Mary Goes Round – Lyrics

Title  Mary Goes Round
Composer  Elliot Wolff, Oliver Leiber
Composition’s Year  1991
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1991

Lyrics
Here comes Mary, girls well now you better just tight your love
She don’t pull any arrows at untouched men
It don’t matter too much that it hurts, so you better know what’s worth
Here comes Mary, girls just turn your back and then
She is heeled in black to hurt, it’s all a game
She’s willing into walk away

(And the boys say)
Mary goes round  (and the girls say)
Mary goes round  (round round)
Mary goes round  (and the girls say)
Mary goes round  (round round)
(Turn a corner right, turn a corner left, step by step)

Mary had a little lamb, his fleece was white as snow
Mother’s help but there is a little angel
And everywhere she’s went, ah ah, the men was sure to go
There is just another walk for danger
Don’t let her get too close, or you’ve left one more part
To Mary steal a broken heart

Mary goes round  (and the girls say)
Mary goes round  (round round)
Mary goes round, oh  (and the girls say)
Mary goes round  (round round)

Don’t let her get too close, or you’ve left one more part
To Mary steal a broken heart, ooh, oh oh

Mary goes round  (na na na na na)
Mary goes round  (round round)
Mary goes round, I’ve got to say it  (na na na na na)
Mary goes round  (round round)
Mary goes round  (na na na na na)
Oh, you’ve got to slow your own up to the dawn  (round round)
Party time, ooh, your party it’s so, talking, talking
Party time, you’ve got to slow your own up to the dawn
Mary goes round, oh oh oh  (na na na na na)
Mary goes round

Català – Na Maria Està Per Aquí
Aquí ve na Maria, nenes ara és millor que senzillament estrenyeu el vostre amor
Ella no tira fletxes als homes verges
És igual que facin mal, així que és millor que sabeu què val la pena
Aquí ve na Maria, nenes senzillament doneu-li l’esquena i aleshores
Està amb talons negres per fer mal, és tot un joc
Està desitjant allunyar-se

(I els nois diuen)
Na Maria està per aquí  (i les noies diuen)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)
Na Maria està per aquí  (i les noies diuen)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)
(Gira una cantonada a la dreta, gira una cantonada a l’esquerra, pas a pas)

Na Maria tenia un xai, la seva llana era blanca com la neu
Ajuda de la mare, però hi havia un petit àngel
I a tot arreu on ella anava, ah ah, els homes hi anaven segur
No és res més que una altre passejada pel perill
No deixis que s’acosti massa, o hauràs deixat una oportunitat més
A Maria per robar un cor trencat

Na Maria està per aquí  (i les noies diuen)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)
Na Maria està per aquí, oh  (i les noies diuen)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)

No deixis que s’acosti massa, o hauràs deixat una oportunitat més
A Maria per robar un cor trencat, oh, oh oh

Na Maria està per aquí  (na na na na na)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)
Na Maria està per aquí, he de dir-ho  (na na na na na)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)
Na Maria està per aquí  (na na na na na)
Oh, has de frenar-te fins la matinada  (aquí, aquí)
Temps de festa, oh, la teva festa és tant, parlant, parlant
Temps de festa, has de frenar-te fins la matinada
Na Maria està per aquí, oh oh oh  (na na na na na)
Na Maria està per aquí

Doctor’s Orders – Lyrics

Title  Doctor’s Orders
Composer  Luther Vandross, Hubert Eaves III
Composition’s Year  1991
First Recording Artist  Aretha Franklin & Luther Vandross
Aretha’s First Recording Year  1991

Lyrics
Hopping, hopping till I’m energized  (oh yeah)
‘Cause I got something on my mind  (what is it, baby?)
So I, I said to my baby, leave the job early  (mmm, mmm)
‘Cause I got a thing for you that’s killing me  (I like this stuff)

You really know just how to thrill me  (uh-huh)
You lay those pretty little words on me  (uh-huh)
So I’ll be the doctor, let me work on you  (I’m ready)
And then I’ll prescribe the things we gonna do, uh-huh  (mmm, okay)

The doctor’s order said to get some love  (oh, yeah)
Said you’ve been going without it long enough, long enough
So here I am, boy, to hook you up
And that’s exactly what I’m dreamin’ of  (ooh boy, my boy)

I love it when you get sentimental  (oh, baby)
You can’t be a no way but sweet and gentle
You know what to do when my world falls in
You give me the sweetest kind of medicine, I’m with you, with you, baby

One kiss from you would be  (be)
The world sweetest kind of surgery  (uh-huh)
So you’ll be the doctor, boy, won’t you be?  (be)
And write up a love prescription just for me  (I’m hanging with you, baby)
Hang with me, baby

I spoke to the main man at that love pharmacy  (yeah)
So let me just tell you, uh-huh, exactly what you need  (no stuff)
I’ll show you the directions  (ooh)
But be sure you’ll read the warning  (say what?)
Try two kisses  (okay)
And then call me in the morning

Doctor’s order said to get some love  (yeah, get it, get it)
Said you’ve been goin’ without it long enough, oh, oh  (long enough)
So here I am, girl, to hook you up
And that’s exactly what I’m dreaming of  (ooh, girl, my girl)

Fever, fever has got a hold on you
I see a love fever  (uh-huh)
And you can hardly make it
I got fever, fever  (ooh, uh-huh)
About a hundred zero two
A love fever, fever and you don’t think you can take it, help me

Oh  (oh, oh, oh)
It’s hot  (say oh, oh, oh)
Oh  (oh, oh, oh)
I’m burnin’ with the fever  (oh, oh, oh, oh)
The doctor said  (what did he say?)
To get some love  (and)
And I’m so, I’m so, I’m so in love with you, baby
You know you better be listenin’ to what the doctor said

I feel better now, I don’t know how, we did it, but we did
Will you keep huggin’ me and workin’ in me, and don’t you ever quit it  (ooh, boy)
So get out of bed the doctor said cause you’re the cure I need
For anything that’s wrong with me I’m hangin’ with you baby  (hang with me, baby)

The doctor’s order said to get some love  (hang with me, baby)
Said you’ve been goin’ without it long enough  (stay right in, hang with me, baby)
Here I am, boy, to hook you up  (oh, yeah)
That’s exactly what I’m dreamin’ of  (hey, hey)

You need to hear what the doctor said love and get you some love  (ooh)
Get to my love, get to my love, got to be love  (got to be love)
So here I am, boy, oh, to hook you up  (to hook you up)
And that’s exactly what I’m dreamin’ of, hey, hey  (hang with me, baby)

The doctor’s order said to get some love  (when do you want it?)
Said you’ve been goin’ without it long enough, long enough  (oh, how do you want it?)
Here I am to hook you up
And that’s exactly what I’m dreamin’ of

Català – Ordres Del Metge
Saltant, saltant fins que estic ple d’energia  (oh sí)
Perquè tinc una cosa al cap  (què és, noi?)
Així que, li vaig dir a la meva xicota, deixa la feina d’hora  (mmm, mmm)
Perquè tinc una cosa per a tu que m’està matant  (m’agrada això)

Realment saps com emocionar-me  (uh-huh)
Poses aquests precioses petites paraules en mi  (uh-huh)
Així que jo seré el metge, deixa’m treballar en tu  (estic a punt)
I després et prescriuré les coses que farem, uh-huh  (mmm, d’acord)

L’ordre del metge diu que aconsegueixis una mica d’amor  (oh, sí)
Diu que has estat sense ell massa temps, massa temps
Així que aquí estic, noi, per connectar-te
I això és exactament amb el que estic somiant  (oh noi, el meu noi)

M’encanta quan et poses sentimental  (oh, noi)
No pots ser complicada sinó dolça i suau
Saps què cal fer quan el meu món s’ensorra
Em dónes el tipus més dolç de medicina, estic amb tu, amb tu, noia

Un petó teu seria  (seria)
El tipus d’operació més dolç del món  (uh-huh)
Així que tu seràs el metge, noi, ho seràs?  (seràs)
I escriu una recepta d’amor només per a mi  (estic penjat de tu, noia)
Penja’t de mi, noi

Vaig parlar amb l’home principal d’aquella farmàcia d’amor  (sí)
Així que permet-me dir-te, uh-huh, exactament el que necessites  (sense material)
Et mostraré les instruccions  (oh)
Però assegura’t de llegir les advertències  (què dius?)
Prova dos petons  (d’acord)
I després truca’m pel matí

L’ordre del metge diu que aconsegueixis una mica d’amor  (sí, aconsegueix-ho, aconsegueix-ho)
Diu que has estat sense ell massa temps, oh, oh  (massa temps)
Així que aquí estic, noia, per connectar-te
I això és exactament amb el que estic somiant  (oh, noia, la meva noia)

La febre, la febre té un poder sobre tu
Veig una febre d’amor  (uh-huh)
I gairebé no pots fer més
Tinc febre, febre  (oh, uh-huh)
Al voltant de 38,9 C
Una febre d’amor, febre, i no creus que puguis treure-la, ajuda’m

Oh  (oh oh oh)
Fa calor  (digues oh, oh, oh)
Oh  (oh oh oh)
Estic cremant amb la febre  (oh, oh, oh, oh)
El metge va dir  (què va dir?)
Que aconseguissis una mica d’amor  (i)
I estic tan, estic tan, estic tan enamorat de tu, noia
Saps que és millor escoltar el que va dir el metge

Em sento millor ara, no sé com ho hem fet, però ho hem fet
Continuaràs abraçant-me i treballant en mi, i mai deixaràs de fer-ho  (oh, noi)
Així que surt del llit, va dir el metge, perquè ets la cura que necessito
Per tot el que em passa, estic penjat de tu, noia  (penja’t de mi, noi)

L’ordre del metge diu que aconsegueixis una mica d’amor  (penja’t de mi, noi)
Diu que has estat sense ell massa temps  (queda’t just aquí, penja’t de mi, noi)
Aquí estic, noi, per connectar-te  (oh, sí)
Això és exactament amb el que estic somiant  (ei, ei)

Has de escoltar el que va dir el metge, estimar i aconseguir-te una mica d’amor  (oh)
Aconseguix el meu amor, aconsegueix el meu amor, ha de ser amor  (ha de ser amor)
Així que aquí estic, noi, oh, per connectar-te  (per connectar-te)
I això és exactament amb el que estic somiant, ei, ei  (penja’t de mi, noi)

L’ordre del metge diu que aconsegueixis una mica d’amor  (quan ho vols?)
Diu que has estat sense ell massa temps, massa temps  (oh, com ho vols?)
Aquí estic per connectar-te
I això és exactament amb el que estic somiant

Everyday People (Single Remix) / You Can’t Take Me For Granted – 7″ Germany – 1991

Audio  –  Video

Title  Everyday People (Single Remix) / You Can’t Take Me For Granted
Label  Arista
Catalogue #  114420
Format  7″ – 45 RPM
Year  1991
Country  Germany

A  Everyday People (Single Remix)  [Sly Stone]
B  You Can’t Take Me For Granted  [Aretha Franklin]

Everyday People – Lyrics

Title  Everyday People
Composer  Sylvester Stewart “Sly Stone”
Composition’s Year  1968
First Recording Artist  Sly and the Family Stone
Aretha’s First Recording Year  1991

Lyrics
(I am everyday people)
You gang, let’s kick the ballistics
Let’s party big time, oh
Get up everybody, oh, ooh, yeah
Uh huh, uh huh, uh huh

Sometimes I’m right, but I can be wrong
My own beliefs are in my song
A thinker, a banker, a drummer and me
Makes no difference what group I’m in

I am everyday people, yeah yeah

There is a blue one  (uh-huh)
That don’t accept the green one  (what you say?)
Cracking on the fat one  (uh-huh)
Like I’m about to be a skinny one  (oh)
Different strokes for different folks
And so on, and so on, scooby dooby doo-yaa-doo-yaa-doo
(Oh sha sha)  Oh, we got to live together, yeah

I am no better and neither are you
We’re basically the same whatever we do
First you love me and then you hate me
You think you know me and then
You can’t figure out it why I’m coming from your friends

I am everyday people, oh, baby yeah

There is a cone head  (uh-huh)
That don’t accept the dome head  (what you say?)
Sisters and brothers  (uh-huh)
Let’s be cool with each other  (ooh)
Different strokes for different folks
And so on, and so on, etcetera, etcetera
(Oh sha sha)  We got to live together, yeah

This track is killing me
Lord have mercy

(Go go, go queen of soul)
(Go go, go queen of soul)
(Go go, go queen of soul)
(Go go, go queen of soul)

There is a yellow one  (yellow one)
That ain’t get into the red one  (red one)
We don’t about the black one  (black one)
Ha, what about white one y’all?  (white one)
Different lips don’t come with no tricks
And so on, and so on, scooby dooby doo-bee-doo-yaa-doo

I am everyday people, yeah yeah
I am everyday people, yeah yeah

(Wanna take you higher)  Higher
(Higher)  Higher
(Higher)  Higher, have mercy

I am everyday people, yeah yeah
I am everyday people, yeah yeah
I am everyday people, yeah yeah

Català – Gent Corrent
(Sóc gent corrent)
Vosaltres, colla, anem-hi a fons
Anem a divertir-nos una bona estona, oh
Aixequeu-vos tots, oh, oh, sí
Uh huh, uh huh, uh huh

A vegades tinc raó, però puc estar equivocada
Les meves creences són a la meva cançó
Un pensador, un banquer, un bateria i jo
És indiferent el grup on sóc

Sóc gent corrent, sí sí

N’hi ha un de blau  (uh-huh)
Que no accepta el verd  (què dius?)
Rient del gras  (uh-huh)
Com si estigués a punt de ser prim  (oh)
Diferents estils per a diferents persones
I així successivament, i així successivament, scooby dooby doo-yaa-doo-yaa-doo
(Oh xa xa)  Oh, hem de viure junts, sí

No sóc millor, ni tu tampoc
Som bàsicament iguals, fem el que fem
Primer m’estimes i després m’odies
Creus que em coneixes i després
No pots entendre per què estic entre els teus amics

Sóc gent corrent, oh, noi, sí

Hi ha un cap de con  (uh-huh)
Que no accepta el cap de cúpula  (què dius?)
Germans i germanes  (uh-huh)
Siguem amables amb els altres  (oh)
Diferents estils per a diferents persones
I així successivament, i així successivament, etcètera, etcètera
(Oh xa xa)  Hem de viure junts, sí

Aquesta cançó m’està matant
Senyor, tingueu pietat

(Som-hi, som-hi, som-hi reina del soul)
(Som-hi, som-hi, som-hi reina del soul)
(Som-hi, som-hi, som-hi reina del soul)
(Som-hi, som-hi, som-hi reina del soul)

N’hi ha un de groc  (el groc)
Que no es fa amb el vermell  (el vermell)
Nosaltres no ens fem amb el negre  (el negre)
Ha, vosaltres, què passa amb el blanc?  (el blanc)
Diferents llavis no vénen amb trucs
I així successivament, i així successivament, scooby dooby doo-bee-doo-yaa-doo

Sóc gent corrent, sí sí
Sóc gent corrent, sí sí

(Vull portar-te més amunt)  Més amunt
(Més amunt)  Més amunt
(Més amunt)  Més amunt, tingueu pietat

Sóc gent corrent, sí sí
Sóc gent corrent, sí sí
Sóc gent corrent, sí sí

What You See Is What You Sweat – Lyrics

Title  What You See Is What You Sweat
Composer  Dave Conley, Derrick Culler, Gene Lennon, Joshua Thompson
Composition’s Year  1991
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1991

Lyrics
Boyfriend, I’m true to you, don’t make me blue
I thought we had together and that everything was going okay
But then you started showing me another side of you I’ve never seen before

Nothing that I would do was ever enough for you boy, ooh baby
And that you’re driving our Mercedes Benz
Loaned you a little cash to spend
But still that just wasn’t enough, oh no

Cause what you see always seems to be what you sweat
Ooh, you’re never satisfied, you’re always wanting something better, yeah
That’s the way you are, wanting more and more and more

My friends all think I’m crazy after everything that I know about you
I’m still having mixed emotions boy, they just don’t wanna fade away

Nothing that I would do was ever enough for you boy, ooh baby
I let you cruise in my Mercedes Benz
Loaned you a little cash to spend
Still that just wasn’t enough, oh

What you see always seems to be what you sweat
Ooh, you’re never satisfied, you’re always wanting something better, yeah
What you see always seems to be what you sweat, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
You’re never satisfied, always wanting something better, yeah

He’s sweating, he’s got to conquer, he’s sweating by the hour
He’s sweating, he’s got to taste, still sweating on the flower
He’s sweating, he can’t stand it
He’s making moves that’s how he planned it
He’s not satisfied with the best, he’ got to check out all the rest

Nothing that I would do was ever enough for you boy, oh oh, oh oh
You wanna have my Mercedes Benz
Gave you a little cash to spend
Still that just wasn’t enough, oh no

What you see always seems to be what you sweat, baby, baby, baby, baby
You’re never satisfied, you’re always wanting something better, something better, better
What you see always seems to be what you sweat
You’re never satisfied, always wanting something better
Something better, better, better, better, better, better, oh yeah

What you sweat, you’re never satisfied
Always wanting something better, something better
What you see always seems to be what you sweat, oh yeah
Always wanting something better, something better

Català – El Que Veus És El Que Desitges
Amic, et sóc fidel, no em facis posar trista
Em pensava que estàvem junts i que tot anava bé
Però llavors vas començar a mostrar-me una altra cara teva que mai havia vist abans

Res del que jo fes era mai suficient per a tu noi, oh noi
I això que conduïes el nostre Mercedes Benz
Et vaig prestar una mica de diners per gastar
Però tot i això no n’hi hagué prou, oh no

Perquè el que veus sempre sembla ser el que desitges
Oh, mai estàs satisfet, sempre vols alguna cosa millor, sí
Així és com ets, amb ganes de més i més i més

Tots els meus amics pensen que estic boja després de tot el que sé de tu
Encara tinc emocions barrejades noi, senzillament no volen esvair-se

Res del que jo fes era mai suficient per a tu noi, oh noi
Et vaig deixar circular en el meu Mercedes Benz
Et vaig prestar una mica de diners per gastar
Tot i això no n’hi hagué prou, oh

El que veus sempre sembla ser el que desitges
Oh, mai estàs satisfet, sempre vols alguna cosa millor, sí
El que veus sempre sembla ser el que desitges, sí, sí, sí, sí, sí
Mai estàs satisfet, sempre vols alguna cosa millor, sí

Està desitjant, ha de conquerir, està desitjant tota l’estona
Està desitjant, ha de provar-ho, encara està desitjant a la flor de la vida
Està desitjant, no pot suportar-ho
Està movent-se tal com ho va planejar
No està satisfet amb la millor, ha de fer un cop d’ull a totes les altres

Res del que jo fes era mai suficient per a tu noi, oh oh, oh oh
Vols tenir el meu Mercedes Benz
Et vaig donar una mica de diners per gastar
Tot i això no n’hi hagué prou, oh no

El que veus sempre sembla ser el que desitges, noi, noi, noi, noi
Mai estàs satisfet, sempre vols alguna cosa millor, alguna cosa millor, millor
El que veus sempre sembla ser el que desitges
Mai estàs satisfet, sempre vols alguna cosa millor
Alguna cosa millor, millor, millor, millor, millor, millor, oh sí

El que desitges, mai estàs satisfet
Sempre vols alguna cosa millor, alguna cosa millor
El que veus sempre sembla ser el que desitges, oh sí
Sempre vols alguna cosa millor, alguna cosa millor

I Dreamed A Dream – Lyrics

Title  I Dreamed A Dream
Composer  Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil, Herbert Kretzmer
Composition’s Year  1980
First Recording Artist  Rose Laurens
Aretha’s First Recording Year  1991

Lyrics
I had a dream
I had a dream of days gone by
When hopes were high and life worth living
I dreamed that love would never die
And then I dreamed that God would be forgiving
Then I was young and I was unafraid
And dreams were made unused untasted
There was no ransom to be paid
No song unsung, nothing was wasted

Then the tigers come at night
With their voices soft as thunder
As they tear your dreams apart
As they turn your dreams to shame, shame, shame, shame

He walked the summer, he walked the summer by my side
He filled my days with endless wonder
He took my childhood in his stride
Oh, but he was gone when autumn came, oh, yes he was

And still I dream, I stand right here and dream he’ll come to me
And then we will, then we will, then we will live this life together
But there are dreams that cannot, that cannot, that cannot be
And, oh, there are storms that we cannot weather
And I had a dream, had a dream, listen what I had a dream that life would be
So different, so different, what in the hell is going under, baby, yeah
So different from what it seems to be
Life will not kill the dreams that I dreamed, oh oh, no no, no no
So different from what it seems to be
Life must not kill the dreams that we dreamed, oh oh, oh no

Català – Vaig Somniar Un Somni
Vaig tenir un somni
Vaig tenir un somni de dies passats
Quan les esperances eren altes i la vida digna de ser viscuda
Vaig somiar que l’amor mai moriria
I llavors vaig somiar que Déu seria misericordiós
Aleshores jo era jove i sense por
I els somnis eren fets sense utilitzar i sense provar
No hi havia cap rescat per pagar
Cap cançó sense cantar, res es desaprofitava

Aleshores els tigres van venir de nit
Amb la seva veu suau com el tro
Mentre destroçaven els teus somnis
Mentre convertien els teus somnis en desgràcia, desgràcia, desgràcia, desgràcia

Va caminar l’estiu, va caminar l’estiu al meu costat
Va omplir els meus dies d’infinita sorpresa
Es va endur la meva infantesa al seu pas
Oh, però havia marxat quan va arribar la tardor, oh, sí, havia marxat

I encara somnio, sóc aquí i somnio que vindrà cap a mi
I aleshores, aleshores, aleshores viurem aquesta vida junts
Però hi ha somnis que no poden, que no poden, que no poden ser
I, oh, hi ha tempestes que no podem superar
I vaig tenir un somni, vaig tenir un somni, escolteu que vaig tenir un somni de com seria la vida
Tan diferent, tan diferent, què dimonis està passant allà sota, noi, sí
Tan diferent del que sembla ser
La vida no matarà els somnis que vaig somiar, oh oh, no no, no no
Tan diferent del que sembla ser
La vida no ha de matar els somnis que vam somniar, oh oh, oh no

Think (Remix ’91) / Think (Classic Mix) – 7″ Germany – 1991

Audio  –  Video

Title  Think (Remix ’91) / Think (Classic Mix)
Label  East West
Catalogue #  9031-74523-7
Format  7″ – 45 RPM
Year  1991
Country  Germany
Remixed by Matiz / AC 16

A  Think (Remix ’91)  [Aretha Franklin, Ted White]
B  Think (Classic Mix)  [Aretha Franklin, Ted White]

Someone Else’s Eyes – Lyrics

Title  Someone Else’s Eyes
Composer  Carole Bayer Sager, Burt Bacharach, Bruce Roberts
Composition’s Year  1991
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1991

Lyrics
This is my life
And it’s my right to live the way I want to live each day
That’s what I wanna say
And this is my song
And for too long I sang someone else’s melody
It wasn’t really me
Somehow I took myself for granted
In someone else’s eyes

I saw reflections of the girl I was who caught me by surprise
Seeing a woman who’s defined by you, I never realized
I can’t love you, I can’t love me through someone else’s eyes

You were the sun
I was the one who just revolved around you day and night
You were my only life
But if I were free
Baby, I’d take control of everything inside of me
Find who I wanna be
I’d never take myself for granted
In someone else’s eyes

I saw reflections of the girl I was who caught me by surprise
Seeing a woman who’s defined by you, I never realized
I can’t love you, I can’t love me in someone else’s eyes

I gotta show myself I can still exist without a man
Gotta finally take control, gotta see myself as whole with you
Though you’re not the one to blame, I was lost inside your name
And I’ll never be the same till I find a way back home again
In someone else’s eyes

I saw reflections of the girl I was who caught me by surprise
Seeing a woman who’s defined by you, I never realized you
When I, I can not, and I will not, you can’t make me  (I can’t love you, I can’t love you)
Ooh, through someone else’s eyes

Ooh, baby, baby, baby, baby
Till I find my way back home again
Through someone else’s eyes

I saw reflections of the girl I was, hey, who caught me by surprise  (it took me, me by, surprise)
Seeing a woman who’s defined by you, I never realized
I can’t love you, I can’t love you through someone else’s eyes  (I can’t love you, I can’t love you)

Ooh, someone else’s eyes, oh baby  (ooh, someone else’s eyes)
Ooh, someone else’s eyes, can’t do it, can’t do it  (ooh, someone else’s eyes)
I, I love you, sweet baby, I wanna be with you, baby  (oh, I can’t love you)
Through someone else’s eyes
Ooh, someone else’s eyes, oh baby  (ooh, someone else’s eyes)
Ooh, oh yeah, someone else’s eyes  (ooh, someone else’s eyes)
I wanna be by your side, God, would you heard this lady’s cry?  (oh, I can’t love you, I can’t love you)
Yeah, baby

Català – Els Ulls D’Un Altre
És la meva vida
I tinc dret a viure de la manera que vulgui cada dia
Això és el que vull dir
I aquesta és la meva cançó
I durant molt temps he cantat la melodia d’un altre
En realitat no era jo
D’alguna manera em vaig acceptar a mi mateixa
En els ulls d’un altre

Vaig veure reflexes de la noia que havia estat, que em van agafar per sorpresa
Estic veient una dona definida per tu, mai me’m vaig adonar
No et puc estimar, no puc estimar-me a través dels ulls d’un altre

Tu eres el sol
Jo era la que només girava dia i nit al teu voltant
Eres la meva única vida
Però si fos lliure
Noi, voldria tenir tot el control del meu interior
Trobar qui vull ser
Mai m’acceptaria a mi mateixa
En els ulls d’un altre

Vaig veure reflexes de la noia que havia estat, que em van agafar per sorpresa
Estic veient una dona definida per tu, mai me’m vaig adonar
No et puc estimar, no puc estimar-me en els ulls d’un altre

M’he de demostrar a mi mateixa que encara puc existir sense un home
He d’aconseguir finalment prendre el control, m’he de veure en conjunt amb tu
Tot i que no ets l’únic culpable, estava perduda dins el teu nom
I mai més seré la mateixa fins que trobi, novament, un camí de tornada a casa
En els ulls d’un altre

Vaig veure reflexes de la noia que havia estat, que em van agafar per sorpresa
Estic veient una dona definida per tu, mai me’m vaig adonar
Quan, no puc, i no ho faré, no pots fer-me  (no puc estimar-te, no puc estimar-te)
Ooh, a través dels ulls d’un altre

Ooh, noi, noi, noi, noi
Fins que trobi, novament, el meu camí de tornada a casa
A través dels ulls d’un altre

Vaig veure reflexes de la noia que havia estat, ei, que em van agafar per sorpresa  (em van, agafar, per sorpresa)
Estic veient una dona definida per tu, mai me’m vaig adonar
No et puc estimar, no puc estimar-te a través dels ulls d’un altre  (no puc estimar-te, no puc estimar-te)

Oh, els ulls d’un altre, oh noi  (ooh, els ulls d’un altre)
Oh, els ulls d’un altre, no puc fer-ho, no puc fer-ho  (ooh, els ulls d’un altre)
Jo, t’estimo, noi dolç, vull estar amb tu, noi  (oh, no puc estimar-te)
A través dels ulls d’un altre
Oh, els ulls d’un altre, oh noi  (ooh, els ulls d’un altre)
Oh, oh, sí, els ulls d’un altre  (ooh, els ulls d’un altre)
Vull estar al teu costat, Déu, has sentit el crit d’aquesta dona?  (oh, no puc estimar-te, no puc estimar-te)
Sí, noi

Everyday People (Single Remix) / You Can’t Take Me For Granted – 7″ UK – 1991

Audio  –  Video

Title  Everyday People (Single Remix) / You Can’t Take Me For Granted
Label  Arista
Catalogue #  114420
Format  7″ – 45 RPM
Year  1991
Country  UK

A  Everyday People (Single Remix)  [Sly Stone]
B  You Can’t Take Me For Granted  [Aretha Franklin]

Ever Changing Times / What Did You Give – 7″ DJ Promo Germany – 1991

Audio  –  Video

Title  Ever Changing Times / What Did You Give
Label  Arista
Catalogue #  114899
Format  7″ – 45 RPM – with Paper Promo Info
Year  1991
Country  Germany
With  Michael McDonald  [A]

A  Ever Changing Times  [Burt Bacharach, Carole Bayer Sager, Bill Conti]
B  What Did You Give  [Aretha Franklin]