
I porta’m, si, pren aquest Evangeli sempre que sigui possible
Però amb una mica de sal

Matusalem va viure 900 anys
Matusalem va viure la vida 900 anys
Però digue’m qui, qui demana aquesta vida quan cap noia és donada a ningú?
Què són 900 anys?

Per això dic que no és així, no ho és necessàriament
No ho és, no necessàriament
No ho és, no és necessàriament així
No és necessàriament així
No és necessàriament així
No necessàriament, no necessàriament
No necessàriament, no necessàriament

Over The Rainbow – Lyrics

Title  Over The Rainbow
Composer  Harold Arlen, E.Y. Harburg
Composition’s Year  1939
First Recording Artist  Judy Garland
Aretha’s First Recording Year  1960

Lyrics
Somewhere over the rainbow
Way up high
There’s a land that I heard of
Once in a lullaby

Somewhere over the rainbow
Skies are blue
And those dreams that you dare to dream
They really do come true

Someday I’ll wish upon a star
And I wake up where the clouds are far behind me, oh, yes
Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops that’s where you’ll find me

I’m gonna be somewhere over the rainbow
Oh, where pretty little bluebirds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can’t I?

Català – Sobre L’Arc De Sant Martí
A algun lloc sobre l’arc de Sant Martí
Cap amunt
Hi ha una terra de la vaig sentir parlar
Una vegada en una cançó de bressol

A algun lloc sobre l’arc de Sant Martí
Els cels són blaus
I aquests somnis que t’atreveixes a somniar
Es compleixen realment

Algun dia demanaré un desig a un estel
I em despertaré on les confusions queden molt enrere, oh, sí
On els problemes es fonen com gotes de llimona
Lluny per sobre de les xemeneies és on em trobaràs

Seré a algun lloc sobre l’arc de Sant Martí
Oh, on els bonics ocellets volen
Els ocells volen sobre l’arc de Sant Martí
Per què llavors, oh per què no puc jo?

(Blue) By Myself – Lyrics

Title  (Blue) By Myself
Composer  J. Leslie McFarland, Joe Bailey
Composition’s Year  1960
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1960

Lyrics
Feeling mighty blue by myself
One old lonesome shoe by myself
Now that love’s behind me
You’ll find me by myself

I just sit and stare at the floor
Just don’t seem to care anymore
Since my baby’s gone
Got a padlock on my door

That old black cat keeps hanging ’round
But I ain’t blaming him cause things are bad
It ain’t his fault I’ve gone and lost
The only love I ever had

Lord, lord, I miss him so, it’s no lie
And I’m so “double o” I could die
So I’ll be here, just me here by myself

Català – (Trista) Jo Sola
Sentint-me molt trista jo sola
Una vella solitaria sabata, jo sola
Ara que l’amor em dona l’esquena
Em trobaràs sola

Simplement, m’assec i miro al terra
Ja no semblo preocupar-me de res
Des que el meu xicot ha marxat
Tinc un candau a la meva porta

Aquest vell gat negre segueix rondant
Però no estic culpant-lo perquè les coses vagin malament
No és culpa seva que jo hagi perdut
L’únic amor que mai he tingut

Senyor, senyor, l’enyoro tant, no és cap mentida
I estic tan sola que podria morir
Així que aquí estaré, només jo, aquí sola

Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing – 7″ 33 RPM – 1960

Audio  –  Video

Title  Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing
Label  Columbia
Catalogue #  3-41793
Format  7″ – 33 RPM
Year  1960
Country  USA

A  Today I Sing The Blues  [Curtis Lewis, Curley Hammer]
B  Love Is The Only Thing  [J.Leslie McFarland]

Precious Lord (Part 1 & 2) – 7″ – 1960

Audio  –  Video

Title  Precious Lord (Part 1 & 2)
Label  Checker
Catalogue #  941
Format  7″ – 45 RPM
Year  1960
Country  USA

A  Precious Lord (Part. 1)  [Rev. Thomas A. Dorsey, George Nelson Allen]
B  Precious Lord (Part. 2)  [Rev. Thomas A. Dorsey, George Nelson Allen]

Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing – 7″ – 1960

Audio  –  Video

Title  Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing
Label  Columbia
Catalogue #  4-41793
Format  7″ – 45 RPM
Year  1960
Country  USA

A  Today I Sing The Blues  [Curtis Lewis, Curley Hammer]
B  Love Is The Only Thing  [J.Leslie McFarland]