Rock-A-Lott / Look To The Rainbow – 7″ UK – 1987

Audio  –  Video

Title  Rock-A-Lott / Look To The Rainbow
Label  Arista
Catalogue #  RIS 20
Format  7″ – 45 RPM
Year  1987
Country  UK

A  Rock-A-Lott  [Narada Michael Walden, Joe Johnson, Preston Glass]
B  Look To The Rainbow  [Burton Lane, Edgar Yipsel Harburg]

Look To The Rainbow – Lyrics

Title  Look To The Rainbow
Composer  Burton Lane, Edgar Yipsel Harburg
Composition’s Year  1947
First Recording Artist  Ella Logan, Donald Richards, and The Lyn Murray Singers
Aretha’s First Recording Year  1986

Lyrics
On the day I was born, said my father, said he
“Here’s an elegant legacy waiting for ye
Here the song for your lips and a rhyme for your heart
Sing it whenever the world falls apart”

Look, look, look to the rainbow
Follow it over the hills and the sea
Oh look, oh look, look to the rainbow
Oh, and then follow the fellow who follows the dream

So I bundled my heart and I roamed the world free
To the east with a lark, to the west with the sea
And I roamed over the Earth and I scanned all of the skies
And I found out, found out in my own true love’s eyes

Oh look, oh look, oooh oh yeah look to the rainbow
Yeah, yeah, yeah, follow it over, follow it over the hills and the sea
Eh, yeah, yeah, look, eh, yeah, yeah, look, oooh yeah to the rainbow
Oh, follow the fellow who follows, follows his dream

Well, well, well, well, look, ooh, look, eeh, to the rainbow
Follow it over the hills and the sea
Eeh, look, look, you gotta look to the rainbow
And then follow the fellow who follows, follows the dream

Català – Mira Cap A L’Arc De Sant Martí
El dia que vaig néixer, em va dir el meu pare, va dir
“Aquí hi ha un elegant llegat esperant-vos
Aquí, hi ha una cançó pels teus llavis i una rima per al teu cor
Canta-la cada vegada que el món caigui a trossos ”

Mira, mira, mira cap a l’arc de Sant Martí
Segueix-lo al llarg dels turons i el mar
Oh, mira, oh, mira, mira cap a l’arc de Sant Martí
Ah, i després segueix el company que segueixi el somni

Així que vaig reconstruir el meu cor i vaig passejar pel món lliurement
Cap a l’est amb una alosa, cap a l’oest amb el mar
I vaig passejar per tota la terra i vaig recórrer tots els cels
I em vaig adonar, que es troba en els ulls del meu amor veritable

Oh, mira, oh, mira, oooh oh, si, mira cap a l’arc de Sant Martí
Sí, sí, sí, segueix-lo, segueix-lo al llarg dels turons i el mar
Ei, sí, sí, mira, eh, sí, sí, mira, oooh, sí, cap a l’arc de Sant Martí
Oh, segueix el company que segueixi, que segueixi el seu somni

Bé, bé, bé, bé, mira, ooh, mira, eeh, cap a l’arc de Sant Martí
Segueix-lo al llarg dels turons i el mar
Ei, mira, mira, has de mirar cap a l’arc de Sant Martí
I després, segueix el company que segueixi, que segueixi el somni

Look To The Rainbow – Showtime Special – 1986

Title  Look To The Rainbow
Composer  Burton Lane, Edgar Yipsel Harburg
Live at  Showtime Special, Music Hall For The Performing Arts, Detroit, Michigan
Year  1986 (May) / Aired in 1986 (July 18)
Country  USA

Rock-A-Lott / Look To The Rainbow – 7″ – 1987

Audio  –  Video

Title  Rock-A-Lott / Look To The Rainbow
Label  Arista
Catalogue #  AS1-9574
Format  7″ – 45 RPM
Year  1987
Country  USA

A  Rock-A-Lott  [Narada Michael Walden, Joe Johnson, Preston Glass]
B  Look To The Rainbow  [Burton Lane, Edgar Yipsel Harburg]