Teach Me Tonight – Lyrics

Title  Teach Me Tonight
Composer  Gene De Paul, Sammy Cahn
Composition’s Year  1953
First Recording Artist  Janet Brace
Aretha’s First Recording Year  2014

Lyrics
Did you say I’ve got a lot to learn
Well, don’t think I’m trying not to learn
Since this is the perfect spot to learn
Teach me tonight

Starting with the ABC of it
Getting right down to the XYZ of it
Help me solve the mystery of it
Teach me tonight

The sky’s a blackboard high above you
If a shooting star goes by
I’ll use that star to write “I love you”
A thousand times across the sky

One thing isn’t very clear, my love
Should the teacher stand so near, my love
Graduation’s almost here, my love
Yeah, yeah, teach me tonight

One thing isn’t very clear, my love
Should the teacher stand so near, my love
Graduation’s almost here, my love
Yeah, teach me tonight

Català – Ensenya’m Aquesta Nit
Has dit que tinc molt per aprendre
Bé, no crec que estigui intentant no aprendre
Donat que aquest és el lloc perfecte per aprendre
Ensenya’m aquesta nit

Començant amb l’ABC de la qüestió
Arribant fins al XYZ de la qüestió
Ajuda’m a resoldre el misteri de la qüestió
Ensenya’m aquesta nit

El cel és una pissarra al teu damunt
Si un estel fugaç passa
Utilitzaré aquest estel per escriure “t’estimo”
Un miler de vegades per tot el cel

Una cosa no està molt clara, amor meu
Hauria d’estar tan a prop el professor, amor meu
La graduació ja és gairebé aquí, amor meu
Sí, sí, ensenya’m aquesta nit

Una cosa no està molt clara, amor meu
Hauria d’estar tan a prop el professor, amor meu
La graduació ja és gairebé aquí, amor meu
Sí, ensenya’m aquesta nit

I’ll Fly Away – Lyrics

Title  I’ll Fly Away
Composer  Albert Edward Brumley
Composition’s Year  1929
First Recording Artist  Reverend J.M. Gates
Aretha’s First Recording Year  1997

Lyrics
Some glad bright morning when this life is over, Lord, I’ll fly away
To, oh, to the land, home yard on Gods celestial shore
(We salute)  Lord, I’ll
(And pay tribute)  Fly, fly away
(To Diana, Princess of Wales)

I’ll, oh glory, fly away, oh, oh glory
Lord, I’ll fly away
Oh Lord, when I  (when I die, when I die)
Lord, when I die  (when I die, when I die)
Hallelujah, hallelujah by and by
Oh, I’ll, Lord, I’ll fly away

Oh, I’ll, yes, fly away, oh oh, oh oh glory
Lord, I’ll fly  (I’ll fly away)
Fly fly away  (I’ll fly away)
When  (when I die, when I die)
Ooh, when I die  (when I die, when I die)
Hallelujah, hallelujah, hallelujah by and by, yes
I’ll, I’ll fly away

Català – Volaré Lluny
Algun alegre brillant matí quan aquesta vida hagi acabat, Senyor, volaré lluny
Cap a, oh, cap a la terra, pati de casa a la riba celestial de Déu
(Saludem)  Senyor, jo
(I retem homenatge)  Volaré, volaré lluny
(A Diana, Princesa de Gal·les)

Jo, oh glòria, volaré lluny, oh, oh glòria
Senyor, volaré lluny
Oh Senyor, quan jo  (quan em mori, quan em mori)
Senyor, quan em mori  (quan em mori, quan em mori)
Al·leluia, al·leluia mica a mica
Oh, jo, Senyor, volaré lluny

Oh, jo, sí, volaré lluny, oh oh, oh oh glòria
Senyor, volaré  (volaré lluny)
Volaré volaré lluny  (volaré lluny)
Quan  (quan em mori, quan em mori)
Ooh, quan em mori  (quan em mori, quan em mori)
Al·leluia, al·leluia, al·leluia mica a mica, sí
Jo, volaré lluny

Jesus Hears Every Prayer – Lyrics

Title  Jesus Hears Every Prayer
Composer  Clara Ward
Composition’s Year  1959
First Recording Artist  The Famous Ward Singers
Aretha’s First Recording Year  1987

Lyrics
Oh Lord, Jesus hears every prayer, oh, yes He does
And He understands all about us

Jesus hears every prayer, oh
He understands all about us
He watches over his children, Lord
He understands all about us
On the streets, in our homes, on the job, oh oh oh oh
He’s everywhere and He understands all about us
Oh, yes He does

Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father, Lord  (oh father)
Father  (oh father)
My hands to Thee
No other help, Lord, I know
If thou withdraw thyself from me
Tell me whither shall I go?

Oh, father, yeah  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Eh, eh, eh  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
Father  (oh father)
My hands to Thee
No other help, Lord, I know
Well, if thou withdraw thyself from me
Whither shall I go? Yeah

You see we don’t have more than this evening, yeah
He watches over his children
Oh oh, Lord, yeah
And He understands all, all about us, yeah

Yeah  (yeah)
Oh yeah  (oh yeah)
I feel mighty good tonight, you all
Yeah, yes I do
I wanted to hear  (well)
And I wanted to see service  (yeah)
Like the ones that I did when I was child  (well)
Yeah, yes I will  (yeah)
And you all have a weakness  (yeah)
With the crowd walking in with candlelight  (oh)
Yeah  (yeah)
Remember  (remember)
Remember  (remember)
Remember  (remember)
Remember the services that we used to have
Yeah  (yeah)
Yeah  (oh yeah)
And remember  (remember)
At the sundays evening services, you all  (well)
Did we have
The Dixie Hummingbirds  (yeah)
The Swan Silvertones  (oh yeah)
Clara Ward and the Ward Singers  (yeah)
The Gospel Harmonettes  (yeah)
Yeah  (yeah)
Yeah  (yeah)
And I remember  (well)
I use to love to hear Wards
When they bring out singing this next song  (oh yes)
Yeah

Català – Jesús Escolta Cada Oració
Oh Senyor, Jesús escolta cada oració, oh, sí que ho fa
I ho entén tot de nosaltres

Jesús escolta cada oració, oh
Ho entén tot de nosaltres
Ell té cura dels seus fills, Senyor
Ho entén tot de nosaltres
Als carrers, a les nostres llars, a la feina, oh oh oh oh
Està a tot arreu i ho entén tot de nosaltres
Oh, sí que ho fa

Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare, Senyor  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Les meves mans cap a Tu
Cap altra ajuda, Senyor, conec
Si et distancies de mi
Digues-me, a on aniré?

Oh, pare, sí  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Eh, eh, eh  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Pare  (oh pare)
Les meves mans cap a Tu
Cap altra ajuda, Senyor, conec
Bé, si et distancies de mi
A on aniré? Sí

Ja veieu que no tenim res més que aquesta nit, sí
Ell té cura dels seus fills
Oh oh, Senyor, sí
I ho entén tot, tot de nosaltres, sí

Sí  (sí)
Oh sí  (oh sí)
Em sento molt bé aquesta nit, senyors
Sí, sí, és cert
Volia escoltar  (bé)
I volia veure el servei  (sí)
Com els que jo vaig fer quan era una nena  (bé)
Sí, sí, ho faré  (sí)
I tots vosaltres teniu una debilitat  (sí)
Amb la multitud caminant amb llum d’espelmes  (oh)
Si  (sí)
Recordeu  (recordeu)
Recordeu  (recordeu)
Recordeu  (recordeu)
Recordeu els serveis que solíem tenir
Si  (sí)
Sí  (oh sí)
I recordeu  (recordeu)
Als serveis de la tarda de diumenge, senyors  (bé)
Teníem
The Dixie Hummingbirds  (sí)
The Swan Silvertones  (oh sí)
Clara Ward and the Ward Singers  (sí)
The Gospel Harmonettes  (sí)
Si  (sí)
Si  (sí)
I recordo  (bé)
M’encantava escoltar els Wards
Quan començaven a cantar aquesta següent cançó  (oh sí)

Nothing Compares 2 U – Lyrics

Title  Nothing Compares 2 U
Composer  Prince
Composition’s Year  1984
First Recording Artist  The Family
Aretha’s First Recording Year  2014

Lyrics
It’s been seven hours and fifteen days
Since you took your love away
I go out every night and sleep all day
Since you took your love away
Since you’ve been gone I can do whatever I want
I can see whomever I choose
I can eat my dinner in a fancy restaurant
But nothing can take away the blues
Nothing compares, nothing compares to you

So lonely here without you
Like a bird without a song
Nothing can stop these lonely tears from falling
Tell me baby where did I go wrong
And I could put my arms around every boy that I see
But they’d only remind me of you
I went to the doctor and guess what he told me, he told me
He said: “Aretha, girl you better have fun”
Nothing compares, nothing compares to you

All the flowers that you send me
They all died when you went away
I know it’s hard living with me
But I’m willing to try, willing to try, willing to try, yeah
Nothing compares, nothing compares to you, ooh, ooh, ooh
Nothing compares to you, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Nothing compares, nothing compares to you
Nothing, nothing, nothing, nothing compares to you
Nothing, nothing compares to you boy
Nothing, nothing, nothing compares to you, oh oh oh
No one compares, yeah yeah
Nothing compares to you
Nothing compares to you
I love my darling cause, cause nothing, nothing compares to you

Català – Res És Comparable A Tu
Han passat set hores i quinze dies
Des que vas endur-te lluny el teu amor
Surto cada nit i dormo tot el dia
Des que vas endur-te lluny el teu amor
Des que has marxat puc fer el que vulgui
Puc veure a qui decideixi
Puc menjar el meu sopar en un restaurant de luxe
Però res pot endur-se la tristesa
Res és comparable, res és comparable a tu

Molt sol aquí sense tu
Com un ocell sense cançó
Res pot aturar que caiguin aquestes llàgrimes solitàries
Digues-me noi, on em vaig equivocar
I podria posar els meus braços al voltant de tots els nois que veig
Però només em recordarien a tu
Vaig anar al metge i adivina que va dir-me, va dir-me
Va dir: “Aretha, noia, millor que et diverteixis”
Res és comparable, res és comparable a tu

Totes les flors que em vas enviar
Totes van morir quan vas marxar
Sé que és difícil viure amb mi
Però estic disposada a intentar-ho, disposada a intentar-ho, disposada a intentar-ho, sí
Res és comparable, res és comparable a tu, oh, oh, oh
Res és comparable a tu, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Res és comparable, res és comparable a tu
Res, res, res, res és comparable a tu
Res, res és comparable a tu noi
Res, res, res és comparable a tu, oh oh oh
Ningú és comparable, sí sí
Res és comparable a tu
Res és comparable a tu
T’estimo estimat perquè, perquè res, res és comparable a tu

Mary Goes Round – Lyrics

Title  Mary Goes Round
Composer  Elliot Wolff, Oliver Leiber
Composition’s Year  1991
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1991

Lyrics
Here comes Mary, girls well now you better just tight your love
She don’t pull any arrows at untouched men
It don’t matter too much that it hurts, so you better know what’s worth
Here comes Mary, girls just turn your back and then
She is heeled in black to hurt, it’s all a game
She’s willing into walk away

(And the boys say)
Mary goes round  (and the girls say)
Mary goes round  (round round)
Mary goes round  (and the girls say)
Mary goes round  (round round)
(Turn a corner right, turn a corner left, step by step)

Mary had a little lamb, his fleece was white as snow
Mother’s help but there is a little angel
And everywhere she’s went, ah ah, the men was sure to go
There is just another walk for danger
Don’t let her get too close, or you’ve left one more part
To Mary steal a broken heart

Mary goes round  (and the girls say)
Mary goes round  (round round)
Mary goes round, oh  (and the girls say)
Mary goes round  (round round)

Don’t let her get too close, or you’ve left one more part
To Mary steal a broken heart, ooh, oh oh

Mary goes round  (na na na na na)
Mary goes round  (round round)
Mary goes round, I’ve got to say it  (na na na na na)
Mary goes round  (round round)
Mary goes round  (na na na na na)
Oh, you’ve got to slow your own up to the dawn  (round round)
Party time, ooh, your party it’s so, talking, talking
Party time, you’ve got to slow your own up to the dawn
Mary goes round, oh oh oh  (na na na na na)
Mary goes round

Català – Na Maria Està Per Aquí
Aquí ve na Maria, nenes ara és millor que senzillament estrenyeu el vostre amor
Ella no tira fletxes als homes verges
És igual que facin mal, així que és millor que sabeu què val la pena
Aquí ve na Maria, nenes senzillament doneu-li l’esquena i aleshores
Està amb talons negres per fer mal, és tot un joc
Està desitjant allunyar-se

(I els nois diuen)
Na Maria està per aquí  (i les noies diuen)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)
Na Maria està per aquí  (i les noies diuen)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)
(Gira una cantonada a la dreta, gira una cantonada a l’esquerra, pas a pas)

Na Maria tenia un xai, la seva llana era blanca com la neu
Ajuda de la mare, però hi havia un petit àngel
I a tot arreu on ella anava, ah ah, els homes hi anaven segur
No és res més que una altre passejada pel perill
No deixis que s’acosti massa, o hauràs deixat una oportunitat més
A Maria per robar un cor trencat

Na Maria està per aquí  (i les noies diuen)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)
Na Maria està per aquí, oh  (i les noies diuen)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)

No deixis que s’acosti massa, o hauràs deixat una oportunitat més
A Maria per robar un cor trencat, oh, oh oh

Na Maria està per aquí  (na na na na na)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)
Na Maria està per aquí, he de dir-ho  (na na na na na)
Na Maria està per aquí  (aquí, aquí)
Na Maria està per aquí  (na na na na na)
Oh, has de frenar-te fins la matinada  (aquí, aquí)
Temps de festa, oh, la teva festa és tant, parlant, parlant
Temps de festa, has de frenar-te fins la matinada
Na Maria està per aquí, oh oh oh  (na na na na na)
Na Maria està per aquí

Midnight Train To Georgia – Lyrics

Title  Midnight Train To Georgia
Composer  Jim Weatherly
Composition’s Year  1973
First Recording Artist  Cissy Houston
Aretha’s First Recording Year  1976

Lyrics
I got a train to catch, you all, and I don’t wanna miss it, yeah

L.A., ooh, you all, proved too much for the man, yeah  (too much for the man, he couldn’t make it)
So he’s leaving a life, yeah, that he’s come to know, oh, oh, oh, ah, ah
(He said he’s going)  He said he’s going back, yeah
(Going back to find)  Ooh, ooh, ooh, what’s left to him, ooh, you all
Said his going back to a simpler place and time, oh yes it is  (whenever he takes that ride, guess who’s gonna be right by his side)
Yeah, I’ll be with him  (I know you will)
On that midnight train to Georgia  (leaving on a midnight train to Georgia, woo woo)
I’d rather live in his world  (live in his world)
Than live without him in mine  (her world is his, his and hers alone)

Ooh, you all, mmm, mmm, ooh, you all, yeah  (oh oh oh, all aboard, midnight train to go)
My world, his world, our world, his and mine alone  (oh oh oh, all aboard, midnight train to go)
My world, his world, our world, his and mine alone  (oh oh oh, all aboard, midnight train to go)
My world, his world, our world, his and mine alone  (oh oh oh, all aboard, midnight train to go)
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, ooh  (oh oh oh, all aboard, midnight train to go)
Woo woo woo woo woo woo, ooh, hey hey hey hey  (oh oh oh, all aboard, midnight train to go)
Ooh, you all, I’ve got to go, you all  (oh oh oh, all aboard, midnight train to go)
I’ve got to go  (oh oh oh, all aboard, midnight train to go)

Català – Tren De Mitjanit A Geòrgia
He d’agafar un tren, senyors, i no el vull perdre, sí

L.A., oh, senyors, va ser massa per a l’home, sí  (massa per a l’home, no podia fer-ho)
Així que està deixant una vida, sí, que va venir a conèixer, oh, oh, oh, ah, ah
(Ha dit que marxa)  Ha dit que torna, sí
(Torna per trobar)  Oh, oh, oh, el que queda per a ell, oh, senyors
Ha dit que torna a un lloc i temps més senzill, oh sí, és així  (sempre que prengui aquest viatge, adivina qui serà just al seu costat)
Sí, seré amb ell  (sé que ho faràs)
En aquest tren de mitjanit a Geòrgia  (marxant en un tren de mitjanit a Geòrgia, woo woo)
Prefereixo viure en el seu món  (viure en el seu món)
Que viure sense ell en el meu  (el món d’ella és d’ell, per a ell i ella només)

Oh, senyors, mmm, mmm, oh, senyors, sí  (oh oh oh, tots a bord, tren de mitjanit en marxa)
El meu món, el seu món, el nostre món, seu i meu només  (oh oh oh, tots a bord, tren de mitjanit en marxa)
El meu món, el seu món, el nostre món, seu i meu només  (oh oh oh, tots a bord, tren de mitjanit en marxa)
El meu món, el seu món, el nostre món, seu i meu només  (oh oh oh, tots a bord, tren de mitjanit en marxa)
Ei, ei, ei, ei, ei, ei, oh  (oh oh oh, tots a bord, tren de mitjanit en marxa)
Woo woo woo woo woo woo, oh, ei ei ei ei  (oh oh oh, tots a bord, tren de mitjanit en marxa)
Ooh, senyors, he de marxar, senyors  (oh oh oh, tots a bord, tren de mitjanit en marxa)
He de marxar  (oh oh oh, tots a bord, tren de mitjanit en marxa)

Ain’t No Mountain High Enough – Lyrics

Title  Ain’t No Mountain High Enough
Composer  Nickolas Ashford, Valerie Simpson
Composition’s Year  1966
First Recording Artist  Marvin Gaye & Tammi Terrell
Aretha’s First Recording Year  1976

Lyrics
If you need me, call me
No matter where you are, no matter how far
Just call my name, and I’ll be there in a hurry
On that you can depend and never worry
You see, my love is alive
It’s like a seed that only needs the thought of you to grow
So if you feel the need of company
Please, my darling, let it be me

Català – No Hi Ha Cap Muntanya Prou Alta
Si em necessites, crida’m
No importa on estiguis, no importa quan lluny
Només crida el meu nom, i seré allà a corre-cuita
D’això en pots estar segur i no preocupar-te
Veuràs, el meu amor és viu
És com una llavor que només necessita el teu record per créixer
Així que si sents necessitat de companyia
Si us plau, estimat meu, deixa que sigui jo