That’s Entertainment – Lyrics

Title  That’s Entertainment
Composer  Arthur Schwartz, Howard Dietz
Composition’s Year  1952
First Recording Artist  Judy Garland
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
The clown with his pants falling down
Or the dance that’s a dream of romance
Or the scene where the villain is mean
That’s entertainment

The lights on the lady in tights
Or the bride with the guy on her side
Or the ball where she gives them her all
That’s entertainment

The plot can be hot, simply teeming with sex
A gay divorcee who is after her ex
It can be Oedipus Rex
Where a chap kills his father and causes a lot of bother

The clerk who is thrown out of work
By the boss who is thrown for the loss
By the skirt who is doing him dirt
The world is a stage, the stage is the world of entertainment
The world is a stage, the stage is the world of entertain, entertain, entertainment

Català – Això És Entreteniment
El pallasso amb els seus pantalons caient-se
O el ball que és un somni del romanç
O l’escena en què el dolent és miserable
Això és entreteniment

Les llums sobre la dona en mitges
O la núvia amb el noi al seu costat
O el ball on ella els ho dóna tot
Això és entreteniment

La trama pot ser calenta, simplement plena de sexe
Un homosexual divorciat que persegueix la seva ex
Pot ser Èdip Rei
On un tipus mata el seu pare i provoca moltes molèsties

L’empleat que és acomiadat de la feina
Pel cap que és acomiadat per les pèrdues
Per la faldilla que l’està fent tornar brut
El món és un escenari, l’escenari és el món de l’entreteniment
El món és un escenari, l’escenari és el món de l’entreteniment, entreteniment, entreteniment