Just For You – Lyrics

Title  Just For You
Composer  John Leslie McFarland, Joe Bailey
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
I’ll say goodbye to all that old friends
Just for you, just for you
If we can be together, just we two

I’ll stay at home all week and weekends
If you’ll be there with me
Our lust will be a drift, you just wait and see

I’ll forget the old days
When running around was fun
Through the years and always
You’ll be the only one

I’ll save my love and my affection
Just for you, I’ll be true
As long as I may live, I’ll live just for you

Català – Només Per Tu
Diré adéu a tots aquells vells amics
Només per tu, només per tu
Si podem estar junts, només nosaltres dos

Em quedaré a casa tota la setmana i els caps de setmana
Si estàs allà amb mi
El nostre desig serà un objectiu, només espera i veuràs

Oblidaré els vells temps
Quan anar d’un lloc a l’altre era divertit
A través dels anys i sempre
Seràs l’únic

Guardaré el meu amor i el meu afecte
Només per a tu, et seré fidel
Mentre visqui, viuré només per a tu