One Room Paradise – Lyrics

Title  One Room Paradise
Composer  John Leslie McFarland
Composition’s Year  1964
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
I don’t need no diamonds  (she don’t need)
And I don’t need no money  (she don’t need, she don’t)
Some people live in castles with sixty or seventy rooms  (she don’t)
Some people dream about a penthouse doll or a mansion on the moon
But I got me a little one room paradise and the man I love  (and the man I love)
And that’s all I need now
And the man I love  (and the man I love)

Some girls are crazy about diamonds  (diamonds)
Some go wild about perls  (go wild)
Some girls go for a lot of loot from a check book that ain’t hers  (sho’ ain’t hers)
But I got me a little one room to paradise and the man I love  (and the man I love)
And that’s all I need now
And the man I love  (and the man I love)

Now, if one day he lucks up on a magic pot of gold  (pot of gold)
I wouldn’t mind a little diamond ring or a fur coat for the cold  (ooh)
But if it meant I had to lose just what I’ve got right now  (right now)
Then I don’t need no gold anyhow  (no, no, oh)

I can’t make love with no diamonds  (diamonds)
Give them all to somebody else  (anybody)
And what good is one hundred rooms if you’re debtor by yourself  (yes, you)
So I’ll take me my little one room paradise and the man I love  (and the man I love)
Well, that’s all I need now
And the man I love  (and the man I love)

I don’t need no diamonds  (she don’t need no diamonds)
Said I don’t need no money  (she don’t need no money, she don’t)

Català – Una Habitació Paradís
No necessito diamants  (no en necessita)
I no necessito diners  (no en necessita, ella no)
Algunes persones viuen en castells amb seixanta o setanta habitacions  (ella no)
Algunes persones somnien amb un àtic de nines o una mansió a la lluna
Però jo tinc per mi una habitació paradís i l’home que estimo  (i l’home estimo)
I això és tot el que necessito ara
I l’home que estimo  (i l’home estimo)

Algunes noies estan boges pels diamants  (diamants)
Algunes es tornen salvatges per les perles  (es tornen salvatges)
Algunes noies fan un gran botí d’un talonari que no és el seu  (segur que no és seu)
Però jo tinc per mi una habitació al paradís i l’home que estimo  (i l’home estimo)
I això és tot el que necessito ara
I l’home que estimo  (i l’home estimo)

Ara bé, si un dia ell té la sort de cara en forma d’una màgica olla d’or  (màgica olla d’or)
No em faria res un petit anell de diamants o un abric de pell per al fred  (ooh)
Però si això volia dir que havia de perdre just el que tinc ara mateix  (ara mateix)
Aleshores no necessito res d’or, tanmateix  (no, no, oh)

No puc fer l’amor amb els diamants  (diamants)
Dona’ls tots a algú altre  (qualsevol)
I de què serveix un centenar d’habitacions si ets deutor amb tu mateix  (sí, tu)
Així que em quedo amb la meva petita habitació paradís i l’home que estimo  (i l’home estimo)
Bé, això és tot el que necessito ara
I l’home que estimo  (i l’home estimo)

No necessito diamants  (no necessita diamants)
He dit que no necessito diners  (no necessita diners, ella no)