Blessed Assurance – Lyrics

Title  Blessed Assurance
Composer  Fanny J. Crosby, Phoebe P. Knapp
Composition’s Year  1873
First Recording Artist  Edison Mixed Quartette
Aretha’s First Recording Year  1980

Lyrics
Blessed assurance, Jesus is mine
Oh what a foretaste of glory divine
Heir of salvation, purchase of God
Born of His Spirit, washed in His Blood

This is my story, this is my song
Praising my savior all the day long
This is my story, oh Lord, this is my song
Praising my savior all the day long

This is my story, oh, this is my song
Praising my savior all the day long
Yeah, this is my story, this is my song
Praising my savior all the day long

This is my story, this is my song
Praising my savior all the day long
Oh, this is my story, yeah, this is my song
Praising my savior all the day long

This is my story, this is my song
Praising my savior all the day long
Hey, hey, hey, this is my story, Lord, this is my song
Praising my savior all the day long

Català – Beneïda Certesa
Beneïda certesa, Jesús és meu
Oh, quin avançament de la glòria divina
Hereu de la salvació, adquisició de Déu
Nascut del Seu Esperit, rentat en la Seva Sang

Aquesta és la meva història, aquesta és la meva cançó
Lloant el meu salvador tot el dia
Aquesta és la meva història, oh Senyor, aquesta és la meva cançó
Lloant el meu salvador tot el dia

Aquesta és la meva història, oh, aquesta és la meva cançó
Lloant el meu salvador tot el dia
Sí, aquesta és la meva història, aquesta és la meva cançó
Lloant el meu salvador tot el dia

Aquesta és la meva història, aquesta és la meva cançó
Lloant el meu salvador tot el dia
Oh, aquesta és la meva història, sí, aquesta és la meva cançó
Lloant el meu salvador tot el dia

Aquesta és la meva història, aquesta és la meva cançó
Lloant el meu salvador tot el dia
Ei, ei, ei, aquesta és la meva història, Senyor, aquesta és la meva cançó
Lloant el meu salvador tot el dia