River’s Invitation – Lyrics

Title  River’s Invitation
Composer  Percy Mayfield
Composition’s Year  1953
First Recording Artist  Percy Mayfield and Orchestra
Aretha’s First Recording Year  1968

Lyrics
I’ve been all across the country
And I’ve stayed in every town
You see I’m trying to find my baby
And he ain’t nowhere around, can you understand?
You know which way I’m heading
If my baby can’t be found, oh yeah

Well, I spoke to the river
And the river, the river spoke back to me
It said, “Oh, you look so lonely
And so full of misery, yes you do, now
If you can’t find your baby
Come on, girl, and make your home with me, oh yeah”

I don’t wanna leave him
No, I know, I know he’s still alive
And someday I’m gonna find him
He’s gonna take me for a ride, yes he will, now
And then we’ll live forever and ever and ever
Forever and ever among the tides, oh yes, we will

Just in case I don’t find him
I’m gonna take that river’s invitation, the river’s invitation
Oh, oh, the river, oh, oh, the river
Oh, the river, yeah, oh, river’s invitation
Yeah, the river

Català – La Invitació Del Riu
He estat per tot el país
I he estat en totes les ciutats
Ja veus que estic intentant trobar el meu xicot
I no és enlloc, ho pots entendre?
Ja saps cap on em dirigeixo
Si el meu xicot no es pot trobar, oh sí

Bé, vaig parlar amb el riu
I el riu, el riu em va contestar
Va dir: “Oh, se’t veu tan sola
I tan plena de misèria, sí, és cert, ara
Si no pots trobar el teu xicot
Vine, noia, i fes la teva casa amb mi, oh sí”

No vull deixar-lo
No, sé, sé que encara és viu
I algun dia el trobaré
I em durà a fer una passejada, sí que ho farà, ara
I després viurem per sempre i sempre i sempre
Per sempre i sempre entre les marees, oh sí, ho farem

Només en cas que no el trobi
Acceptaré la invitació d’aquest riu, la invitació del riu
Oh, oh, el riu, oh, oh, el riu
Oh, el riu, sí, oh, la invitació de riu
Sí, el riu