Everybody’s Somebody’s Fool – Lyrics

Title  Everybody’s Somebody’s Fool
Composer  James “Big Jim” Wright, Terry Lewis, James Harris
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
Ladies, ladies, and women all over the world
I know you understand where I’m coming from
Round here, right now, oh yeah, yeah
We all know this girl

Here we go with the trick questions
They bring up to bring down confidence
Always throw out a sly comment
Like is your man faithful? What time does he get home?
Don’t worry I ain’t gonna need your help
I’m watch you all go home by yourself
A little bit of my man’s sweet love
Is a whole lot better than none

Don’t you know that everybody’s somebody’s fool
You watch somebody’s running game but you never have a clue
Somebody’s breaking every rule but it’s always cool, yes it is
Don’t you know that everybody’s somebody’s fool

Hear me now
Skip the drama, use common sense
You don’t have love if you don’t have patience
He’s out in the street, yeah, but don’t forget
My twice a week and that almighty paycheck
See I don’t even sweat it, I get so much happiness
If I just put up with a little bit of bullshit
A little bit of my man’s sweet love
Is a whole lot better than none of it

Don’t you know that everybody’s somebody’s fool, sometimes
You watch somebody’s running game but you never have a clue, no, you don’t
Somebody’s breaking every rule but it’s always cool, with you, yeah
Don’t you know that everybody’s somebody’s fool, oh yeah

(Think no evil)  When somebody comes home
(Hear no evil)  I don’t even wanna know
(See no evil)  I just wanna see love
Because somebody always takes care everybody’s wants
(Don’t interrogate about)  How he spends his spare time
Whatever he chooses to do is fine, yes it is
Cause in my heart I believe he’s all mine
Cause you think I can’t see doesn’t mean that I’m blind

Don’t you know that everybody’s somebody’s fool, oh baby
You watch somebody’s running game but you never have a clue
Somebody’s breaking every rule but it’s always cool
Everybody’s somebody’s fool, sometimes

Català – Tothom És El Tonto D’Algú
Senyores, senyores, i dones de tot el món
Sé que enteneu d’on vinc
Aquí, ara mateix, oh sí, sí
Tots coneixem aquesta noia

Ja venim amb les preguntes capcioses
Les presenten per tal d’enderrocar la confiança
Sempre llencen un comentari astut
Com, és fidel el teu home? A quina hora arriba a casa?
No us preocupeu, no necessitaré la vostra ajuda
Miraré com tots torneu a casa solets
Una miqueta del dolç amor del meu home
És molt millor que res

No saps que tothom és el tonto d’algú
Veus el funcionament d’algú, però no en tens ni idea
Algú està trencant totes les regles, però sempre és enrollat, sí que ho és
No saps que tothom és el tonto d’algú

Escolta’m ara
Ignora el drama, utilitza el sentit comú
No tens amor si no tens paciència
Ell és al carrer, sí, però no oblidis
Els meus dos cops per setmana i aquella totpoderosa nòmina
Mira, ni tan sols me la sua, tinc tanta felicitat
Si em poso al dia amb una mica de merda
Una miqueta del dolç amor del meu home
És molt millor que res d’això

No saps que tothom és el tonto d’algú, a vegades
Veus el funcionament d’algú, però no en tens ni idea, no, no en tens
Algú està trencant totes les regles, però sempre és enrollat, amb tu, sí
No saps que tothom és el tonto d’algú, oh sí

(No pensis malament)  Quan algú arriba a casa
(No escoltis malament)  Ni tan sols ho vull saber
(No vegis malamanet)  Només vull veure amor
Perquè sempre hi ha algú que té cura dels desitjos de tot el món
(No t’interroguis sobre)  Com passa el seu temps lliure
Alló que decideixi fer està bé, sí que ho està
Perquè en el meu cor crec que és tot meu
Perquè que creguis que no puc veure no vol dir que estigui cega

No saps que tothom és el tonto d’algú, oh noi
Veus el funcionament d’algú, però no en tens ni idea
Algú està trencant totes les regles, però sempre és enrollat
Tothom és el tonto d’algú, a vegades

No Matter What – Lyrics

Title  No Matter What
Composer  Mary J. Blige, Bruce Miller, Troy Taylor
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
It’s funny how we’ve wasted our time
On so-called friends who are really not on our side
They’ve always got something to say
About us and how we are spending our days
They’re trying to confuse us with their lies and deceit
And they don’t really care if we live or die on these streets
But you and I we both know the truth
That we will prevail as long as God sees us through

No matter what they do, you need to love me
I ain’t out there cheatin’ all on you, you need to trust me
Wanna see you happy, never blue, you need to love me
And just love me, and just love me
No matter what your friends are telling you, you need to love me
‘Cause from me you’ll always hear the truth, you need to trust me
I ain’t mad at you for being you, you need to love me
‘Cause I love you, so just love me

I wish that they would leave us alone
And let us be together
Boy, you can’t fall victim to those fools
Telling you whatever
They hear about me on the streets and it’ll only make you weak
And put a damper on our situation
They’re trying to tear down our foundation, sick and tired of hateration
But we gone make it as long as we stay patient

No matter what they do, you need to love me
I ain’t out there cheatin’ all on you, you need to trust me
Wanna see you happy, never blue, you need to love me
And just love me, and just love me
No matter what your friends are telling you, you need to love me
‘Cause from me you’ll always hear the truth, you need to trust me
I ain’t mad at you for being you, you need to love me
‘Cause I love you, so just love me

Why do we waste away our lives playing simple games, telling silly lies?
How far will they go till they realize what goes around comes around?
We got a love you can’t break down

No matter what they do, you need to love me
I ain’t out there cheatin’ all on you, you need to trust me
Wanna see you happy, never blue, you need to love me
And just love me, and just love me
No matter what your friends are telling you, you need to love me
‘Cause from me you’ll always hear the truth, you need to trust me
I ain’t mad at you for being you, you need to love me
‘Cause I love you, so just love me

Català – Tant Hi Fa
És curiós com hem perdut el temps
En suposats amics que realment no estan al nostre costat
Sempre tenen alguna cosa a dir
Sobre nosaltres i sobre com utilitzem els nostres dies
Proven de confondre’ns amb les seves mentides i enganys
I, realment, no els importa si vivim o morim en aquests carrers
Però tu i jo, tots dos sabem la veritat
Vencerem, sempre i quan Déu ens observi

Tant hi fa el que facin, has d’estimar-me
No sóc aquí per enganyar-te, has de confiar en mi
Vull veure’t feliç, mai trist, has d’estimar-me
I només estima’m, i només estima’m
Tant hi fa el que els teus amics diguin, has de estimar-me
Perquè de mi que sempre escoltaràs la veritat, has de confiar en mi
No estic enfadada amb tu per ser com ets, has de estimar-me
Perquè t’estimo, així que estima’m

M’agradaria que ens deixessin en pau
I estar junts
Noi, no pots ser víctima d’aquests ximples
Dient-te qualsevol cosa
Que escolten sobre mi al carrer i que només et farà tornar feble
I posarà fre a la nostra situació
Estan provant d’enderrocar la nostra creació, estic farta de tant odi
Però ho aconseguirem sempre que tinguem paciència

Tant hi fa el que facin, has d’estimar-me
No sóc aquí per enganyar-te, has de confiar en mi
Vull veure’t feliç, mai trist, has d’estimar-me
I només estima’m, i només estima’m
Tant hi fa el que els teus amics diguin, has de estimar-me
Perquè de mi que sempre escoltaràs la veritat, has de confiar en mi
No estic enfadada amb tu per ser com ets, has de estimar-me
Perquè t’estimo, així que estima’m

Per què malbaratem les nostres vides jugant jocs ingenus, dient mentides estúpides?
Fins on arribaran fins que s’adonin que es recull el que es sembra?
Tenim un amor que no podeu trencar

Tant hi fa el que facin, has d’estimar-me
No sóc aquí per enganyar-te, has de confiar en mi
Vull veure’t feliç, mai trist, has d’estimar-me
I només estima’m, i només estima’m
Tant hi fa el que els teus amics diguin, has de estimar-me
Perquè de mi que sempre escoltaràs la veritat, has de confiar en mi
No estic enfadada amb tu per ser com ets, has de estimar-me
Perquè t’estimo, així que estima’m

Good News – Lyrics

Title  Good News
Composer  Norman West
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
Oh, yeah
Extra, extra, read all about it
Extra, extra, we heard the good news, yeah

We’ve come this far by faith
Pick up your pace and don’t you be late
I’m here to tell you about the good news
There’s something about the path that we choose
Wisdom has built this house now
Integrity will bring your pride out
If you know how to pray the situation out
You’ll get an answer, and there ain’t no doubt

Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news, yeah

He won’t stop blessing you
Look here, what He’ll do is keep testing you
And a beggar’s no less than you
‘Cause one day it could be you
So get your folks together for some church
Some good music, prayer, and service won’t hurt
Even if you don’t like the preacher
There’s bound to be a thing or two he can teach you

Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news, yeah

Deceit is in the heart of them who imagine evil
Righteousness is the fruit of the tree of all people
And if you want to live your life upright
Pray that the Lord will hold up the light
What you need is love on your side
The power of love won’t be denied
I feel comfortable giving you this advice
Don’t make the same mistake twice

Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news
Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news

These are the greatest days of our test of time  (test of time)
We need to be walking with a made-up mind  (with a made-up mind)
Walk by faith, not by sight
Then all your battles, you know He will fight
If the sky changes colors there’s so many ways
This world’s gonna be a better place some day
If love and unity, you just believe
Then all your blessings I know you’ll receive

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Glory to God in the Highest, glory, glory, glory
Jesus, man who walked on water
Jesus, oh, yeah, He’s alright, He’s alright

Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news
Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news

Català – Bones Notícies
Oh, sí
Extra, extra, llegiu-ne tots els detalls
Extra, extra, vam escoltar les bones notícies, sí

Hem arribat fins aquí per la fe
Accelereu el ritme i no tardeu
Sóc aquí per parlar-vos de les bones notícies
És una cosa sobre el camí que vam triar
La saviesa ha edificat aquesta casa ara
La integritat ressaltarà el vostre orgull
Si sabeu com pregar per la situació
Aconseguireu una resposta, i no hi ha cap dubte

Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies, sí

Ell no pararà de beneir-vos
Mireu, el que farà és continuar provant-vos
I un captaire no és menys que vosaltres
Perquè algun dia podríeu ser vosaltres
Així que reuniu els vostres amics en alguna església
Bona música, pregària i servei no faran cap mal
Fins i tot si no us agrada el predicador
Hi ha moltes possibilitats que hi hagi una o dues coses que us pot ensenyar

Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies, sí

L’engany és al cor d’aquells que s’imaginen el mal
La justícia és el fruit de l’arbre de totes les persones
I si voleu viure la vostra vida amb integritat
Pregueu perquè el Senyor ens mostri la llum
El que necessiteu és amor al vostre costat
El poder de l’amor no es pot negar
Em sento còmode donant-vos aquest consell
No feu el mateix error dues vegades

Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies
Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies

Aquests són els millors dies de la nostra prova del temps  (prova del temps)
Necessitem caminar amb una ment formada  (amb una ment formada)
Camineu per la fe, no per la vista
Llavors a totes les vostres batalles, sabeu que Ell hi lluitarà
Si el cel canvia de color hi ha moltes maneres
Aquest món serà un lloc millor algun dia
Si en l’amor i la unitat, vosaltres creieu
Llavors totes les vostres benediccions sé que rebreu

Sí, sí, sí, sí, sí, sí
Glòria a Déu en les altures, glòria, glòria, glòria
Jesús, l’home que va caminar sobre l’aigua
Jesús, oh, sí, ell està bé, ell està bé

Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies
Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies

Holdin’ On – Lyrics

Title  Holdin’ On
Composer  Earl Klugh, Mary J. Blige, Bruce Miller, Troy Taylor
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)
(Holdin’ on to something true, to what feels good to you)
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)
(Don’t let it get away from you, do whatcha gotta do)

I know it gets hard sometimes
To find a little piece of mind
Gotta stay focused, gotta stay strong
To all my people, hold on
To what you feel inside
I know it hurts but don’t cry
Life is gonna go on
With or without you, hold on

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  Holdin’ on
(Holdin’ on to something true)  Oh, yeah
(To what feels good to you)  Oh
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  Gotta be strong
(Don’t let it get away from you)  Don’t let it get away from you
(Do whatcha gotta do)  Do whatcha gotta do now

Taking care of home and family  (family)
It’s sometimes hard to own your sanity  (sanity)
Thinking what about my fantasy
Will my dreams come true?
If I stay emotionless
Release myself from all the stress
Don’t blame it all on you
To myself, I’ll be true

We trade in our stability
For all types of insecurities
Now tell me what’s to become of me
If I let myself stress
Every time life throws me a test

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  Oh, yeah
(Holdin’ on to something true)  Something true
(To what feels good to you)  To what feels good to you
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  Gotta be strong, oh yeah
(Don’t let it get away from you)  Don’t let it get away from you
(Do whatcha gotta do)  Do whatcha gotta do now

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  Oh, my brother
(Holdin’ on to something true)  Hold on now
(To what feels good to you)  Oh, oh, oh, what feels good
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  Ooh, oh, yeah
(Don’t let it get away from you)  Don’t let it get away from you
(Do whatcha gotta do)  Do whatcha gotta do now

We trade in our stability  (yes we did)
For all types of insecurities
Tell me what, what, what become of me  (me)
If I let myself stress  (don’t let, don’t)
Every time life throws me a test

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  Yeah, yeah, yeah, yeah, oh yeah
(Holdin’ on to something true)  I’m gonna get smart
(To what feels good to you)  Oh, yes we do
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  You gotta be strong
(Don’t let it get away from you)  Don’t let it get away from you
(Do whatcha gotta do)  Do whatcha gotta do

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  I’m stepping and sliding
(Holdin’ on to something true)  Sometimes I’m higher
(To what feels good to you)  To what feels good to you
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  You gotta be stronger, oh yeah
(Don’t let it get away from you)  Don’t let it get away from you
(Do whatcha gotta do)  Do whatcha, do watcha gotta do, yeah now

You got a faith in the higher power, oh yeah
In that almighty power, love Jesus
(Do whatcha gotta do)  Jesus

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  Oh, yes He is, He is rainbow
(Holdin’ on to something true)  Hold on, hold on my brother
(To what feels good to you)  To what, to what, to what, to what
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  Gotta be strong

Català – Aferrant-te
(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)
(Aferrant-te a alguna cosa certa, que et senti bé)
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)
(No deixis que se t’escapi, fes el que hagis de fer)

Sé que de vegades és difícil
Trobar una mica de tranquil·litat
Has d’estar concentrat, has d’estar fort
A tota la meva gent, aferreu-vos
Al que sentiu dins vostre
Sé que fa mal, però no ploreu
La vida seguirà
Amb o sense vosaltres, aferreu-vos

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Aferrant-te
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  Oh, sí
(Que et senti bé)  Oh
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Has de ser fort
(No deixis que se t’escapi)  No deixis que se t’escapi
(Fes el que hagis de fer)  Fes el que hagis de fer, ara

Tenint cura de la llar i la família  (família)
De vegades és difícil mantenir el seny  (seny)
Pensant què passa amb la meva fantasia
Es faran realitat els meus somnis?
Si em quedo sense emocions
M’allibero de tot l’estrès
No et culpis de tot
A mi mateixa, seré fidel

Canviem la nostra estabilitat
Per tot tipus d’inseguretats
Ara digues-me què serà de mi
Si em deixo estressar
Cada cop que la vida em llança una prova

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Oh, sí
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  Alguna cosa certa
(Que et senti bé)  Que et senti bé
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Has de ser fort, oh sí
(No deixis que se t’escapi)  No deixis que se t’escapi
(Fes el que hagis de fer)  Fes el que hagis de fer, ara

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Oh, germà meu
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  Aferra’t ara
(Que et senti bé)  Oh, oh, oh, què et senti bé
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Oh, oh, sí
(No deixis que se t’escapi)  No deixis que se t’escapi
(Fes el que hagis de fer)  Fes el que hagis de fer, ara

Canviem la nostra estabilitat  (sí, ho hem fet)
Per tot tipus d’inseguretats
Digues-me què, què, què serà de mi  (mi)
Si em deixo estressar  (no et deixis, no)
Cada cop que la vida em llança una prova

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Sí, sí, sí, sí, oh sí
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  Seré més llesta
(Que et senti bé)  Oh, sí, ho fem
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Has de ser fort
(No deixis que se t’escapi)  No deixis que se t’escapi
(Fes el que hagis de fer)  Fes el que hagis de fer

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Camino i m’arrossego
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  A vegades estic més amunt
(Que et senti bé)  Que et senti bé
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Has de ser fort, oh sí
(No deixis que se t’escapi)  No deixis que se t’escapi
(Fes el que hagis de fer)  Fes el que, fes el que hagis de fer, sí, ara

Tens fe en el poder més alt, oh sí
En aquest poder omnipotent, estimar Jesús
(Fes el que hagis de fer)  Jesús

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Oh, sí, Ell és, Ell és l’arc de Sant Martí
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  Aferra’t, aferra’t germà meu
(Que et senti bé)  A allò que, a allò que, a allò que, a allò que
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Has de ser fort

Falling Out Of Love – Lyrics

Title  Falling Out Of Love
Composer  Burt Bacharach, Jerry Leiber, Jed Leiber
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
It’s in the way you say my name
Though I hear your voice
It’s not the same and in your eyes
I can’t help but see a much different light
Than there used to be

You say hello and I want to die
‘Cause deep down I know that it means goodbye
I can’t let go, I just keep hanging on
Though you’re standing there, you’re as good as gone
Though you’re standing there, you’re good as gone

Are you falling out of love?
Baby, have you had a change of heart?
Are you falling out of love?
Tell me is there someone new that you’re dreaming of
Are you falling out of love?

Your funny smile was all it took
And you said it all with just a look
Now I sit here and you sit there
We just talk and talk but we get nowhere
All we do is talk and get nowhere

Are you falling out of love?
Oh, baby  (baby, baby)
Have you had a change of heart?  (baby, baby)
Are you falling out of love?
Tell me is there someone new that you’re dreaming of
Are you falling out of love?

Are you falling out of love?
Oh, baby  (baby, baby)
Have you had a change of heart?  (baby, baby)
Are you falling out of love?
Tell me, tell me is there someone new that you’re dreaming of
Are you falling out of love?
Falling out of love

Català – Desenamorant
És la forma com dius el meu nom
Encara que escolto la teva veu
No és el mateix i en els teus ulls
No puc deixar de veure una llum molt diferent
De la que hi havia

Dius hola i em vull morir
Perquè en el fons sé que vol dir adéu
No puc deixar-te anar, segueixo penjada de tu
Tot i que estàs dret allà, és com si no hi fossis
Tot i que estàs dret allà, és com si no hi fossis

T’estàs desenamorant?
Noi, has canviat d’opinió?
T’estàs desenamorant?
Digues-me si hi ha algú nou amb qui somnies
T’estàs desenamorant?

El teu somriure graciós va ser suficient
I vas dir-ho tot amb només una mirada
Ara jo sec aquí i tu seus allà
Només parlem i parlem però no arribem enlloc
Tot el que fem és parlar i no arribarem enlloc

T’estàs desenamorant?
Oh, noi  (noi, noi)
Has canviat d’opinió?  (noi, noi)
T’estàs desenamorant?
Digues-me si hi ha algú nou amb qui somnies
T’estàs desenamorant?

T’estàs desenamorant?
Oh, noi  (noi, noi)
Has canviat d’opinió?  (noi, noi)
T’estàs desenamorant?
Digues-me si hi ha algú nou amb qui somnies
T’estàs desenamorant?
Desenamorant

You Are My Joy – Lyrics

Title  You Are My Joy
Composer  Aretha Franklin
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
This is love, my darling
There’s no denying it
In my responses I was lying
Wherever you were I wanted to be with you

The lover of my life, so many times
I wanted to be there, oh darling
Just to be where
Wherever you were I wanted to be with you, uh uh uh

The joining of our hearts
Joining of our heads
And with this ring I thee wed
The lover of my life
I’ll trust you with my heart, dear
And trust you more when you’re not here

And I, I will be your wife  (joy)
And I will love you, boy  (boy)
So much more than the rest, oh yes  (the rest, the rest, uh)
Oh, I love you, boy  (joy)
You are my joy  (boy)
I love so much more than the rest  (the rest)
You are the king  (the rest)
You are the winner  (uh)

Uh, little boy, little boy  (joy)
Remember that, oh, you are my joy  (boy)
I love you so much more than the rest

Català – Ets La Meva Alegria
Això és amor, estimat meu
No es pot negar que
En les meves respostes estava mentint
Allà on fossis jo volia estar amb tu

L’amant de la meva vida, tantes vegades
Volia ser allà, oh estimat
Només per ser-hi
Allà on fossis jo volia estar amb tu, uh uh uh

La unió dels nostres cors
Unió dels nostres caps
I amb aquest anell em caso amb tu
L’amant de la meva vida
Confiaré en tu amb el meu cor, estimat
I més hi confiaré quan no hi siguis

I jo, seré la teva dona  (alegria)
I t’estimaré, noi  (noi)
Molt més que a la resta, oh sí  (la resta, la resta, uh)
Oh, t’estimo, noi  (alegria)
Ets la meva alegria  (noi)
T’estimo molt més que a la resta  (la resta)
Ets el rei  (la resta)
Ets el guanyador  (uh)

Uh, petit noi, petit noi  (alegria)
Recorda que, oh, ets la meva alegria  (noi)
T’estimo molt més que a la resta

So Damn Happy – Lyrics

Title  So Damn Happy
Composer  Aretha Franklin
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
My love, oh baby, my love
It’s always been you
You make me so damn happy
I thought I knew who you were
Oh, but after twice around
I can say exactly

Of course this is love and I never say  (and I never say)
That I didn’t care about you, you sweet thing  (you sweet thing)
But you can’t pretend the serious burn
That I feel in my heart, and there it’s a wedding ring, oh

Baby I, got to get over you
Oh, but it’s so hard
You’re my every, everything  (every, every)
Baby, when I think of us when
It’s in the tea leaves
That we won’t get our turn

You can’t always have what you want  (what you want)
You got to take the bitter with the sweet  (sweet)
I’m a big girl and I know what I want
Three nights in your arms would be a super treat

Get it to me, baby
Oh, I got to get over you
Yeah, but it’s so hard
Because you’re all my every, Lord, everything  (every, every)
Oh, when I think about us when
I know it’s in the tea leaves
And we won’t get our turn

(Uh)  Oh, baby
(Uh, baby you)  Uh, baby you
(Hey boy)  Hey boy
(So damn happy)  So damn happy, babe
(Uh)  Baby
(It’s always been you)  It’s always been you, oh baby
(Hey boy)  Oh baby
(So damn happy)  I’m so damn happy, right now, baby

(Uh)  Oh
(Uh, baby you)  Yeah, yeah, yeah
(Hey boy)  Hey boy
(So damn happy)  I’m so, I’m so, I’m so damn happy
(Uh)  Yeah, yeah, yeah
(It’s always been you)  It’s always been you
(Hey boy)  Hey boy
(So damn happy)  I’m so, I’m so damn happy

(Uh)  I remember the moment
(Uh, baby you)  Yeah, baby, yeah, boy
(Hey boy)  Mmm
(I’m so damn happy)  I got to forget about it, baby
(Uh)  Oh, yeah
(It’s always been you)  It’s always been you, baby
(Hey boy)  Uh, yeah, yeah
(I’m so damn happy)  Uh uh, uh uh uh, uh uh uh uh uh

(Uh)  Uh, uh baby
(Uh, baby you)  Uh, baby you
(Hey boy)  Hey boy
(So damn happy)
(Uh)  Uh
(It’s always been you)  It’s always been you
(Hey boy)  Hey boy
(So damn happy)

(Uh)  Hey, eh, eh, eh
(Uh, baby you)  Eh, eh, eh
(Hey boy)  Oh, oh, baby
(So damn happy)  Oh, oh, oh, oh, oh
(Uh)  Oh, baby
(It’s always been you)  Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(Hey boy)

Català – Tan Condemnadament Feliç
El meu amor, oh noi, el meu amor
Sempre has estat tu
Em fas tan condemnadament feliç
Vaig pensar que et coneixia
Oh, però després de dos cops
Ho puc dir amb exactitud

Per descomptat, això és l’amor i mai dic  (i mai dic)
Que no em preocupés per tu, cosa dolça  (cosa dolça)
Però no pots amagar el foc urgent
Que sento al meu cor, i no es tracta d’un anell de noces, oh

Noi, he d’aconseguir-te
Oh, però és tan difícil
Ets el meu tot, tot  (tot, tot)
Noi, quan penso en nosaltres, quan
Ho diu a les fulles de te
Que mai arribarà el nostre torn

No sempre pots tenir el que vols  (el que vols)
Has d’acceptar l’amarg amb el dolç  (dolç)
Sóc una noia gran i sé el que vull
Tres nits als teus braços serien un super regal

Adona-te’n, noi
Oh, he d’aconseguir-te
Sí, però és tan difícil
Perquè ets el meu tot, Senyor, tot  (tot, tot)
Oh, quan penso en nosaltres, quan
Sé que ho diu a les fulles de te
I mai arribarà el nostre torn

(Uh)  Oh, noi
(Uh, noi, tu)  Uh, noi, tu
(Ei noi)  Ei noi
(Tan condemnadament feliç)  Tan condemnadament feliç, noi
(Uh)  Noi
(Sempre has estat tu)  Sempre has estat tu, oh noi
(Ei noi)  Oh, noi
(Tan condemnadament feliç)  Sóc tan condemnadament feliç, ara mateix, noi

(Uh)  Oh
(Uh, noi, tu)  Sí, sí, sí
(Ei noi)  Ei noi
(Tan condemnadament feliç)  Sóc tan, sóc tan, sóc tan condemnadament feliç
(Uh)  Sí, sí, sí
(Sempre has estat tu)  Sempre has estat tu
(Ei noi)  Ei noi
(Tan condemnadament feliç)  Sóc tan, sóc tan condemnadament feliç

(Uh)  Recordo el moment
(Uh, noi, tu)  Sí, noi, sí, noi
(Ei noi)  Mmm
(Sóc tan condemnadament feliç)  He d’oblidar-ho, noi
(Uh)  Oh, sí
(Sempre has estat tu)  Sempre has estat tu, noi
(Ei noi)  Uh, sí, sí
(Sóc tan condemnadament feliç)  Uh uh, uh uh uh, uh uh uh uh uh

(Uh)  Uh, uh noi
(Uh, noi, tu)  Uh, noi, tu
(Ei noi)  Ei noi
(Tan condemnadament feliç)
(Uh)  Uh
(Sempre has estat tu)  Sempre has estat tu
(Ei noi)  Ei noi
(Tan condemnadament feliç)

(Uh)  Ei, eh, eh, eh
(Uh, noi, tu)  Eh, eh, eh
(Ei noi)  Oh, oh, noi
(Tan condemnadament feliç)  Oh, oh, oh, oh, oh
(Uh)  Oh, noi
(Sempre has estat tu)  Oh, oh, sí, sí, sí, sí, sí
(Ei noi)

Wonderful – The Nobel Peace Prize Concert – 2003

Title  Wonderful
Composer  Ron Lawrence, Philip “Silky” White, Katrina Willis, Aleese Simmons
Live at  The Nobel Peace Prize Concert, Oslo Spektrum Arena, Oslo
Year  2003 (December 11)
Country  Norway

The Only Thing Missin’ – Lyrics

Title  The Only Thing Missin’
Composer  Troy Taylor, Gordon Chambers, Myiia Davis, Rick Williams
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
Woke up this mornin’ to a perfect day
I opened my window, heard a sparrow say  (tweedle dee dee dee)
Positive thoughts are runnin’ through my mind
Nothin’ is wrong, feelin’ real strong
‘Cause a new day is comin’

The sun is shining, no clouds in view
Lovers are holdin’ hands, the world’s brand new
Everybody’s smiling, summer’s comin’ through
But the only thing that’s missing is you  (only thing that’s missing is you)

I, I, I, I see your smile through your photograph  (through your photograph)
The thing that you said still makes me laugh  (laugh)
Deep inside I’m on the edge of tears
But I can’t be cryin’, sittin’ around sighin’
Just ‘cause you’re not here

(The sun is shining)  Sun is shining
(No clouds in view)  Ooh, yeah
Lovers are holdin’ hands, the world’s brand new
Everybody’s smiling, summer’s comin’ on through
But the only thing that’s missing is you  (only thing that’s missing is you)

Baby, baby, show me what do you do when love is gone
You count your blessings and you move on  (and you move on)
(No, I ain’t lonely)  No, I ain’t lonely, this ain’t no sad song
There’s just one contradiction, I can’t stand to be alone

(The sun is shining)  Oh, come and get me, baby
(No clouds in view)  In view
(Lovers are holdin’ hands)  Lovers are holdin’ hands
(The world’s brand new)  Yeah, the world’s brand new
(Everybody’s smiling)  Everybody’s smiling
(Summer’s comin’ through)  Summer’s comin’ on through
(But the only thing)  The only thing
(That’s missing is you)  The only thing, only thing, yeah
(Only thing that’s missing is you)

(The sun is shining, no clouds in view)  In view
(Lovers are holdin’ hands)  Lovers are holdin’ hands
(The world’s brand new)  The world’s brand new
(Everybody’s smiling)  Everybody’s smiling
(Summer’s comin’ through)  Summer’s comin’ on through
(But the only thing that’s missin’ is you)  Oh, the only thing that’s missin’, baby
(Only thing that’s missing is you)

(But the only thing that’s missin’ is you)  The only thing that’s missing is you

Català – L’Única Cosa Que Falta
M’he despertat aquest matí cap a un dia perfecte
He obert la finestra, he sentit la veu d’un pardal  (tweedle dee dee dee)
Pensaments positius recorren la meva ment
Res està malament, em sento realment forta
Perquè un nou dia està arribant

El sol està brillant, sense núvols a la vista
Els amants s’agafen les mans, el món és nou de trinca
Tothom somriu, l’estiu està apareixent
Però l’única cosa que falta ets tu  (l’única cosa que falta ets tu)

Jo, jo, jo, jo veig el teu somriure a través de la teva fotografia  (a través de la teva fotografia)
El que vas dir encara em fa riure  (riure)
En el fons estic a la vora de les llàgrimes
Però no puc estar plorant, asseguda per aquí sospirant
Només perquè no ets aquí

(El sol està brillant)  El sol està brillant
(Sense núvols a la vista)  Oh, sí
Els amants s’agafen les mans, el món és nou de trinca
Tothom somriu, l’estiu està apareixent
Però l’única cosa que falta ets tu  (l’única cosa que falta ets tu)

Noi, noi, ensenya’m què fas quan l’amor ha marxat
Dónes gràcies pel que tens i segueixes endavant  (segueixes endavant)
(No, no estic sola)  No, no estic sola, això no és cap cançó trista
Només hi ha una contradicció, no puc suportar estar sola

(El sol està brillant)  Oh, vine a per mi, noi
(Sense núvols a la vista)  A la vista
(Els amants s’agafen les mans)  Els amants s’agafen les mans
(El món és nou de trinca)  Sí, el món és nou de trinca
(Tothom somriu)  Tothom somriu
(L’estiu està apareixent)  L’estiu està apareixent
(Però l’única cosa)  L’única cosa
(Que falta ets tu)  L’única cosa, única cosa, sí
(L’únic que falta ets tu)

(El sol està brillant, sense núvols a la vista)  A la vista
(Els amants s’agafen les mans)  Els amants s’agafen les mans
(El món és nou de trinca)  El món és nou de trinca
(Tothom somriu)  Tothom somriu
(L’estiu està apareixent)  L’estiu està apareixent
(Però l’única cosa que falta ets tu)  Oh, l’única cosa que falta, noi
(L’únic que falta ets tu)

(Però l’única cosa que falta ets tu)  L’única cosa que falta ets tu