Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody / Operation Heartbreak – 7″ Australia – 1961

Audio  –  Video

Title  Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody / Operation Heartbreak
Label  Coronet – CBS
Catalogue #  KS-483
Format  7″ – 45 RPM
Year  1961
Country  Australia

A  Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody  [Joe Young, Sam M. Lewis, Jean Schwartz]
B  Operation Heartbreak  [Curtis Williams, Al Kasha, Alan Thomas]

Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody / Over The Rainbow / Who Needs You? / It Ain’t Necessarily So – 7″ EP Holland – 1961

Audio  –  Video

Title  Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody / Over The Rainbow / Who Needs You? / It Ain’t Necessarily So
Label  Fontana
Catalogue #  467 251 TE
Format  7″ EP – 45 RPM
Year  1961
Country  Holland

A1  Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody  [Joe Young, Sam M. Lewis, Jean Schwartz]
A2  Over The Rainbow [Harold Arlen, Edgar Yipsel Harburg]
B1  Who Needs You? [Billie Holiday, Jeanne Burns]
B2  It Ain’t Necessarily So  [George Gershwin, Ira Gershwin]

Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody / Operation Heartbreak – 7″ DJ Promo Misprint – 1961

Audio  –  Video

Title  Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody / Operation Heartbreak
Label  Columbia
Catalogue #  4-42157
Format  7″ DJ Promo Misprint – 45 RPM – White Label
Year  1961
Country  USA

A  Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody  [Joe Young, Sam M. Lewis, Jean Schwartz]
B  Operation Heartbreak  [Curtis Williams, Al Kasha, Alan Thomas]

Maybe I’m A Fool / It Ain’t Necessarily So – 7″ 33RPM – 1961

Audio  –  Video

Title  Maybe I’m A Fool / It Ain’t Necessarily So
Label  Columbia
Catalogue #  S7 31205  (JS7-38 set)
Format  7″ – 33 RPM – Stereo Seven Series
Year  1961
Country  USA

A  Maybe I’m A Fool  [J. Leslie McFarland]
B  It Ain’t Necessarily So  [George Gershwin, Ira Gershwin]

Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody / Operation Heartbreak – 7″ Canada – 1961

Audio  –  Video

Title  Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody / Operation Heartbreak
Label  Columbia
Catalogue #  4-42157
Format  7″ – 45 RPM
Year  1961
Country  Canada

A  Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody  [Joe Young, Sam M. Lewis, Jean Schwartz]
B  Operation Heartbreak  [Curtis Williams, Al Kasha, Alan Thomas]

Operation Heartbreak – Lyrics

Title  Operation Heartbreak
Composer  Curtis Williams, Al Kasha, Alan Thomas
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
(Operation, operation, uh, uh, uh, uh)

Operation heartbreak
You took your love from me
And for the rest of my life there will always be
A wound that will never heal, oh, oh, oh

With all I have to give why must I sit and suffer?
Operation  (operation, oh)
Heartbreak  (operation, uh)
Why did you take your love from me?  (why did you take your love from me?)

Operation  (operation, oh)
Heartbreak  (operation, uh)
How will I ever survive? Yeah  (survive)
For you have made a score deep down inside of me
Without your love I can’t stay alive, oh yeah  (stay alive)

With all I have to give why must I sit and suffer? Yeah, yeah, yeah
Operation  (operation, oh)
Heartbreak  (operation, uh)
Why did you take your love from me?  (operation, uh)

Operation  (operation, uh)
Oh, heartbreak  (operation, uh)
Operation  (operation, uh)
Heartbreak  (operation, uh)
A wound that will never heal, oh, oh, oh

Català – Operació Cor Trencat
(Operació, operació, uh, uh, uh, uh)

Operació cor trencat
M’has pres el teu amor
I per la resta de la meva vida sempre quedarà
Una ferida que mai es curarà, oh, oh, oh

Amb tot el que tinc per donar, per què he de seure i patir?
Operació  (operació, oh)
Cor trencat  (operació, uh)
Per què em prens el teu amor?  (per què em prens el teu amor)

Operació  (operació, oh)
Cor trencat  (operació, uh)
Com sobreviuré? Sí  (sobreviure)
Perquè has deixat una marca molt endins meu
Sense el teu amor no puc seguir amb vida, oh sí  (seguir amb vida)

Amb tot el que tinc per donar, per què he de seure i patir? Sí, sí, sí
Operació  (operació, oh)
Cor trencat  (operació, uh)
Per què em prens el teu amor?  (operació, uh)

Operació  (operació, uh)
Oh, cor trencat  (operació, uh)
Operació  (operació, uh)
Cor trencat  (operació, uh)
Una ferida que mai es curarà, oh, oh, oh

It’s So Heartbreakin’ – Lyrics

Title  It’s So Heartbreakin’
Composer  John Leslie McFarland
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
It’s so heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else
When somebody you’ve been dreaming of
Is in love with somebody else
You can’t keep on smiling over rainy’s due
Keep on walking though you’ve gotta hold in your shoe
But it’s so heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else

John thought Jennie really love him true
Till he caught her kissing with Bill
John is so lonesome, don’t know what he’ll do
Since Jane went over the hills
So there goes Johnnie with a broken heart
He is just too good for nothing since they’re apart
Cause it’s so heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else

Oh, it’s so heartbreaking when you’re love is gone
And your dream love go up in smoke
And it’s so frightening, baby, when you love someone
And he thinks your love is a joke
Oh, you gotta keep on living till the day you die
But you’re so disgusted that you wonder why
Cause it’s so heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else

I said that it’s so heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else
It hurts so bad, yes it does
So heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else
That man really turn just back on
So heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else

Català – És Tan Desolador
És tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre
Quan algú amb qui has estat somniant
Està enamorat d’algú altre
No pots continuar somrient damunt la quota de pluges
Segueixes caminant encara que has aconseguit mantenir-te a les teves sabates
Però és tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre

John va pensar que Jennie l’estimava realment de veritat
Fins que va enxampar-la besant-se amb en Bill
John està tan sol, no sap que farà
Des que Jane va marxar més enllà dels turons
Així que aquí teniu en Johnnie amb el cor trencat
No és bo per a res d’ençà que estan separats
Perquè és tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre

Oh, és tan desolador quan el teu amor ha marxat
I s’esfuma el teu somni d’amor
I és tan aterridor, noi, quan estimes algú
I ell pensa que el teu amor és una broma
Oh, has de continuar vivint fins el dia que moris
Però estàs tan disgustada que et preguntes per què
Perquè és tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre

He dit que és tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre
Fa tant mal, sí que ho fa
Tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre
A aquest home realment, dona-li l’esquena, senzillament
Tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre

Just For You – Lyrics

Title  Just For You
Composer  John Leslie McFarland, Joe Bailey
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
I’ll say goodbye to all that old friends
Just for you, just for you
If we can be together, just we two

I’ll stay at home all week and weekends
If you’ll be there with me
Our lust will be a drift, you just wait and see

I’ll forget the old days
When running around was fun
Through the years and always
You’ll be the only one

I’ll save my love and my affection
Just for you, I’ll be true
As long as I may live, I’ll live just for you

Català – Només Per Tu
Diré adéu a tots aquells vells amics
Només per tu, només per tu
Si podem estar junts, només nosaltres dos

Em quedaré a casa tota la setmana i els caps de setmana
Si estàs allà amb mi
El nostre desig serà un objectiu, només espera i veuràs

Oblidaré els vells temps
Quan anar d’un lloc a l’altre era divertit
A través dels anys i sempre
Seràs l’únic

Guardaré el meu amor i el meu afecte
Només per a tu, et seré fidel
Mentre visqui, viuré només per a tu

I Told You So – Lyrics

Title  I Told You So
Composer  John Leslie McFarland
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
I hate to say, I told you so
Though you deserve it, because you know
You left me crying for someone new
But all the heartache came back to you
Now you’re begging me to take you back
I told you so, I told you so

When you were king and ridding high
You thought your new love would never die
While you were laughing, I cried alone
You wouldn’t hear from me a bomb
Now you’re begging me to take you back
I told you so, I told you so

I think you’re so, I know you should’ve reap
I told you so, I told you so
You are alone and look before you leap
I told you so, I told you so
You can’t win when you’re a jumpin’ jack
I told you so, I told you so

I hate to say, I told you so
We lived in closely and said it slow
When you were leaving I told you then
You’re needing ever come back again
So let me tell you with a last goodbye
I told you so, I told you so
So let me, let me tell you with a last goodbye
I told you so, I told you so

Català – Ja T’Ho Vaig Dir
Odio dir, ja t’ho vaig dir
Tot i que t’ho mereixes, perquè saps que
Em vas deixar plorant per algú nou
Però tot el dolor s’ha girat cap a tu
Ara m’estàs demanant que t’aculli de nou
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir

Quan eres el rei i estaves en la cresta de l’onada
Vas pensar que el teu nou amor mai moriria
Mentre tu reies, vaig plorar sola
No hauries escoltat de mi ni una bomba
Ara m’estàs demanant que t’aculli de nou
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir

Crec que ets així, sé que ho havies d’aprofitar
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir
Estàs sol i pensa abans d’actuar
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir
No pots guanyar quan ets un titella
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir

Odio dir, ja t’ho vaig dir
Vivíem molt units i ho vaig dir amb calma
Quan marxaves et vaig dir
Que un dia necessitaries tornar de nou
Així que deixa’m dir-te amb un darrer adéu
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir
Així que deixa’m, deixa’m dir-te amb un darrer adéu
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir

Hard Times (No One Knows Better Than I) – Lyrics

Title  Hard Times (No One Knows Better Than I)
Composer  Ray Charles
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Ray Charles
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
They call it hard times, yeah, yeah
Oooh, oh, yeah, yeah, hmm
Oh, one more time, yeah
One more, one more, one more time, yeah
Oooh, hmm, yeah
Ray Charles said it was hard time but I feel alright
You know, yeah, yeah

Català – Temps Difícils (Ningú Ho Sap Millor Que Jo)
En diuen temps difícils, sí, sí
Oooh, oh, sí, sí, hmm
Oh, una vegada més, sí
Una més, una més, una vegada més, sí
Oooh, hmm, sí
Ray Charles va dir que era un temps difícil però em sento bé
Ja saps, sí, sí