I Knew You Were Waiting (For Me) / (Instrumental) – 7″ UK – 1987

Audio  –  Video

Title  I Knew You Were Waiting (For Me) / I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)
Label  Epic
Catalogue #  DUET 2
Format  7″ – 45 RPM
Year  1987
Country  UK
With  George Michael  [A]

A  I Knew You Were Waiting (For Me)  [Simon Climie, Dennis Morgan]
B  I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)  [Simon Climie, Dennis Morgan]

I Knew You Were Waiting (For Me) / (Instrumental) – 7″ – 1986

Audio  –  Video

Title  I Knew You Were Waiting (For Me) / I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)
Label  Arista
Catalogue #  AS1-9559
Format  7″ – 45 RPM
Year  1986
Country  USA
With  George Michael  [A]

A  I Knew You Were Waiting (For Me)  [Simon Climie, Dennis Morgan]
B  I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)  [Simon Climie, Dennis Morgan]

I Knew You Were Waiting (For Me) / (Instrumental) – 7″ Canada – 1986

Audio  –  Video

Title  I Knew You Were Waiting (For Me) / I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)
Label  Arista – RCA
Catalogue #  AS1-9559
Format  7″ – 45 RPM
Year  1986
Country  Canada
With  George Michael  [A]

A  I Knew You Were Waiting (For Me)  [Simon Climie, Dennis Morgan]
B  I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)  [Simon Climie, Dennis Morgan]

I Knew You Were Waiting (For Me) / (Instrumental) – 7″ Australia – 1986

Audio  –  Video

Title  I Knew You Were Waiting (For Me) / I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)
Label  Epic
Catalogue #  650253 7
Format  7″ – 45 RPM
Year  1986
Country  Australia
With  George Michael  [A]

A  I Knew You Were Waiting (For Me)  [Simon Climie, Dennis Morgan]
B  I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)  [Simon Climie, Dennis Morgan]

I Knew You Were Waiting (For Me) / (Instrumental) – 7″ South Africa – 1987

Audio  –  Video

Title  I Knew You Were Waiting (For Me) / I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)
Label  Epic
Catalogue #  EN 6000
Format  7″ – 45 RPM
Year  1987
Country  South Africa
With  George Michael  [A]

A  I Knew You Were Waiting (For Me)  [Simon Climie, Dennis Morgan]
B  I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)  [Simon Climie, Dennis Morgan]

I Knew You Were Waiting (For Me) / (Instrumental) – 7″ Ireland – 1986

Audio  –  Video

Title  I Knew You Were Waiting (For Me) / I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)
Label  Epic
Catalogue #  DUET 2
Format  7″ – 45 RPM – Brown Translucent Vinyl
Year  1986
Country  Ireland
With  George Michael  [A]

A  I Knew You Were Waiting (For Me)  [Simon Climie, Dennis Morgan]
B  I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)  [Simon Climie, Dennis Morgan]

I Knew You Were Waiting (For Me) / I Knew You Were Waiting (For Me) – 7″ DJ Promo Mexico – 1987

Audio  –  Video

Title  I Knew You Were Waiting (For Me) (Sabía Que Estabas Esperando Por Mi) / I Knew You Were Waiting (For Me) (Sabía Que Estabas Esperando Por Mi)
Label  Arista
Catalogue #  RX 331
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM
Year  1987
Country  Mexico
With  George Michael

A  I Knew You Were Waiting (For Me) (Sabía Que Estabas Esperando Por Mi)  [Simon Climie, Dennis Morgan]
B  I Knew You Were Waiting (For Me) (Sabía Que Estabas Esperando Por Mi)  [Simon Climie, Dennis Morgan]

I Knew You Were Waiting (For Me) / (Instrumental) – 7″ Spain – 1986

Audio  –  Video

Title  I Knew You Were Waiting (For Me) / I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)
Label  Arista – Epic
Catalogue #  EPC 650253 7
Format  7″ – 45 RPM
Year  1986
Country  Spain
With  George Michael  [A]

A  I Knew You Were Waiting (For Me)  [Simon Climie, Dennis Morgan]
B  I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental)  [Simon Climie, Dennis Morgan]

I Knew You Were Waiting (For Me) – Lyrics

Title  I Knew You Were Waiting (For Me)
Composer  Simon Climie, Dennis Morgan
Composition’s Year  1986
First Recording Artist  Aretha Franklin & George Michael
Aretha’s First Recording Year  1986

Lyrics
Like a warrior that fights
And wins the battle
I know the taste of victory
Though I went through some nights
Consumed by the shadows
I was crippled emotionally

Somehow I made it through the heartache
Yes I did, I escaped
I found my way out of the darkness
I Kept my faith  (I know you did)  kept my faith

When the river was deep, I didn’t falter
When the mountain was high, I still believed
When the valley was low, it didn’t stop me  (no, no)
I knew you were waiting, I knew you were waiting for me  (ah, ah)

With and endless desire
I kept on searching
Sure in time our eyes would meet
And like the bridge is on fire
The hurt is over
One touch and you set me free

No, I don’t regret a single moment
No, I don’t  (I know you don’t)  looking back
When I think of all those disappointments
I just laugh  (I know you did)  I just laugh

When the river was deep, I didn’t falter
When the mountain was high, I still believed
When the valley was low, it didn’t stop me
I knew you were waiting, I knew you were waiting for me

So we were drawn together through destiny  (ooh, boy)
I know this love we share was meant to be
I knew you were waiting, I knew you were waiting
I knew you were waiting, I knew you were waiting for me

(I didn’t falter)  I didn’t falter, no
(I still believed)  When the valley was low
(It didn’t stop me)  And I make can’t stop me, no
I knew you were waiting  (no, I)  I knew you were waiting for me

(I didn’t falter)  When the mountain was high
(I still believed)  Oh, when the valley was low
(It didn’t stop me)  No, it didn’t stop me, no
I knew you were waiting  (stop me)
I knew you were waiting for me  (yeah)

(I didn’t falter)  Oh, oh, yeah
(I still believed)  Oh, I still believed
(It didn’t stop me)  Do you know it couldn’t stop me, no
I knew you were waiting  (someday)
Someway  (someway, somehow for me)

(I didn’t falter)  When the valley was low
(I still believed)  And I still believed, I believed
(It didn’t stop me)  And I make couldn’t stop me
I knew you were waiting

Català – Sabia Que M’estaves Esperant
Com un guerrer que lluita
I guanya la batalla
Conec el gust de la victòria
Encara que vaig passar algunes nits
Consumida per les ombres
Estava paralitzada emocionalment

D’alguna manera vaig passar a través de l’angoixa
Sí, ho vaig fer, vaig escapar-me
Vaig trobar la meva manera de sortir de la foscor
Vaig mantenir la meva fe  (sé que ho vas fer)  vaig mantenir la meva fe

Quan el riu era profund, no vaig vacil·lar
Quan la muntanya era alta, encara hi creia
Quan la vall era baixa, no em va aturar  (no, no)
Sabia que estaves esperant, sabia que m’estaves esperant  (ah, ah)

Amb un desig sense fi
Vaig continuar buscant
Segur que amb el temps els nostres ulls es trobarien
I igual que el pont està en flames
El dolor s’ha acabat
Un toc i em vas alliberar

No, no em penedeixo de res
No, no ho faig  (sé que no ho fas)  mirant enrere
Quan penso en totes aqueslles decepcions
Només ric  (sé que ho fas)  només ric

Quan el riu era profund, no vaig vacil·lar
Quan la muntanya era alta, encara hi creia
Quan la vall era baixa, no em va aturar
Sabia que estaves esperant, sabia que m’estaves esperant

Així que vam ser ajuntats pel destí  (ooh, noi)
Sé que aquest amor que compartim estava destinat a existir
Sabia que estaves esperant, sabia que estaves esperant
Sabia que estaves esperant, sabia que m’estaves esperant

(No vaig vacil·lar)  No vaig vacil·lar, no
(Encara hi creia)  Quan la vall era baixa
(No em va aturar)  I faig que no em pugui aturar, no
Sabia que estaves esperant  (no, jo)  sabia que m’estaves esperant

(No vaig vacil·lar)  Quan la muntanya era alta
(Encara hi creia)  Oh, quan la vall era baixa
(No em va aturar)  No, no em va aturar, no
Sabia que estaves esperant  (atura’m)
Sabia que m’estaves esperant  (si)

(No vaig vacil·lar)  Oh, oh, sí
(Encara hi creia)  Oh, encara hi creia
(No em va aturar)  Saps que no em podia aturar, no?
Sabia que estaves esperant  (algun dia)
D’alguna manera  (d’alguna manera, d’alguna manera per mi)

(No vaig vacil·lar)  Quan la vall era baixa
(Encara hi creia)  I encara hi creia, encara hi creia
(No em va aturar)  I faig que no em pugui aturar
Sabia que estaves esperant