Nobody Does It Better – Lyrics

Title  Nobody Does It Better
Composer  Marvin Hamlisch, Carole Bayer Sager
Composition’s Year  1977
First Recording Artist  Carly Simon
Aretha’s First Recording Year  1978

Lyrics
Nobody does it better
Makes me feel sad for the rest
Nobody does it half as good as you
Oh, honey, you’re the best, yes you are

I wasn’t looking but somehow you found me
I tried to hide from your love light
But like Heaven above me
The spy who loved me
Is keeping all my secrets safe tonight
Nobody, yeah

Nobody does it better
Makes me feel sad for the rest
Nobody does it half as good as you do
Oh, baby, you’re the best
Ah, ah, nobody does it better, ooh

And I wasn’t looking but somehow you found me
I tried to hide from your love light
But like Heaven above me
The spy who loved me
Is keeping all my secrets safe tonight
Ooh, nobody, oh, does it better
Nobody, yeah
Nobody, nobody, nobody, nobody
Ooh, oh oh oh

(Nobody, nobody)  Does it better
(Does it better)  Ooh, ooh, ooh, better
(Nobody, nobody)  Does it better
(Is good like you)  Yeah, yeah

(Nobody, nobody)
(Nobody, nobody)  Oh
(Nobody, nobody)  Yeah
(Does it better)  Oh, oh

Nobody does it, oh, the way that you do
Ooh honey, ooh, you’re the best

Català – Ningú Ho Fa Millor
Ningú ho fa millor
Em sap greu per la resta
Ningú ho fa la meitat de bé que tu
Oh, estimat, ets el millor, sí, ho ets

No estava buscant però d’una manera o altra em vas trobar
Vaig intentar amagar-me de la teva llum d’amor
Però igual que el cel sobre meu
L’espia que em va estimar
Mantindrà tots els meus secrets fora de perill aquesta nit
Ningú, sí

Ningú ho fa millor
Em sap greu per la resta
Ningú ho fa la meitat de bé que tu
Oh, noi, ets el millor
Ah, ah, ningú ho fa millor, oh

I no estava buscant però d’una manera o altra em vas trobar
Vaig intentar amagar-me de la teva llum d’amor
Però igual que el cel sobre meu
L’espia que em va estimar
Mantindrà tots els meus secrets fora de perill aquesta nit
Oh, ningú, oh, ho fa millor
Ningú, sí
Ningú, ningú, ningú, ningú
Oh, oh oh oh

(Ningú, ningú)  Ho fa millor
(Ho fa millor)  Oh, oh, oh, millor
(Ningú, ningú)  Ho fa millor
(És bo com tu)  Sí, sí

(Ningú, ningú)
(Ningú, ningú)  Oh
(Ningú, ningú)  Sí
(Ho fa millor)  Oh, oh

Ningú ho fa, oh, com tu ho fas
Oh estimat, oh, ets el millor

This You Can Believe – Lyrics

Title  This You Can Believe
Composer  Curtis Mayfield
Composition’s Year  1977
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1978

Lyrics
Whatever seems fair to you
Cause I wanna go and be ever true
So this love for us will grow
And then we both will know
Happiness is everything we share through

Ooh, you always say that I’m looking good
I wanna do more for you than I think I should
Tender love should last for years
A lot of long remembered wasted tears
I wanna be sure the things you say are true

Oh, these are the real things
Ooh baby, these are the true things, yes they are

You’re the kind of fellow that a girl wants to know
Just another devil who make me take this sweet load
You make me feel so happy
Give me the things I need in you
I wanna be sure that the words you say are true, baby

Such peaceful loving bring so much time
Your delicious tender kisses knowing you’re mine
Seems that everywhere we go
All our friends seem to know
You belong to me and I belong to you

Ooh honey, these are the real things
Yeah, these are the true things  (these are the real things)
Ooh  (these are the real things)
These are the real things
Ooh, ah, ah, ah, these are the real things, baby, yeah

Whatever seems fair to you
Cause I wanna go, and, ooh, be ever true
So that this love for us will grow
And then we both will know
Happiness is everything we share through

Ooh, sugar, you always tell me that I’m looking good
I wanna do more for you than I think I should, baby
Tender love should last for years
A lot of long remembered wasted tears
I wanna be sure the word you say is true

These are the real things  (these are the real things)
These are the true things  (these are the real things)
These are the real  (these are the real things)
Yes they are baby, these are the true things  (these are the real things)
Oh, oh yeah, these are the real things  (these are the real things)
Oh, oh, these are the true things  (these are the real things)
Real, real things  (these are the real things)
Hey  (these are the real things)
Yeah, yeah, these are  (these are the real things)
Ooh, oh, things

Català – Això Ho Pots Creure
El que et sembli bé a tu
Perquè hi vull anar i ser-te sempre fidel
Així, aquest amor nostre creixerà
I aleshores els dos sabrem
Que la felicitat és tot el que compartim

Ooh, sempre dius que estic guapa
Vull fer més per tu del que crec que hauria de fer
L’amor tendre hauria de durar anys
Un munt de llàrgament recordades llàgrimes desaprofitades
Vull estar segura que les coses que dius són certes

Oh, aquestes són les coses reals
Oh noi, aquestes són les coses autèntiques, sí, ho són

Ets el tipus de persona que una noia vol conèixer
Tan sols un altre diable que em fa portar aquesta dolça càrrega
Em fas sentir tan feliç
Dóna’m les coses que necessito en tu
Vull estar segura que les paraules que dius són certes, noi

Un amor tan pacífic porta tant de temps
Els teus tendres petons deliciosos sabent que ets meu
Sembla que per tot on anem
Tots els nostres amics semblen saber
Que tu em pertanys i jo et pertanyo

Oh estimat, aquestes són les coses reals
Sí, aquestes són les coses autèntiques  (aquestes són les coses reals)
Oh  (aquestes són les coses reals)
Aquestes són les coses reals
Oh, ah, ah, ah, aquestes són les coses reals, noi, sí

El que et sembli bé a tu
Perquè hi vull anar i, oh, ser-te sempre fidel
Així, aquest amor nostre creixerà
I aleshores els dos sabrem
Que la felicitat és tot el que compartim

Oh, dolç, sempre em dius que estic guapa
Vull fer més per tu del que crec que hauria de fer, noi
L’amor tendre hauria de durar anys
Un munt de llàrgament recordades llàgrimes desaprofitades
Vull estar segura que la paraula que dius és certa

Aquestes són les coses reals  (aquestes són les coses reals)
Aquestes són les coses autèntiques  (aquestes són les coses reals)
Aquests són les reals  (aquestes són les coses reals)
Sí, ho són, noi, aquestes són les coses autèntiques  (aquestes són les coses reals)
Oh, oh sí, aquestes són les coses reals  (aquestes són les coses reals)
Oh, oh, aquestes són les coses autèntiques  (aquestes són les coses reals)
Reals, les coses reals  (aquestes són les coses reals)
Ei  (aquestes són les coses reals)
Sí, sí, aquests són  (aquestes són les coses reals)
Oh, oh, les coses

I’m Your Speed – Lyrics

Title  I’m Your Speed
Composer  Aretha Franklin, Glynn Turman
Composition’s Year  1978
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1978

Lyrics
Like those cure summer evenings
When we strolled by the sea, remember that baby
Bits and pieces of my daydream
They became reality, yes they did

And I’d knew, I knew, I knew, ooh, I knew, ooh, I knew it would be like this
With that first kiss, oh baby
Ooh, I wanna tell you that it was shaking in the world
Oh, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey, honey
It was, honey, in my teeth
Yes it was, hey boy, hey boy
It’s just my personal point of view
Ooh, ooh, I think, I think that we’re lucky
I got to take just me and you
Ooh, boy, you’ve got to know now, you’ve got to know now, yeah
To share, to share the same place and space, yeah baby, yeah baby
We could help pass each others by
Without a clue, without a trace

So don’t you fret
Ooh, ooh baby, don’t you fret
Don’t you do it, don’t you do it, ooh
This time now we’re saved, yeah, yeah, yeah, to all

And if you ever, if you ever, ever, ever, ever, ooh
If you ever feel need, sugar, sugar
I’m your speed, I’ve got to tell, yeah
You’ve got to know, ooh boy
I’ve got to tell, hey, hey
You’ve got to know now, I’m your speed
Yeah, yeah, yeah, yeah
I’m your speed

Català – Sóc El Teu Estimulant
Com aquelles nits d’estiu de curació
Quan passejàvem pel mar, recorda-ho noi
Bocins del meu somni
Es van convertir en realitat, sí, ho van fer

I sabia, sabia, sabia, oh, sabia, oh, sabia que seria així
Amb aquell primer petó, oh noi
Oh, vull dir-te que tremolava el món
Oh, estimat, estimat, estimat, estimat, estimat, estimat, estimat, estimat, estimat
Passava, estimat, a les meves dents
Sí, va passar, ei noi, ei noi
És només el meu punt de vista personal
Oh, oh, crec, crec que tenim sort
Em refereixo només a tu i a mi
Oh, noi, has de saber-ho ara, has de saber-ho ara, sí
Per compartir, per compartir el mateix lloc i espai, sí noi, sí noi
Podríem ajudar als altres a tirar endevant
Sense pistes, sense deixar rastre

Així que no et preocupis
Oh, oh noi, no et preocupis
No ho facis, no ho facis, oh
Ara, aquesta vegada estem salvats, sí, sí, sí, de tot

I si mai, si mai, mai, mai, mai, oh
Si alguna vegada sents necessitat, sucre, sucre
Sóc el teu estimulant, he de dir-ho, sí
Has de saber-ho, oh noi
He de dir-ho, ei, ei
Has de saber-ho ara, sóc el teu estimulant
Sí, sí, sí, sí
Sóc el teu estimulant

Anything Goes – Lyrics

Title  Anything Goes
Composer  Cole Porter
Composition’s Year  1934
First Recording Artist  Ethel Merman
Aretha’s First Recording Year  1978

Lyrics
In olden days a glimpse of stocking
Was looked on as something shocking
Heaven knows, anything goes
And your authors too who once knew better words
Now only use four letter words writing prose
Tonight anything goes

The world has gone mad today, and bad’s good today
And black’s white today, and day’s night today
When most guys today that women prize today
Are just silly gigolos
And though I’m not a great romancer
I know that you’re bound to answer when I propose
Tonight anything goes

Mad today, and bad’s good today
White today, night today
When most guys today that women prize today
Are just silly gigolos
And though I’m not a great romancer
I know that you’re bound to answer when I propose
Tonight anything goes

Yeah, anything goes, anything goes
Anything, anything, anything, anything, anything
Anything goes, yeah
Come on

Català – Tot S’Hi Val
En l’antiguitat la visió d’una mitja
Era vist com una cosa impactant
El cel ho sap, tot s’hi val
I també els vostres autors que abans coneixien millors paraules
Ara només utilitzen paraules de quatre lletres escrivint prosa
Aquesta nit tot s’hi val

El món s’ha tornat boig avui, i el dolent és bo avui
I el negre és blanc avui, i el dia és nit avui
Quan la majoria dels nois d’avui que avui les dones valoren
Són només gigolós ximples
I encara que no sóc una gran novel·lista
Sé que estàs obligat a contestar quan jo proposo
Aquesta nit tot s’hi val

Boig avui, i el dolent és bo avui
Blanc avui, nit avui
Quan la majoria dels nois d’avui que avui les dones valoren
Són només gigolós ximples
I encara que no sóc una gran novel·lista
Sé que estàs obligat a contestar quan jo proposo
Aquesta nit tot s’hi val

Sí, tot s’hi val, tot s’hi val
Tot, tot, tot, tot, tot
Tot s’hi val, sí
Vinga

He’s Got The Whole World In His Hands – Lyrics

Title  He’s Got The Whole World In His Hands
Composer  Traditional American Spiritual
Composition’s Year  1927
First Recording Artist  Reverend F. W. McGee
Aretha’s First Recording Year  1978

Lyrics
He’s got the whole world in his hands
He’s got the whole world in his hands
He’s got the whole, oh, world in his hands
He’s got the whole world in his hands, yes he does

He’s got you and me brother in his hands
He’s got you and me sister right in his hands
He’s got you and me brother in his hands
He’s got the whole world in his hands

He’s got the little bitty baby in his hands
He’s got the little bitty baby right in his hands
He’s got the little bitty baby in his hands
He’s got the whole world in his hands

He’s got you and me sister, oh, in his hands
He’s got you and me brother in his hands
He’s got you and me sister in his hands
He’s got the whole world in his hands

He’s got everybody here in his hands
He’s got everybody here in his hands
He’s got everybody here in his hands
He’s got the whole world in his hands

Well, put your hands together
Let’s have a good time

He’s got the whole world  (he’s got it)
In his hands  (in his hands)
He’s got the whole world  (he’s got it)
In his hands  (in his hands)
He’s got the whole world  (he’s got it)
Right in his hands  (in his hands)
He’s got the whole world  (he’s got it)
Right in his hands  (in his hands)

Yeah  (he’s got it)
He’s got it  (in his hands)
Oh yeah  (he’s got it)
He’s got it in his hands  (in his hands)
He’s got the  (he’s got it)
Whole world  (in his hands)
Oh, he’s got it  (he’s got it)
Oh yeah  (in his hands)

Oh, he’s got it  (in his hands)
He’s got the whole world in his hands
He’s got the whole world in his hands
He’s got the whole world in his hands, in his hands, yeah

Català – Té El Món Sencer A Les Seves Mans
Té el món sencer a les seves mans
Té el món sencer a les seves mans
Té el món sencer, oh, a les seves mans
Té el món sencer a les seves mans, sí que el té

Ens té a tu i a mi, germà, a les seves mans
Ens té a tu i a mi, germana, just a les seves mans
Ens té a tu i a mi, germà, a les seves mans
Té el món sencer a les seves mans

Té el petit petitet nadó a les seves mans
Té el petit petitet nadó just a les seves mans
Té el petit petitet nadó a les seves mans
Té el món sencer a les seves mans

Ens té a tu i a mi, germana, oh, a les seves mans
Ens té a tu i a mi, germà, a les seves mans
Ens té a tu i a mi, germana, a les seves mans
Té el món sencer a les seves mans

Té a tothom aquí a les seves mans
Té a tothom aquí a les seves mans
Té a tothom aquí a les seves mans
Té el món sencer a les seves mans

Bé, ajunteu les mans
Passarem una bona estona

Té el món sencer  (el té)
A les seves mans  (a les seves mans)
Té el món sencer  (el té)
A les seves mans  (a les seves mans)
Té el món sencer  (el té)
Just a les seves mans  (a les seves mans)
Té el món sencer  (el té)
Just a les seves mans  (a les seves mans)

Sí  (el té)
El té  (a les seves mans)
Oh sí  (el té)
El té a les seves mans  (a les seves mans)
Té el  (el té)
Món sencer  (a les seves mans)
Oh, el té  (el té)
Oh sí  (a les seves mans)

Oh, el té  (a les seves mans)
Té el món sencer a les seves mans
Té el món sencer a les seves mans
Té el món sencer a les seves mans, a les seves mans, sí

He’s Got The Whole World In His Hands – 1st Kennedy Center Honors Gala – 1978

Title  He’s Got The Whole World In His Hands
Composer  Traditional American Spiritual
Live at  1st Kennedy Center Honors Gala (CBS), John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington D.C.
Year  1978 (December 3)
Country  USA
Honoring  Marian Anderson

You Light Up My Life – Lyrics

Title  You Light Up My Life
Composer  Joe Brooks
Composition’s Year  1977
First Recording Artist  Kasey Cisyk
Aretha’s First Recording Year  1978

Lyrics
So many nights I sit by my window
Waiting for someone to sing me his song
And so many dreams I kept deep inside me
Alone in the dark
And you’ve come along

And you light up my life
You give me hope to carry on
You light up my days
And fill my nights with song

Rollin’ at sea, adrift on the water
Could it be finally that I’m turning for home?
Yeah, finally a chance to say “Hey, I love you”
Never again to be all alone

You, you light up my life
And you give me hope to carry on
Oh, you light up my days
And fill my nights with song

And you light up my life
You give me hope to carry on
Oh, oh, you light up my days
And fill my nights with song, yeah, yeah

Oh, you, you light up my, my life
You light up my life, my life

Català – Tu Il·lumines La Meva Vida
Quantes nits sec al costat de la meva finestra
Esperant que algú em canti la seva cançó
I quants somnis he conservat ben dins meu
Sola en la foscor
I tu has vingut

I tu il·lumines la meva vida
Em dónes esperança per continuar
Tu il·lumines els meus dies
I omples les meves nits amb cançons

Donant voltes pel mar, a la deriva dins l’aigua
Podria ser, finalment, que estigui tornant cap a casa?
Sí, per fi, l’oportunitat de dir “Ei, t’estimo”
Mai més estar sola

Tu, tu il·lumines la meva vida
I em dónes esperança per continuar
Oh, tu il·lumines els meus dies
I omples les meves nits amb cançons

I tu il·lumines la meva vida
Em dónes esperança per continuar
Oh, oh, tu il·lumines els meus dies
I omples les meves nits amb cançons, sí, sí

Oh, tu, tu il·lumines la meva, la meva vida
Tu il·lumines la meva vida, la meva vida