Say It Isn’t So / Here’s Where I Came In (Here’s Where I Walk Out) – 7″ DJ Promo – 1963

Audio  –  Video

Title  Say It Isn’t So / Here’s Where I Came In (Here’s Where I Walk Out)
Label  Columbia
Catalogue #  4-42796
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM – White Label
Year  1963
Country  USA

A  Say It Isn’t So  [Irving Berlin]
B  Here’s Where I Came In (Here’s Where I Walk Out)  [Art Wayne, Ben Raleigh]

Skylark / You’ve Got Her – 7″ DJ Promo – 1963

Audio  –  Video

Title  Skylark / You’ve Got Her
Label  Columbia
Catalogue #  4-42874
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM – White Label
Year  1963
Country  USA

A  Skylark  [Johnny Mercer, Hoagy Carmichael]
B  You’ve Got Her  [Fred Johnson, Leroy Kirkland, Pearl Woods]

Here Today And Gone Tomorrow – Lyrics

Title  Here Today And Gone Tomorrow
Composer 
Composition’s Year 
First Recording Artist 
Aretha’s First Recording Year  1963

Lyrics
Be careful who you love
It can cost you pain and sorrow
Cause the way most of lovers are
Here today, gone tomorrow

In this game of taken
There are those who like to borrow
Being money or your heart
Here today, gone tomorrow

Time was when sweet hearts
Married and settle down
But in this age, in this age that we live in
Lovers keep running around

When you break another’s heart
Causing tears and spreading sorrow
It can also turn on you
Here today but gone tomorrow
Here today, gone tomorrow

Català – Avui Aquí I Demà Ja No
Vés amb compte amb qui estimes
Et pot costar dolor i tristesa
Perquè la manera de ser de la majoria dels amants és
Avui aquí, demà ja no

En aquest joc de rebre
Hi ha aquells a qui els agrada demanar prestat
Ja sigui diners o el teu cor
Avui aquí, demà ja no

Hi va haver un temps en què els cors dolços
Es casaven i posaven seny
Però en aquesta època, en aquesta època en que vivim
Els amants continuen papallonejant

Quan trenques el cor d’algú
Causant llàgrimes i escampant tristesa
També se’t pot girar en contra
Avui aquí però demà ja no
Avui aquí, demà ja no

Looking Through A Tear – Lyrics

Title  Looking Through A Tear
Composer  Bobby Scott, Arthur Resnick
Composition’s Year  1963
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1963

Lyrics
When love leaves and breaks your heart
Your dreams simply fall apart
You see a world sad and blue
So unfamiliar to you
You look for lips that you once kissed
But they’re lost in the mist

Oh, it’s funny how nothing seems quite clear
When you’re looking through a tear

The face in the crowd you think is his face
Seems to fade in the shade of lonely
Wait for a chance to catch another glance
But he really wasn’t there
His words linger in your ear
Goodbye is all that you can hear
It couldn’t happen to you
But all at once love is through

It’s funny how nothing seems quite clear
When you’re looking through a tear
When you’re looking through a tear

Català – Mirant A Través D’Una Llàgrima
Quan l’amor et deixa i et trenca el cor
Els teus somnis simplement s’enfonsen
Veus un món trist i deprimit
Tan desconegut per a tu
Busques els llavis que un cop vas besar
Però estan perduts en la boira

Oh, és curiós com res sembla prou clar
Quan estàs mirant a través d’una llàgrima

La cara en la multitud creus que és la seva cara
Sembla esvair-se en l’ombra de la solitud
Esperes l’oportunitat de capturar una altra mirada
Però ell, realment, no hi era
Les seves paraules perduren en la teva oïda
Adéu és tot el que pots escoltar
No et podia passar
Però, de cop i volta, l’amor s’ha acabat

És curiós com res sembla prou clar
Quan estàs mirant a través d’una llàgrima
Quan estàs mirant a través d’una llàgrima

My Little Brown Book – Lyrics

Title  My Little Brown Book
Composer  Billy Strayhorn
Composition’s Year  1935
First Recording Artist  Duke Ellington And His Orchestra
Aretha’s First Recording Year  1963

Lyrics
My little brown book
With the silver binding
How it keeps reminding me
Of a memory that’s haunting me

In some quiet nook
I go thru its pages
And peruse this ageless tale
Of the love that failed to ever become true

On this page is the date
Of that fateful night at eight
When we found we were no longer in love
After that there’s nothing more
Just a dark and futile door
That shuts out the stars above

My little brown book
I inscribed your heart vows
But since we’re apart now this
And that last sweet kiss
Is all that’s left of you
Is all that’s left of you

Català – El Meu Petit Llibre Marró
El meu petit llibre marró
Amb enquadernació de plata
Com segueix recordant-me
Un record que em persegueix

En algun racó tranquil
M’endinso en les seves pàgines
I examino aquest etern relat
De l’amor que no va poder mai arribar a ser cert

En aquesta pàgina hi ha la data
D’aquella fatídica nit, a les vuit
Quan ens vam adonar que ja no estàvem enamorats
Després d’això no hi ha res més
Només una porta fosca i inútil
Que deixa fora les estrelles del cel

El meu petit llibre marró
Hi vaig inscriure les promeses del teu cor
Però, ara, des que estem separats, això
I aquell dolç darrer petó
És tot el que queda de tu
És tot el que queda de tu

Harbor Lights – Lyrics

Title  Harbor Lights
Composer  Hugh Williams, Jimmy Kennedy
Composition’s Year  1937
First Recording Artist  Roy Fox & His Orchestra
Aretha’s First Recording Year  1963

Lyrics
I saw, I saw the harbor lights
They only told me we were parting
Same old harbor lights
That once brought you to me

Watched to there and watched the harbor lights
How could I help if tears were starting
Goodbye to tender nights
Beside the silvery sea

I long to hold you
And kiss you just once more
But you were on the sea
And I was on the shore

Now I, now I know lonely nights
For all the while my heart is whispering
Some other, other harbor lights
Will steal your love from me

Català – Llums Del Port
Vaig veure, vaig veure les llums del port
Només em deien que ens estàvem acomiadant
Les mateixes velles llums del port
Que una vegada et van portar a mi

Vaig mirar cap allà i vaig veure les llums del port
Com podria ajudar si les llàgrimes començaven
Adéu a les tendres nits
Al costat del mar platejat

Desitjava abraçar-te
I besar-te un cop més
Però tu eres al mar
I jo era a la riba

Ara, ara ja conec les nits solitàries
Tot el temps el meu cor està xiuxiuejant
Algunes altres, altres llums del port
Em robaran el teu amor

Here’s Where I Came In (Here’s Where I Walk Out) – Lyrics

Title  Here’s Where I Came In (Here’s Where I Walk Out)
Composer  Art Wayne, Ben Raleigh
Composition’s Year  1963
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1963

Lyrics
(Here’s where I came in and here’s where I walk out, oh, oh)

The scene looks familiar only the cast has changed
And I know what the plot is all about
We’re coming to the part where someone breaks a twisting heart
Here’s where I came in and here’s where I walk out  (oh, oh)

The part she is playing is the part I once played
The end will be the same without a doubt
He’ll make you turn in gold from the one who love you so
Here’s where I came in and here’s where I walk out  (oh, oh)

Oh, oh, you rip just what you sow
Someone’s stealing you away from me now  (oh, oh, oh)
So that’s left for me is to bow out gracefully
Here’s where I came in and here’s where I walk out  (I walk out)
So that’s left for me is to bow out gracefully
Here’s where I came in and here’s where I walk out  (I walk out)

Català – Aquí És On Vaig Entrar (Aquí És On Surto)
(Aquí és on vaig entrar i aquí és on surto, oh, oh)

L’escena m’és familiar només el repartiment ha canviat
I ja sé de què va la trama
Estem arribant a la part on algú trenca un cor ferit
Aquí és on vaig entrar i aquí és on surto  (oh, oh)

El paper que ella està interpretant és el que jo vaig fer una vegada
El final serà el mateix, sens dubte
Ell et farà tornar d’or pels que tant t’estimen
Aquí és on vaig entrar i aquí és on surto  (oh, oh)

Oh, oh, reculls només el que sembres
Algú t’està allunyant de mi ara  (oh, oh, oh)
Així que l’únic que puc fer és retirar-me amb elegància
Aquí és on vaig entrar i aquí és on surto  (surto)
Així que l’únic que puc fer és retirar-me amb elegància
Aquí és on vaig entrar i aquí és on surto  (surto)

Skylark / You’ve Got Her – 7″ Canada – 1963

Audio  –  Video

Title  Skylark / You’ve Got Her
Label  Columbia
Catalogue #  4-42874
Format  7″ – 45 RPM
Year  1963
Country  Canada

A  Skylark  [Johnny Mercer, Hoagy Carmichael]
B  You’ve Got Her  [Fred Johnson, Leroy Kirkland, Pearl Woods]

Mr. Ugly – Lyrics

Title  Mr. Ugly
Composer  Norman Mapp
Composition’s Year  1963
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1963

Lyrics
Haunt my house Mr. Ugly
I know how beautiful you are
When you hold me tight
Rainbow spill the night
Tell me, are you my lucky star?

Play your guitar, my Mr. Ugly
Your melodies are so divine
Winter is spring to me
When you sing to me
You serenade this heart of mine

You don’t scare me, just to look at you
I’d crawl across the great divide
Although you’re small
To me you’re so tall
When you kiss me my heart’s open wide, oh, wide

Oh, don’t make me cry, my Mr. Ugly
Cling to me, never, never, ever let me go
Make my live complete
Dance me off my feet
Tell me the things I need to know
Mr. Ugly you’re, you’re not ugly to me anymore

Català – Sr. Lleig
Encanta la meva casa, Sr. Lleig
Sé com n’ets de bonic
Quan m’agafes fort
L’arc de Sant Martí s’escampa en la nit
Digue’m, ets la meva estrella de la sort?

Toca la guitarra, Sr. Lleig meu
Les teves melodies són tan meravelloses
Per mi, l’hivern és primavera
Quan em cantes
Calmes aquest cor meu

No m’espantes, només mirar-te
M’arrossegaria a través de la gran línia divisòria
Tot i que ets petit
Per mi, ets tan alt
Quan em beses el meu cor s’obre de bat a bat, oh, de bat a bat

Oh, no em facis plorar, Sr. Lleig meu
Aferra’t a mi, mai, mai, mai em deixis anar
Fes completa la meva vida
Enamora’m ballant
Digue’m el que necessito saber
Sr. Lleig, ets, no ets lleig per mi mai més

Moon River – Lyrics

Title  Moon River
Composer  Henry Mancini, Johnny Mercer
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Henry Mancini his Orchestra and Chorus
Aretha’s First Recording Year  1963

Lyrics
Moon River, wider than a mile
I’m crossing you in style some day
Dream maker, you heart breaker
Wherever you’re going I’m going your way

Two drifters off to see the world
And such a lot of world there is to see
We’re after the same rainbow’s end
Waiting ’round the bend, my huckleberry friend
Moon River and me

Oh, oh, oh, oh, oh
Two drifters off to see the world
And such a lot of world there is to see
Dream maker, you heart breaker
Wherever you’re going I’m going your way

Two drifters off to see the world
And such a lot of world there is to see
We’re after, we’re after, we’re after, we’re after
The same rainbow’s, same rainbow’s
Same rainbow’s end, huckleberry friend
Moon River and me

Català – Riu De Lluna
Riu de Lluna, més ample d’una milla
Et creuaré amb estil algun dia
Somniador, trencacors
On sigui que vagis et seguiré

Dos vagabunds per veure el món
I molt món hi ha per veure
Perseguim el mateix final de l’arc de Sant Martí
Esperant a la cantonada, el meu amic fidel
Riu de Lluna i jo

Oh, oh, oh, oh, oh
Dos vagabunds per veure el món
I molt món hi ha per veure
Somniador, trencacors
On sigui que vagis et seguiré

Dos vagabunds per veure el món
I molt món hi ha per veure
Perseguim, perseguim, perseguim, perseguim
El mateix arc de Sant Martí, el mateix arc de Sant Martí
El mateix final de l’arc de Sant Martí, amic fidel
Riu de Lluna i jo