Sisters Are Doin’ It For Themselves / I Love You Like A Ball And Chain – 7″ Germany – 1985

Audio  –  Video

Title  Sisters Are Doin’ It For Themselves / I Love You Like A Ball And Chain
Label  RCA
Catalogue #  PB 40339
Format  7″ – 45 RPM
Year  1985
Country  Germany
With  Eurythmics  [A]

A  Sisters Are Doin’ It For Themselves  [Annie Lennox, Dave Stewart]
B  Eurythmics: I Love You Like A Ball And Chain  [Annie Lennox, Dave Stewart]

Sisters Are Doin’ It For Themselves / I Love You Like A Ball And Chain – 7″ DJ Promo Japan – 1985

Audio  –  Video

Title  Sisters Are Doin’ It For Themselves / I Love You Like A Ball And Chain
Label  RCA
Catalogue #  RPS-197
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM
Year  1985
Country  Japan
With  Eurythmics  [A]

A  Sisters Are Doin’ It For Themselves  [Annie Lennox, Dave Stewart]
B  Eurythmics: I Love You Like A Ball And Chain  [Annie Lennox, Dave Stewart]

Sisters Are Doin’ It For Themselves / I Love You Like A Ball And Chain – 7″ Canada – 1985

Audio  –  Video

Title  Sisters Are Doin’ It For Themselves / I Love You Like A Ball And Chain
Label  RCA
Catalogue #  PB-14214
Format  7″ – 45 RPM
Year  1985
Country  Canada
With  Eurythmics  [A]

A  Sisters Are Doin’ It For Themselves  [Annie Lennox, Dave Stewart]
B  Eurythmics: I Love You Like A Ball And Chain  [Annie Lennox, Dave Stewart]

Freeway Of Love / Until You Say You Love Me – 7″ UK – 1985

Audio  –  Video

Title  Freeway Of Love / Until You Say You Love Me
Label  Arista
Catalogue #  ARIST 624
Format  7″ – 45 RPM
Year  1985
Country  UK

A  Freeway Of Love  [Narada Michael Walden, Jeffrey Cohen]
B  Until You Say You Love Me  [Narada Michael Walden, Preston Glass]

Didn’t It Rain – Lyrics

Title  Didn’t It Rain
Composer  Traditional
Composition’s Year 
First Recording Artist  The Galilee Singers
Aretha’s First Recording Year  1985

Lyrics
Didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it oh my Lord
Didn’t it rain?

Oh, didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it, oh, oh my Lord
Didn’t it rain?

Well, it rained 40 days, 40 nights without stopping
Noah was glad when the rain stopped dropping
Knock at the window, knock at the door
Crying brother Noah can’t you take on more
Noah cried no, you’re full of sin
God got the key and you can’t get in

Just listen how it’s rainin’
Will you listen how it’s rainin’
All day, all night
All night, all day

Didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it oh, oh my Lord
Didn’t it rain?

Oh, didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it, oh, oh my Lord
Didn’t it rain?

Well, you know it’s raining
All day, all night, all night, all day
To the north it’s raining
To the south it’s raining
To the east, Lord, is raining
To the west, a hard raining
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Lord
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Lord

Well, for the praying to the running
For the praying to the running
Some moaning, some groaning
I’m groaning, I’m moaning

Didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it oh, oh my Lord
Didn’t it rain?
Hallelujah

Català – No Està Plovent?
No està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, Senyor meu
No està plovent?

Oh, no està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?

Bé, va ploure 40 dies i 40 nits sense parar
Noè es va alegrar quan la pluja es va aturar
Cop a la finestra, cop a la porta
Cridant, Germà Noè pots agafar-ne més?
Noè va cridar no, esteu en pecat
Déu té la clau i no podeu entrar

Només escolta com plou
Vols escoltar com plou
Tot el dia, tota la nit
Tota la nit, tot el dia

No està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?

Oh, no està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?

Bé, ja saps que està plovent
Tot el dia, tota la nit, tota la nit, tot el dia
Al nord està plovent
Al sud està plovent
A l’est, Senyor, està plovent
A l’oest, una forta pluja
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Senyor
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Senyor

Bé, per la pregària fins l’execució
Per la pregària fins l’execució
Alguns gemegant, alguns queixant-se
Estic queixant-me, estic gemegant

No està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?
Al·leluia

Ain’t Nobody Ever Loved You – Lyrics

Title  Ain’t Nobody Ever Loved You
Composer  Narada Michael Walden, Jeffrey Cohen
Composition’s Year  1985
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1985

Lyrics
I’ve seen you hanging out
Looking like you know what life’s about, ah, ah, ah
Laughing, jiving with your friends
Baby, that ain’t where the world ends, oh yeah
I’m laying my love on you
You’ll be feeling something brand new, oh yes, you will
Gonna hold you tight with all my might
Squeeze you right, what you wanna do tonight? Ah, ah, ah, yeah

I’m gonna hold you in the afternoon
Tease you from the sun
Dancing ‘neath the island moon
We’ll go on and on, yeah

Ain’t nobody ever loved you
Like I’m gonna love you, yeah, yeah, oh baby, no
Ain’t nobody ever loved you, boy
Like I’m gonna love you, yeah, yeah, ah, ah, ah

Hey, drag a comb across your hair
Change your shirt, we’re going somewhere, ain’t we, baby?
I’ll throw a little lipstick on
Check the mirror twice and we’re gone, eh, eh, eh, eh, eh
I believe in rain
We can bring the heat up again, oh, yes, we can
I’m gonna take my time and treat you fine
Baby, baby, baby, I’m making you mine, oh tonight, boy

Hear the people laugh and sing, eh, eh
Right outside your door
Something great is happening
And you can be sure, oh

Ain’t nobody else could love you
Like I’m gonna love you, yeah, yeah, ah, ah
Ain’t nobody ever loved you
Like I’m gonna love you, yeah, yeah, oh, oh, oh

Wait, ah, oh, look out now, hey
Ain’t nobody love you, no, oh
Like I’m gonna love you, hey, hey
Ain’t nobody love you, no, oh
Like I’m gonna love you, hey, hey

Hear the people laugh and sing, eh, eh
Right outside your door, hey man
Something great is happening
And you can be sure, oh

Nobody else can love you
Like I’m gonna love you, yeah, yeah, oh, oh, oh, baby
Ain’t nobody ever loved you
Like I’m gonna love you, yeah, yeah, I do, I do, I do

Ain’t nobody love you, no, oh
Like I’m gonna love you, hey, hey
Ain’t nobody love you, no, oh
Like I’m gonna love you, hey, hey
Ain’t nobody love you, no, oh
Like I’m gonna love you

Català – Mai Ningú T’Ha Estimat
T’he vist passant l’estona
Semblant com si sabessis de què va la vida, ah, ah, ah
Rient, estant d’acord amb els teu amics
Noi, aquí no s’acaba el món, oh sí
Estic depositant el meu amor en tu
Sentiràs alguna cosa nova, oh sí, ho faràs
T’abraçaré fort amb totes les meves forces
T’apretaré bé, què vols fer aquesta nit? Ah, ah, ah, sí

T’abraçaré a la tarda
Et provocaré al sol
Ballant sota la lluna de l’illa
Seguirem i seguirem, sí

Mai ningú t’ha estimat
Com t’estimaré, sí, sí, oh noi, no
Mai ningú t’ha estimat, noi
Com t’estimaré, sí, sí, ah, ah, ah

Ei, arrossega una pinta pel teu cabell
Canvia’t la camisa, anirem a algun lloc, no, noi?
Em possaré una mica de llapis de llavis
Comprovo el mirall dues vegades i marxem, eh, eh, eh, eh, eh
Crec en la pluja
Podem portar la calor de nou, oh, sí, podem
Em prendré el meu temps i et tractaré bé
Noi, noi, noi, t’estic fent meu, oh aquesta nit, noi

Escolta a la gent riure i cantar, eh, eh
Just darrera de la teva porta
Una cosa gran està passant
I en pots estar segur, oh

Ningú més podria estimar-te
Com t’estimaré, sí, sí, ah, ah
Mai ningú t’ha estimat
Com t’estimaré, sí, sí, oh, oh, oh

Espera, ah, ah, alerta ara, ei
Ningú t’estima, no, oh
Com t’estimaré, ei, ei
Ningú t’estima, no, oh
Com t’estimaré, ei, ei

Escolta a la gent riure i cantar, eh, eh
Just darrera de la teva porta, ei home
Una cosa gran està passant
I en pots estar segur, oh

Ningú més pot estimar-te
Com t’estimaré, sí, sí, oh, oh, oh, noi
Mai ningú t’ha estimat
Com t’estimaré, sí, sí, ho faig, ho faig, ho faig

Ningú t’estima, no, oh
Com t’estimaré, ei, ei
Ningú t’estima, no, oh
Com t’estimaré, ei, ei
Ningú t’estima, no, oh
Com t’estimaré

Sisters Are Doin’ It For Themselves / I Love You Like A Ball And Chain – 7″ – 1985

Audio  –  Video

Title  Sisters Are Doin’ It For Themselves / I Love You Like A Ball And Chain
Label  RCA
Catalogue #  PB 40339
Format  7″ – 45 RPM
Year  1985
Country  UK
With  Eurythmics  [A]

A  Sisters Are Doin’ It For Themselves  [Annie Lennox, Dave Stewart]
B  Eurythmics: I Love You Like A Ball And Chain  [Annie Lennox, Dave Stewart]