Never Gonna Break My Faith – Lyrics

Title  Never Gonna Break My Faith
Composer  Bryan Adams, Eliot Kennedy, Andrea Remanda
Composition’s Year  2006
First Recording Artist  Aretha Franklin & Mary J. Blige Featuring The Harlem Boys Choir
Aretha’s First Recording Year  2006 (Duet with Mary J. Blige)

Lyrics
Aretha:
My Lord, I have read this book so many times
But nowhere can there I find
The page that says
What I experience today has in the grace

Mary J:
Now I know that life is meant to be hard
That’s how I learn to appreciate my God
Though my courage may betray
I can tell you I won’t hide because the footprints show you are by my side

Aretha:
You can lie to a child with a smiling face
Tell me that color ain’t about to race
You can cast the first stone, you can break my bones
But you never gonna break, you never gonna break my faith
Faith and hope ain’t yours to give
Truth and liberty are mine to live
Steal a crown from a king, break an angel’s wings
But you never gonna break, you never gonna break my faith

Aretha:
My Lord, won’t you help them, help them, help them to understand
That when someone takes the life of an innocent man, ooh, ooh
Mary J:
Well, they never really won because all they’ve really done
Is set the soul free where it’s supposed to be?

Aretha & Mary J:
You can lie to a child with a smiling face
Tell me that color ain’t about to race
You can cast the first stone, you can break my bones
But you never gonna break, you never gonna break my faith
Faith and hope ain’t yours to give, no, no, no, no, no
Truth and liberty are mine to live
Steal a crown from a king, break an angel’s wings
But you never gonna break, you never gonna break my faith

Aretha: For those we lose before their time
Mary J: I pray their souls will find the light
Aretha: I know that the day will surely come
Mary J: Oh, oh, oh
Aretha: When his will, his will, will be done, yeah, yeah

Aretha & Mary J:
Yeah, yeah, oh, yeah, oh, oh yeah, his will will be
You never gonna break my faith
Oh yeah, oh yeah, his will, his will, his will, his will, oh, oh, oh
You never gonna break my faith
You never gonna break my faith
Never, never, I keep holdin’ on, I keep holdin’ on
Never, never, never, never, never, never, never, never
You never gonna break my faith, oh
You ain’t gonna break my faith, never, never

Català – Mai Trencareu La Meva Fe
Aretha:
Senyor meu, he llegit aquest llibre tantes vegades
Però enlloc puc trobar allà
La pàgina que expliqui
Que el que experimento avui està en la gràcia

Mary J:
Ara sé que la vida està destinada a ser difícil
Així és com aprenc a apreciar el meu Déu
Encara que el meu coratge em pot trair
Puc dir-te que no m’amagaré, perquè les petjades mostren que estàs al meu costat

Aretha:
Podeu mentir a un nen amb una cara somrient
Dir-me que el color no té res a veure amb el racisme
Podeu tirar la primera pedra, podeu trencar-me els ossos
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe
La fe i l’esperança no les doneu vosaltres
La veritat i la llibertat són meves per viure
Robeu la corona d’un rei, trenqueu les ales d’un àngel
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe

Aretha:
Senyor meu, els ajudaràs, ajudaràs, ajudaràs a entendre
Que quan algú pren la vida d’un home innocent, oh, oh
Mary J:
Bé, en realitat mai guanya perquè tot el que realment ha fet
És deixar l’ànima lliure on se suposa que ha d’estar?

Aretha & Mary J:
Podeu mentir a un nen amb una cara somrient
Dir-me que el color no té res a veure amb el racisme
Podeu tirar la primera pedra, podeu trencar-me els ossos
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe
La fe i l’esperança no les doneu vosaltres, no, no, no, no, no
La veritat i la llibertat són meves per viure
Robeu la corona d’un rei, trenqueu les ales d’un àngel
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe

Aretha: Per a aquells que perdem abans d’hora
Mary J: Prego que les seves ànimes trobin la llum
Aretha: Sé que, sens dubte, el dia arribarà
Mary J: Oh, oh, oh
Aretha: En que la seva voluntat, la seva voluntat, es farà realitat, sí, sí

Aretha & Mary J:
Sí, sí, oh, sí, oh, oh sí, la seva voluntat es complirà
Mai trencareu la meva fe
Oh sí, oh sí, la seva voluntat, la seva voluntat, la seva voluntat, la seva voluntat, oh, oh, oh
Mai trencareu la meva fe
Mai trencareu la meva fe
Mai, mai, segueixo aguantant, segueixo aguantant
Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai
Mai trencareu la meva fe, oh
No trencareu la meva fe, mai, mai

Drink To Me Only With Thine Eyes – The Martha Stewart Show – 2006

Title  Drink To Me Only With Thine Eyes
Composer  Ben Jonson, John Wall Callcott
Live at  The Martha Stewart Show (Season #1, Episode #125)
Year  2006 (March 27)
Country  USA
Interviewed by  Martha Stewart

A Summer Place – Lyrics

Title  A Summer Place
Composer  Mack Discant, Max Steiner
Composition’s Year  1959
First Recording Artist  Percy Faith And His Orchestra
Aretha’s First Recording Year  2006

Lyrics
There’s a summer place
Where it may rain or storm
Still I’m safe and warm
For within that summer place
Your arms reach out to me
And my heart is free from all care

For it knows there are no gloomy skies
When seen through the eyes
Of those that are blessed with love

And the sweet secret of a summer place
Is that it’s anywhere where two people share
All of their hopes, all of their dreams, all of their lives

I don’t know what to say
I love you too much to speak
Seeing you brings back
So many beautiful moments
So many beautiful memories
I need to hold you in my arms
I want to kiss your mouth
I want to love you and never stop loving you
I never want to stop loving you

There’s a summer place
Where it may rain or storm
Still I’m safe, safe and warm in your arms
All our hopes and all of our dreams

All of our love
All of our dreams, all of our lives
All of our lives, all of our
All of our dreams, all of our dreams
And all of our lives, all of our lives

Oh darling, I love you
Just hold me when I lie down to sleep
Darling, oh darling, oh darling
Your face comes into view just before I told you

I’m fighting hard, baby, I don’t plan to come back
I’m going to win, I will be triumphant
I will be triumphant for the rest of our lives

Català – Un Lloc D’Estiueig
Hi ha un lloc d’estiueig
On plogui o faci tempesta
Encara estic fora de perill i calenta
Dins d’aquest lloc d’estiueig
Els teus braços arriben a mi
I el meu cor està lliure de tota preocupació

Perquè és sabut que no hi ha cel ombrívols
Quan es veu a través dels ulls
D’aquells que són beneïts amb l’amor

I el dolç secret d’un lloc d’estiueig
És que és a qualsevol lloc on dues persones comparteixen
Totes les seves esperances, tots els seus somnis, tota la seva vida

No sé què dir
T’estimo massa per parlar
Veure’t em fa recordar de nou
Tants moments bonics
Tants records bonics
Necessito tenir-te en els meus braços
Vull besar la teva boca
Vull estimar-te i mai deixar d’estimar-te
Mai vull deixar d’estimar-te

Hi ha un lloc d’estiueig
On plogui o faci tempesta
Encara estic fora de perill, fora de perill i calenta entre els teus braços
Totes les nostres esperances i tots els nostres somnis

Tot el nostre amor
Tots els nostres somnis, tota la nostra vida
Tota la nostra vida, tot el nostre
Tots els nostres somnis, tots els nostres somnis
I tota la nostra vida, tota la nostra vida

Oh estimat, t’estimo
Només abraça’m quan me’n vaig al llit per dormir
Estimat, oh estimat, oh estimat
La teva cara estava a la vista abans que t’ho digués

Estic lluitant dur, noi, no em plantejo tornar
Guanyaré, triomfaré
Triomfaré per la resta de les nostres vides

How Long I’ve Waited – Lyrics

Title  How Long I’ve Waited
Composer  Aretha Franklin
Composition’s Year  2006
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2006

Lyrics
My darling, ooh darling
How long I’ve waited for you
Need your touch, love me, how much?
Just trust me, we both knew this would be

Darling, oh darling
Darling, you are the first
You’re touching, oh, I’m blushing
You’re the one that, that quenches my thirst

I felt you near and now you’re here
Blessed from above, darling, this is our love
My open arms, I’m waiting here
To be held close, let go with all of your fears

My darling, oh darling
Honey, you are the first
You’re touching, oh, I’m blushing
You’re the one that, that quenches my thirst

I know who you are, I understand
I love what I see, a prince and king of a man
I’m open doors, darling
If you are mine, I am yours

My darling, ooh darling
How long I’ve waited for you
I need your touch, love me, how much?
Just trust me, we both knew that this would be

We’re holding on, darling, be strong
A mountain climb, hang on, rock this something
An equal love we hold so dear
It’s real alive, ooh, I wish you were here

My darling, ooh darling
You are, you are worth waiting for
With every taste I want more, but some of my sweets
This is no trick, ooh, I am your dreams
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I am, ooh, ooh, I’m in your dreams

Love me dear so completely
Stop risking, never think, baby damn
You don’t have to, it’s been near you
You don’t realize you are and I am
You are and I am
Darling, darling, ooh, darling, I’m so glad you’re here

Català – Quant Temps He Esperat
Estimat meu, oh, estimat
Quant temps t’he esperat
Necessito les teves carícies, estima’m, quant?
Només confia en mi, els dos sabíem que això passaria

Estimat, oh, estimat
Estimat, ets el primer
Ets commovedor, oh, em poso vermella
Ets l’únic que, que sacia la meva set

Et sentia a prop i ara ets aquí
Beneït des de dalt, estimat, així és el nostre amor
Els meus braços oberts, espero aquí
Per ser a prop, deixa anar totes les teves pors

Estimat meu, oh, estimat
Estimat, ets el primer
Ets commovedor, oh, em poso vermella
Ets l’únic que, que sacia la meva set

Sé qui ets, ho entenc
M’agrada el que veig, un príncep i rei en un home
Tinc les portes obertes, estimat
Si tu ets meu, jo sóc teva

Estimat meu, oh, estimat
Quant temps t’he esperat
Necessito les teves carícies, estima’m, quant?
Només confia en mi, els dos sabíem que això passaria

Estem aguantant, estimat, sigues fort
Una pujada de muntanya, continua, fot-li
Un amor equitatiu que ens costa mantenir
És realment viu, oh, m’agradaria que fossis aquí

Estimat meu, oh, estimat
Per tu, per tu val la pena esperar
Amb cada tast en vull més, però alguns dels meus encants
No és cap truc, oh, sóc els teus somnis
Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí
Estic, oh, oh, estic als teus somnis

Estima’m, estimat, completament
Deixa d’arriscar-te, mai pensis, noi, maleït siga
No ho has de fer, ha passat a prop teu
No t’adones que tu ets i jo sóc
Tu ets i jo sóc
Estimat, estimat, oh, estimat, estic molt contenta que siguis aquí

My Country ‘Tis Of Thee – Lyrics

Title  My Country ‘Tis Of Thee
Composer  Samuel Francis Smith, John Bull, Henry Carey
Composition’s Year  1831
First Recording Artist  Boston Pops Orchestra
Aretha’s First Recording Year  2006

Lyrics
My country ’tis of thee
Sweet land of liberty
Of thee I sing
Land where my, oh, my fathers died
Land of the pilgrims’ pride
From every, every, every, every mountainside
Oh, let freedom, freedom ring, oh yeah

Our fathers’ God to Thee
Author, author of liberty
To Thee I, oh, I sing
Long may our land, land be bright
Oh yeah, with freedom’s holy light
Protect, protect, protect, protect us
Oh yeah, yeah, yeah, yeah
Let freedom ring, baby

Whenever the Lord says:
“Let it ring”
He will ring all over the world, let it ring, yeah, yeah

Català – És De Tu, País Meu
És de tu, país meu
Dolça terra de llibertat
De tu jo canto
Terra on els meus, oh, els meus pares van morir
Terra de l’orgull dels pelegrins
De cada, cada, cada, cada vessant
Oh, que la llibertat, que ressoni la llibertat, oh sí

A tu, Déu dels nostres pares
Autor, autor de la llibertat
A tu jo, oh, et canto
Que la nostra terra sigui sempre, sigui sempre brillant
Oh, sí, amb la santa llum de la llibertat
Protegeix, protegeix, protegeix, protegeix-nos
Oh sí, sí, sí, sí
Que ressoni la llibertat, noi

Cada vegada que el Senyor diu:
“Que ressoni”
Ressonarà a tot el món, que ressoni, sí, sí

Just To See Her (with Smokey Robinson) – UNCF 28th Annual An Evening Of Stars – 2006

Title  Just To See Her
Composer  Jimmy George, Lou Pardini
Live at  UNCF 28th Annual “An Evening Of Stars, Tribute To Aretha Franklin” (TV Special), Kodak Theater, Los Angeles, California
Year  2006 (September 8) / Aired in 2007 (January 27)
Country  USA
With  Smokey Robinson