Who Needs You? / Sweet Lover / Over The Rainbow / Are You Sure – 7″ EP Spain – 1962

Audio  –  Video

Title  Who Needs You? / Sweet Lover / Over The Rainbow / Are You Sure
Label  Fontana
Catalogue #  467 255 TE
Format  7″ EP – 45 RPM
Year  1962
Country  Spain

A1  Who Needs You?  [Billie Holiday, Jeanne Burns]
A2  Sweet Lover  [Sidney Wyche, John Leslie McFarland]
B1  Over The Rainbow  [Harold Arlen, Edgar Yipsel Harburg]
B2  Are You Sure  [Meredith Willson]

Are You Sure? / Maybe I’m A Fool – 7″ – 1961

Audio  –  Video

Title  Are You Sure? / Maybe I’m A Fool
Label  Columbia
Catalogue #  4-41985
Format  7″ – 45 RPM
Year  1961
Country  USA

A  Are You Sure?  [Meredith Willson]
B  Maybe I’m A Fool  [J. Leslie McFarland]

Are You Sure? / Maybe I’m A Fool – 7″ 33 RPM DJ Promo – 1961

Audio  –  Video

Title  Are You Sure? / Maybe I’m A Fool
Label  Columbia
Catalogue #  3-41985
Format  7″ DJ Promo – 33 RPM
Year  1961
Country  USA

A  Are You Sure?  [Meredith Willson]
B  Maybe I’m A Fool  [J. Leslie McFarland]

Are You Sure? / Maybe I’m A Fool – 7″ DJ Promo – 1961

Audio  –  Video

Title  Are You Sure? / Maybe I’m A Fool
Label  Columbia
Catalogue #  4-41985
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM – White Label
Year  1961
Country  USA

A  Are You Sure?  [Meredith Willson]
B  Maybe I’m A Fool  [J. Leslie McFarland]

Are You Sure? – Lyrics

Title  Are You Sure?
Composer  Meredith Willson
Composition’s Year  1960
First Recording Artist  Tammy Grimes
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
Are you sure your prayers haven’t been answered?
Now think, sister, think
Are you sure your prayers haven’t been answered?
Now think, brother, think

But don’t you dare say the good Lord didn’t stop to hear you
He hears and sees everything you do
Stop right now and take the inventory
You’ll come up with a different story

Because He sees every move you make
Every waggle of you head, every wink of your eye
He sees the laugh you’re laughing and hears tears you cry

You may not know how to pray
But He loves you when you try
So raise your voices high and the Lord will hear you, hear you

Oh, He sees every move you make
Every waggle of you head, every wink of your eye
He sees the laugh you’re laughing and hears tears you cry

You may not know how to pray
But He loves you when you try
So raise your voices high and the Lord will hear you, hear you

Are you sure you haven’t been answered?
Now think, you’d better think
Are you sure, real sure, you haven’t been answered?
Now think, brother, think

Don’t you dare say the good Lord didn’t stop to hear you
He hears and sees everything you do
Stop right now and take inventory
You’ll come up with a different story

Because He sees every move you make
Every waggle of you head, every wink of your eye
Its His laugh you laughing and those are His tears you cry

You may not know how to pray
But He loves you when you try
So raise your voices high and the Lord will hear you, hear you
Oh, raise your voices high and the Lord will hear you, hear you
Oh, raise your voices high and the Lord will hear you

Català – Estàs Segur?
Estàs segura que les teves oracions no han tingut resposta?
Ara pensa, germana, pensa
Estàs segur que les teves oracions no han tingut resposta?
Ara pensa, germà, pensa

Però no t’atreveixis a dir que el bon Déu no es va aturar a escoltar-te
Ell escolta i veu tot el que fas
Para ara mateix i fes inventari
Trobaràs una història diferent

Perquè Ell veu cada moviment que fas
Cada oscil·lació del teu cap, cada picada d’ullet dels teus ulls
Ell veu el riure que rius i sent les llàgrimes que plores

Pots no saber com pregar
Però a Ell li agrada quan ho intentes
Així que alceu les vostres veus i el Senyor us escoltarà, us escoltarà

Oh, Ell veu cada moviment que fas
Cada oscil·lació del teu cap, cada picada d’ullet dels teus ulls
Ell veu el riure que rius i sent les llàgrimes que plores

Pots no saber com pregar
Però a Ell li agrada quan ho intentes
Així que alceu les vostres veus i el Senyor us escoltarà, us escoltarà

Estàs segur que no has tingut resposta?
Ara pensa, millor que hi pensis
Estàs segur, completament segur, que no has tingut resposta?
Ara pensa, germà, pensa

No t’atreveixis a dir que el bon Déu no es va aturar a escoltar-te
Ell escolta i veu tot el que fas
Para ara mateix i fes inventari
Trobaràs una història diferent

Perquè Ell veu cada moviment que fas
Cada oscil·lació del teu cap, cada picada d’ullet dels teus ulls
És el Seu riure el que rius i són les Seves llàgrimes les que plores

Pots no saber com pregar
Però a Ell li agrada quan ho intentes
Així que alceu les vostres veus i el Senyor us escoltarà, us escoltarà
Oh, alceu les vostres veus i el Senyor us escoltarà, us escoltarà
Oh, alceu les vostres veus i el Senyor us escoltarà