Someone Else’s Eyes – Lyrics

Title  Someone Else’s Eyes
Composer  Carole Bayer Sager, Burt Bacharach, Bruce Roberts
Composition’s Year  1991
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1991

Lyrics
This is my life
And it’s my right to live the way I want to live each day
That’s what I wanna say
And this is my song
And for too long I sang someone else’s melody
It wasn’t really me
Somehow I took myself for granted
In someone else’s eyes

I saw reflections of the girl I was who caught me by surprise
Seeing a woman who’s defined by you, I never realized
I can’t love you, I can’t love me through someone else’s eyes

You were the sun
I was the one who just revolved around you day and night
You were my only life
But if I were free
Baby, I’d take control of everything inside of me
Find who I wanna be
I’d never take myself for granted
In someone else’s eyes

I saw reflections of the girl I was who caught me by surprise
Seeing a woman who’s defined by you, I never realized
I can’t love you, I can’t love me in someone else’s eyes

I gotta show myself I can still exist without a man
Gotta finally take control, gotta see myself as whole with you
Though you’re not the one to blame, I was lost inside your name
And I’ll never be the same till I find a way back home again
In someone else’s eyes

I saw reflections of the girl I was who caught me by surprise
Seeing a woman who’s defined by you, I never realized you
When I, I can not, and I will not, you can’t make me  (I can’t love you, I can’t love you)
Ooh, through someone else’s eyes

Ooh, baby, baby, baby, baby
Till I find my way back home again
Through someone else’s eyes

I saw reflections of the girl I was, hey, who caught me by surprise  (it took me, me by, surprise)
Seeing a woman who’s defined by you, I never realized
I can’t love you, I can’t love you through someone else’s eyes  (I can’t love you, I can’t love you)

Ooh, someone else’s eyes, oh baby  (ooh, someone else’s eyes)
Ooh, someone else’s eyes, can’t do it, can’t do it  (ooh, someone else’s eyes)
I, I love you, sweet baby, I wanna be with you, baby  (oh, I can’t love you)
Through someone else’s eyes
Ooh, someone else’s eyes, oh baby  (ooh, someone else’s eyes)
Ooh, oh yeah, someone else’s eyes  (ooh, someone else’s eyes)
I wanna be by your side, God, would you heard this lady’s cry?  (oh, I can’t love you, I can’t love you)
Yeah, baby

Català – Els Ulls D’Un Altre
És la meva vida
I tinc dret a viure de la manera que vulgui cada dia
Això és el que vull dir
I aquesta és la meva cançó
I durant molt temps he cantat la melodia d’un altre
En realitat no era jo
D’alguna manera em vaig acceptar a mi mateixa
En els ulls d’un altre

Vaig veure reflexes de la noia que havia estat, que em van agafar per sorpresa
Estic veient una dona definida per tu, mai me’m vaig adonar
No et puc estimar, no puc estimar-me a través dels ulls d’un altre

Tu eres el sol
Jo era la que només girava dia i nit al teu voltant
Eres la meva única vida
Però si fos lliure
Noi, voldria tenir tot el control del meu interior
Trobar qui vull ser
Mai m’acceptaria a mi mateixa
En els ulls d’un altre

Vaig veure reflexes de la noia que havia estat, que em van agafar per sorpresa
Estic veient una dona definida per tu, mai me’m vaig adonar
No et puc estimar, no puc estimar-me en els ulls d’un altre

M’he de demostrar a mi mateixa que encara puc existir sense un home
He d’aconseguir finalment prendre el control, m’he de veure en conjunt amb tu
Tot i que no ets l’únic culpable, estava perduda dins el teu nom
I mai més seré la mateixa fins que trobi, novament, un camí de tornada a casa
En els ulls d’un altre

Vaig veure reflexes de la noia que havia estat, que em van agafar per sorpresa
Estic veient una dona definida per tu, mai me’m vaig adonar
Quan, no puc, i no ho faré, no pots fer-me  (no puc estimar-te, no puc estimar-te)
Ooh, a través dels ulls d’un altre

Ooh, noi, noi, noi, noi
Fins que trobi, novament, el meu camí de tornada a casa
A través dels ulls d’un altre

Vaig veure reflexes de la noia que havia estat, ei, que em van agafar per sorpresa  (em van, agafar, per sorpresa)
Estic veient una dona definida per tu, mai me’m vaig adonar
No et puc estimar, no puc estimar-te a través dels ulls d’un altre  (no puc estimar-te, no puc estimar-te)

Oh, els ulls d’un altre, oh noi  (ooh, els ulls d’un altre)
Oh, els ulls d’un altre, no puc fer-ho, no puc fer-ho  (ooh, els ulls d’un altre)
Jo, t’estimo, noi dolç, vull estar amb tu, noi  (oh, no puc estimar-te)
A través dels ulls d’un altre
Oh, els ulls d’un altre, oh noi  (ooh, els ulls d’un altre)
Oh, oh, sí, els ulls d’un altre  (ooh, els ulls d’un altre)
Vull estar al teu costat, Déu, has sentit el crit d’aquesta dona?  (oh, no puc estimar-te, no puc estimar-te)
Sí, noi