Today I Sing The Blues (1960 version) – Lyrics

Title  Today I Sing The Blues
Composer  Curtis Lewis, Curley Hammer
Composition’s Year  1948
First Recording Artist  Helen Humes
Aretha’s First Recording Year  1960

Lyrics
Without a word of warning
The blues walked in this morning
And circled around my lonely room
I didn’t know why I had
That sad and lonely feeling
Until my baby called and said that we’re through
Oh, yesterday this time, I sang a love song
But today I’m singing the blues

It strikes me kind of funny
How love can be this way
We were lovers last night honey
But I’m alone again today
And it strikes me kind of funny
How faith can be unfair
How come I’d over losing in
In every, every love affair
Yes it must be, it must be written for me
That I should be the one, be the one to always lose
But yesterday, yesterday this time, I sang a love song
Oh, oh, but right now I’m singing the blues, oh yeah

Català – Avui Canto El Blues
Sense una paraula d’advertència
La tristesa ha entrat aquest matí
I ha envoltat la meva solitària cambra
No sabia perquè tenia
Aquest sentiment trist i solitari
Fins que el meu xicot ha trucat i m’ha dit que hem acabat
Oh, ahir a aquesta hora, cantava una cançó d’amor
Però avui estic cantant el blues

És una mica estrany
Com l’amor pot ser d’aquesta manera
Vam ser amants ahir, carinyo
Però avui estic sola novament
I em sembla una mica estrany
Com d’injusta pot ser la fe
Com és que tinc les de perdre a
A cada, cada història d’amor
Sí, deu estar, deu estar escrit per a mi
Que he de ser la única, ser la única que perd sempre
Però ahir, ahir a aquesta hora, cantava una cançó d’amor
Oh, oh, però en aquests moments estic cantant el blues, oh si

Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing – 7″ – 1960

Audio  –  Video

Title  Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing
Label  Columbia
Catalogue #  4-41793
Format  7″ – 45 RPM
Year  1960
Country  USA

A  Today I Sing The Blues  [Curtis Lewis, Curley Hammer]
B  Love Is The Only Thing  [J.Leslie McFarland]

Love Is The Only Thing – Lyrics

Title  Love Is The Only Thing
Composer  J. Leslie McFarland
Composition’s Year  1960
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1960 (August 1)

Lyrics
I love and you love
We love, sweet love
I look and you look
And we found sweet love
And now we know
Love is the only thing
That matters at all, after all

I kiss and you kiss
Each kiss, sweet lips
I tease and you squeeze
And we find sweet bliss
That’s how we know
Love is the only thing
That matters at all, after all

I’m lucky and you’re lucky too, ah ah
We’re lucky and we know it’s true
Love is so wonderful

I give and you give
We live for love
Each night, each day
We love sweet love
Cause ain’t it so?
Love is the only thing
That matters at all, after all
Love is the only thing
That matters at all, after all

Català – L’Amor És L’Únic
Jo estimo i tu estimes
Nosaltres estimem, amor dolç
Jo busco i tu busques
I ens trobem amb el dolç amor
I ara sabem que
L’amor és l’únic
Important de debó, després de tot

Jo beso i tu beses
Cada petó, llavis dolços
Jo faig broma i tu m’abraces
I ens trobem amb la dolça felicitat
Així és com sabem que
L’amor és l’únic
Important de debó, després de tot

Tinc sort i tu tens sort també, ah ah
Tenim sort i sabem que és veritat
L’amor és tan meravellós

Jo dono i tu dones
Vivim per l’amor
Cada nit, cada dia
Ens encanta el dolç amor
És aixó, no?
L’amor és l’únic
Important de debó, després de tot
L’amor és l’únic
Important de debó, després de tot

Won’t Be Long – Lyrics

Title  Won’t Be Long
Composer  J. Leslie McFarland
Composition’s Year  1960
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1960 (November 29)

Lyrics
Baby, here I am
By the railroad tracks
Waiting for my baby
‘Cause he’s coming back
Coming back to me
On the 503
And it won’t be long
No, it won’t be long

I’ve been so lonesome
Since the man has been gone
There ain’t a thing worth mentioning
Nothin’ been going on
And that’s why I know
When the whistle blows
Yeah, that it won’t be long
No, no, it won’t be long

My daddy told me
When he said goodbye, yes, he did
“I’ll be back, baby
Baby, by and by”
And that’s why I waited
So doggone long, yeah
Can’t you see how happy I am?
Because the man is coming home

So now, here I be
By the railroad tracks
Oh, waiting for my baby
He’s coming back
Coming back to me
On the 503
Yeah, and it won’t be long
No, no, it won’t be long

I ain’t had no loving
Since you know when
He’s a long-gone rooster
And I’m a lonesome hen
And that’s why I’m sure
When the whistle blows
Yeah, that it won’t be long
No, no, it won’t be long

Mmm, and I’m so excited
My knees are shaking, yeah
Mr. Engineer
Don’t you keep me waiting!
You hear me telling you
Hurry, hurry, hurry, hurry!
Hurry, hurry, hurry, hurry!

Baby, here I am
Oh, by the railroad tracks
Mmm, waiting for my baby
He’s coming back
Coming back to me
Lord, on the 503
Yeah, and it won’t be long
No, it won’t be long

Ahh, I know
When the whistle blows
Hey, that it won’t be long
No, no, it won’t be long
I don’t know about you, but
I know, oh, when the whistle blows
That it won’t be long
No, no, it won’t be long

Català – No Tardarà Gaire
Nen, estic aquí
A les vies del tren
Esperant el meu xicot
Perquè està tornant
Tornant al meu costat
En el 503
I no tardarà gaire
No, no tardarà gaire

He estat tan sola
Des que va marxar
No hi ha cap cosa per comentar
No ha passat res de res
I és per això que sé
Que quan soni el xiulet
Sí, no tardarà gaire
No, no, no tardarà gaire

El meu pare em va dir
Quan es va acomiadar, sí, ho va fer
“Tornaré, nena
nena, a la llarga”
I és per això que he esperat
aquesta maleïda i llarga espera, sí
No veus que contenta estic?
Perque ell torna a casa

Així que ara, aquí estic
A les vies del tren
Oh, esperant al meu xicot
Que està tornant
Tornant al meu costat
En el 503
Sí, i no tardarà gaire
No, no, no tardarà gaire

No he tingut cap amant
Des de tu ja saps quan
Ell és un gall fugisser
I jo una gallina solitaria
I és per això que estic segura
Que quan soni el xiulet
Sí, no tardarà gaire
No, no, no tardarà gaire

Mmm, estic molt emocionada
Els genolls em tremolen, sí
Sr Enginyer
No em facis esperar!
M’escoltes dient-te
De pressa, de pressa, de pressa, de pressa!
De pressa, de pressa, de pressa, de pressa!

Nen, estic aquí
Oh, a les vies del tren
Mmm, esperant el meu xicot
Que està tornant
Tornant al meu costat
Senyor, en el 503
Si, i no tardarà gaire
No, no tardarà gaire

Ahh, ja sé
Que quan soni el xiulet
Ei, no tardarà gaire
No, no, no tardarà gaire
No sé vosaltres, però
Jo sé, oh, que quan soni el xiulet
No tardarà gaire
No, no, no tardarà gaire