While The Blood Runs Warm – Lyrics

Title  While The Blood Runs Warm
Composer  Josh White
Composition’s Year  1935
First Recording Artist  Josh White
Aretha’s First Recording Year  1956

Lyrics
While the blood is running warm in your veins
While the blood is running so warm in your veins
You had better get religion
And you better try, try and serve the Lord
While the blood, the blood is running warm, so warm in your veins

Now don’t forget about your Savior
While traveling through this old sinful land
For he’s always willing to help you
And then he’ll lend you a helping hand

For he bore, he bore the pain of death
Oh, while he rocked to, yes he did, upon his breast
While the blood, while the blood is running so warm, so warm in your veins
I don’t believe you know what I’m talking about, I’m gonna say it again
While the blood, the blood is running so warm, so warm in your veins

Oh, while the blood, while the blood is running so warm, so warm in your veins
Do you know on friday mornings, do you believe that I, I got religion
And I’m gonna stay right here, I’m gonna serve the Lord til my dying day
Lord, while the blood, eh, eh, hey, oh, is running so warm, so warm, warm in your veins

Català – Mentre La Sang Corre Calenta
Mentre la sang corre calenta a les teves venes
Mentre la sang corre tan calenta a les teves venes
Serà millor que rebis religió
I millor que procuris, procuris servir al Senyor
Mentre la sang, la sang corre calenta, tan calenta a les teves venes

Ara bé, no t’oblidis del teu Salvador
Mentre viatjes a través d’aquesta vella terra pecaminosa
Ja que ell sempre està disposat a ajudar-te
I aleshores t’oferirà una mà amiga

Ja que va suportar, va suportar el dolor de la mort
Oh, mentre s’estremia, si ho va fer, sobre el seu pit
Mentre la sang, mentre la sang corre tan calenta, tan calenta a les teves venes
No crec que sàpigues del que estic parlant, ho diré un altre cop
Mentre la sang, la sang corre tan calenta, tan calenta a les teves venes

Oh, mentre la sang, mentre la sang corre tan calenta, tan calenta a les teves venes
Saps els divendres al matí, et pots creure que, rebo religió
I em quedaré aquí mateix, serviré al Senyor fins el dia de la meva mort
Senyor, mentre la sang, eh, eh, ei, oh, corre tan calenta, tan calenta, calenta a les teves venes

You Grow Closer – Lyrics

Title  You Grow Closer
Composer  Doris Akers
Composition’s Year  1954
First Recording Artist  Simmons Akers Singers
Aretha’s First Recording Year  1956

Lyrics
There’s a still small voice saying to me
“Closer, grow closer to Me”
In a whispered tone, never leaves me all alone
“Closer, closer, you grow closer to Me”

Oh, I want, I want to hear every message clear
And I want every word to come through
For if I make it all in, I must walk, walk all close to Him
I come closer, I’m still closer, yeah, you grow closer to Him

Català – Creixes Més A Prop
Hi ha una petita veu que em diu:
“Més a prop, creix més a prop Meu”
En to de murmuri, mai em deixa sola
“Més a prop, més a prop, créixes més a prop Meu”

Oh, vull, vull escoltar cada missatge clarament
I vull que cada paraula sigui evident
Perquè si ho faig tot, he de caminar, caminar ben a prop Seu
M’acosto, estic encara més a prop, sí, créixes més a prop Seu

There Is A Fountain Filled With Blood – Lyrics

Title  There Is A Fountain Filled With Blood
Composer  William Cowper
Composition’s Year  1772
First Recording Artist  Sister Rosetta Tharpe
Aretha’s First Recording Year  1956

Lyrics
There is a fountain that I see
Filled with blood
Drawn from Emmanuel’s veins

The sinners, sinners plunged
Beneath that blood
Lose all their guilty stains

Lose all their guilty stains
Lose all their guilty stains

The sinners, sinners plunged beneath
Beneath that blood
They’re gonna lose all their guilty stains

Mmmm, mmmm, oh Lord
Mmmm, mmmm

The sinners, sinners plunged beneath
Beneath that blood
They’re gonna lose all their guilty stains

Català – Hi Ha Una Font Plena De Sang
Hi ha una font que veig
Plena de sang
Extreta de les venes d’Emmanuel

Els pecadors, els pecadors submergits
Dins d’aquesta sang
Perden totes les seves taques de culpa

Perden totes les seves taques de culpa
Perden totes les seves taques de culpa

Els pecadors, els pecadors submergits dins
Dins d’aquesta sang
Perdran totes les seves taques de culpa

Mmmm, mmmm, oh Senyor
Mmmm, mmmm

Els pecadors, els pecadors submergits dins
Dins d’aquesta sang
Perdran totes les seves taques de culpa

Never Grow Old – Lyrics

Title  Never Grow Old
Composer  James C. Moore
Composition’s Year  1914
First Recording Artist  The Smith’s Sacred Singers
Aretha’s First Recording Year  1956

Lyrics
I have heard of a land
On the faraway strand
‘Tis the beautiful home of the soul
Built by Jesus on high
There we never shall die
‘Tis the land where we never grow old

Till never grow old
Land never grow old
And ’tis a land where we’ll never grow old
Never grow old, old, old, old
Never, never grow old
And ’tis a land where we’ll never grow old

Català – Mai Envellirem
He sentit parlar d’una terra
A la llunyana costa
És la bonica casa de l’ànima
Construïda per Jesús en les altures
On mai morirem
És la terra on mai envellirem

Fins mai envellir
Terra, mai envellirem
I és una terra on mai envellirem
Mai envellirem, vell, vell, vell
Mai, mai envellirem
I és una terra on mai envellirem

Precious Lord – Lyrics

Title  Precious Lord
Composer  Rev. Thomas A. Dorsey, George Nelson Allen
Composition’s Year  1932
First Recording Artist  Heavenly Gospel Singers
Aretha’s First Recording Year  1956

Lyrics
Lead, lead, lead me on to the light
Oh, take my hand, precious Lord
And lead your child home

And when my, when my way goes dreary
Precious Lord please linger near
And oh, when my, when my life is almost, almost gone
Father, Father, Father hear my cry, Lord

And oh, hear my call and hold, hold my
Hold my hand, Jesus, lest I fall
Oh, take my hand, precious Lord
And lead me, lead me on

Ain’t no harm to moan
At, at, oh, at the river Lord, oh oh here I stand
Guide my, guide my feet, oh hold my hand
Oh precious Lord, shake my hand, hand
And lead your child home

Català – Preciós Senyor
Porta’m, porta’m, porta’m a la llum
Oh, pren la meva mà, preciós Senyor
I porta el teu fill a casa

I quan el meu, quan el meu camí es torni lúgubre
Preciós Senyor, si us plau, roman a prop
I oh, quan la meva, quan la meva vida gairebé, gairebé se’n vagi
Pare, Pare, Pare escolta el meu plor, Senyor

I oh, escolta la meva crida i pren, pren la meva
Pren la meva mà, Jesús perquè no caigui
Oh, pren la meva mà, preciós Senyor
I porta’m, porta’m enllà

No és cap mal gemegar
Al, al, oh Senyor, al riu, oh oh, aquí estic
Guia els meus, guia els meus peus, oh pren la meva mà
Oh preciós Senyor, dona’m la mà, la mà
I porta el teu fill a casa