Good News – Lyrics

Title  Good News
Composer  Norman West
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
Oh, yeah
Extra, extra, read all about it
Extra, extra, we heard the good news, yeah

We’ve come this far by faith
Pick up your pace and don’t you be late
I’m here to tell you about the good news
There’s something about the path that we choose
Wisdom has built this house now
Integrity will bring your pride out
If you know how to pray the situation out
You’ll get an answer, and there ain’t no doubt

Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news, yeah

He won’t stop blessing you
Look here, what He’ll do is keep testing you
And a beggar’s no less than you
‘Cause one day it could be you
So get your folks together for some church
Some good music, prayer, and service won’t hurt
Even if you don’t like the preacher
There’s bound to be a thing or two he can teach you

Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news, yeah

Deceit is in the heart of them who imagine evil
Righteousness is the fruit of the tree of all people
And if you want to live your life upright
Pray that the Lord will hold up the light
What you need is love on your side
The power of love won’t be denied
I feel comfortable giving you this advice
Don’t make the same mistake twice

Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news
Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news

These are the greatest days of our test of time  (test of time)
We need to be walking with a made-up mind  (with a made-up mind)
Walk by faith, not by sight
Then all your battles, you know He will fight
If the sky changes colors there’s so many ways
This world’s gonna be a better place some day
If love and unity, you just believe
Then all your blessings I know you’ll receive

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Glory to God in the Highest, glory, glory, glory
Jesus, man who walked on water
Jesus, oh, yeah, He’s alright, He’s alright

Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news
Monday, we held it together and
Wednesday, we had stormy weather and
Friday, we prayed it all better and
Sunday, we heard the good news

Català – Bones Notícies
Oh, sí
Extra, extra, llegiu-ne tots els detalls
Extra, extra, vam escoltar les bones notícies, sí

Hem arribat fins aquí per la fe
Accelereu el ritme i no tardeu
Sóc aquí per parlar-vos de les bones notícies
És una cosa sobre el camí que vam triar
La saviesa ha edificat aquesta casa ara
La integritat ressaltarà el vostre orgull
Si sabeu com pregar per la situació
Aconseguireu una resposta, i no hi ha cap dubte

Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies, sí

Ell no pararà de beneir-vos
Mireu, el que farà és continuar provant-vos
I un captaire no és menys que vosaltres
Perquè algun dia podríeu ser vosaltres
Així que reuniu els vostres amics en alguna església
Bona música, pregària i servei no faran cap mal
Fins i tot si no us agrada el predicador
Hi ha moltes possibilitats que hi hagi una o dues coses que us pot ensenyar

Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies, sí

L’engany és al cor d’aquells que s’imaginen el mal
La justícia és el fruit de l’arbre de totes les persones
I si voleu viure la vostra vida amb integritat
Pregueu perquè el Senyor ens mostri la llum
El que necessiteu és amor al vostre costat
El poder de l’amor no es pot negar
Em sento còmode donant-vos aquest consell
No feu el mateix error dues vegades

Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies
Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies

Aquests són els millors dies de la nostra prova del temps  (prova del temps)
Necessitem caminar amb una ment formada  (amb una ment formada)
Camineu per la fe, no per la vista
Llavors a totes les vostres batalles, sabeu que Ell hi lluitarà
Si el cel canvia de color hi ha moltes maneres
Aquest món serà un lloc millor algun dia
Si en l’amor i la unitat, vosaltres creieu
Llavors totes les vostres benediccions sé que rebreu

Sí, sí, sí, sí, sí, sí
Glòria a Déu en les altures, glòria, glòria, glòria
Jesús, l’home que va caminar sobre l’aigua
Jesús, oh, sí, ell està bé, ell està bé

Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies
Dilluns, vam mantenir-nos units i
Dimecres, vam tenir una tempesta i
Divendres, vam pregar per que tot anés millor i
Diumenge, van escoltar les bones notícies