Hello Sunshine – Lyrics

Title  Hello Sunshine
Composer  Jimmy Cliff, King Curtis, Ronald Dean Miller
Composition’s Year  1967
First Recording Artist  Wilson Pickett
Aretha’s First Recording Year  1967

Lyrics
Hello sunshine  (hello)
So glad to see you sunshine
Hello sunshine  (hello)
It’s been dark for a very long time

I can’t explain what I’ve been through  (no, no)
Trying to live my life without you
People say I act so strange  (oh yeah)
But you got the power to make me change

Hello sunshine  (hello)
I’m so glad to see you sunshine
Hello sunshine  (hello)
It’s been dark for a very long time

Without you sunshine  (without you sunshine)
The world is such a lonely place  (lonely)
And without you sunshine  (without you sunshine)
My heart was filled with an empty space  (lonely)

Without you sunshine  (without you sunshine)
The wind and the rain  (lonely)
The wonders of spring don’t mean a thing
Without you, baby, without you, baby
Without you, baby, without you, baby  (without you)

Now I know everything is alright  (you know)
No more pain, no more sleepless nights  (oh yeah)
My days were dark but now I see  (oh yeah)
Because my sunshine has come home to me

Without you sunshine  (without you sunshine)
The world is such a lonely place  (lonely)
And without you sunshine  (without you sunshine)
My heart was filled with an empty space  (lonely)

Without you sunshine  (without you sunshine)
The wind and the rain  (lonely)
They don’t mean a thing  (don’t mean a thing)
The wonders of spring  (don’t mean a thing)
Without you, baby  (don’t mean a thing)
Without you, baby  (without you sunshine)
Oh, without you, baby  (lonely)
Oh, without you, baby  (without you sunshine)
Oh, without you, baby

Català – Hola Sol
Hola sol  (hola)
M’alegro de veure’t, sol
Hola sol  (hola)
Ha estat fosc durant molt temps

No puc explicar pel que he passat  (no, no)
Mirant de viure la meva vida sense tu
La gent diu que actuo molt estrany  (oh, sí)
Però tu tens el poder de fer-me canviar

Hola sol  (hola)
Estic molt contenta de veure’t, sol
Hola sol  (hola)
Ha estat fosc durant molt temps

Sense tu, sol  (sense tu, sol)
El món és un lloc tan solitari  (solitari)
I sense tu, sol  (sense tu, sol)
El meu cor s’omplia d’un espai buit  (solitari)

Sense tu, sol  (sense tu, sol)
El vent i la pluja  (solitari)
Les meravelles de la primavera no signifiquen res
Sense tu, noi, sense tu, noi
Sense tu, noi, sense tu, noi  (sense tu)

Ara sé que tot està bé  (ja saps)
No més dolor, no més nits sense dormir  (oh, sí)
Els meus dies eren foscos, però ara hi veig  (oh, sí)
Perquè el meu sol ha tornat a casa per mi

Sense tu, sol  (sense tu, sol)
El món és un lloc tan solitari  (solitari)
I sense tu, sol  (sense tu, sol)
El meu cor s’omplia d’un espai buit  (solitari)

Sense tu, sol  (sense tu, sol)
El vent i la pluja  (solitari)
No signifiquen res  (no signifiquen res)
Les meravelles de la primavera  (no signifiquen res)
Sense tu, noi  (no signifiquen res)
Sense tu, noi  (sense tu, sol)
Oh, sense tu, noi  (solitari)
Oh, sense tu, noi  (sense tu, sol)
Oh, sense tu, noi