Who Needs You? / Sweet Lover / Over The Rainbow / Are You Sure – 7″ EP Spain – 1962

Audio  –  Video

Title  Who Needs You? / Sweet Lover / Over The Rainbow / Are You Sure
Label  Fontana
Catalogue #  467 255 TE
Format  7″ EP – 45 RPM
Year  1962
Country  Spain

A1  Who Needs You?  [Billie Holiday, Jeanne Burns]
A2  Sweet Lover  [Sidney Wyche, John Leslie McFarland]
B1  Over The Rainbow  [Harold Arlen, Edgar Yipsel Harburg]
B2  Are You Sure  [Meredith Willson]

Don’t Cry Baby / Without The One You Love – 7″ Philco Label – 1962

Audio  –  Video

Title  Don’t Cry Baby / Without The One You Love
Label  Columbia
Catalogue #  4-42456
Format  7″ – 45 RPM – Philco Label
Year  1962
Country  USA

A  Don’t Cry Baby  [Saul Bernie, James P. Johnson, Stella Unger]
B  Without The One You Love  [Aretha Franklin]

Don’t Cry, Baby / Without The One You Love – 7″ DJ Promo – 1962

Audio  –  Video

Title  Don’t Cry, Baby / Without The One You Love
Label  Columbia
Catalogue #  4-42456
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM – White Label
Year  1962
Country  USA

A  Don’t Cry, Baby  [Saul Bernie, James P. Johnson, Stella Unger]
B  Without The One You Love  [Aretha Franklin]

I Don’t Know You Anymore – Lyrics

Title  I Don’t Know You Anymore
Composer  Gary Geld, Peter Udell
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Linda Hopkins
Aretha’s First Recording Year  1962

Lyrics
Lately, when I hold you
You’re like a stranger in my arms
You seem to be afraid of me
Honey, I don’t know you anymore

Baby, when I kiss you
You don’t give in, give in to me at all
You string along, but I know there’s something wrong
Yes it is, I don’t know you anymore

We used to talk for hours
I was out of time
But lately we run out of words
And almost out of time

Oh, oh I, oh I, I want to love you, yeah
Don’t let me go on this way, this way
You’re acting strange and I know there’s been a change
Yeah, I don’t know you anymore
Honey, baby, ooh, I don’t know you anymore
Anymore, anymore, anymore, anymore, anymore

Català – Ja No Et Conec
Darrerament, quan t’abraço
Ets com un estrany en els meus braços
Sembles tenir por de mi
Estimat, ja no et conec

Noi, quan et beso
No t’entregues, no te m’entregues en absolut
Te m’enganxes, però sé que hi ha alguna cosa malament
Sí, és cert, ja no et conec

Solíem parlar durant hores
Perdia la noció del temps
Però darrerament ens quedem sense paraules
I gairebé sense temps

Oh, oh jo, oh jo, vull estimar-te, sí
No deixis que em senti així, així
Actues estranyament i sé que hi ha hagut un canvi
Sí, ja no et conec
Estimat, noi, ooh, ja no et conec
Ja no, ja no, ja no, ja no, ja no

I’m Wandering – Lyrics

Title  I’m Wandering
Composer  Berry Gordy Jr., Tyran Carlo
Composition’s Year  1958
First Recording Artist  Jackie Wilson
Aretha’s First Recording Year  1962

Lyrics
I’m wandering, been moving to and from
Just wandering, with no place to go
Since I lost you, lost you, all I ever do
Is be wandering, till I wander back to you

Oh, I’m wishing, been yearning for your kiss
Oh, I’ve been missing the warmth of your caress
Since I lost you, I lost you, all I ever do
Is be wandering, wandering, wandering, wandering
I’ll be wandering, till I wander back to you

I look on every corner, down every dismal street
Are you there? Are you there? Oh darling, I repeat
I visit all familiar places, there’s no one there but me
Where can you be? Where can you be? Oh darling, where can you be?

Oh, I’m praying, your touch for me has grown
And I’m saying, for before it’s not been known
I love you, I love you, and all I ever do
Is be wandering, crying, wandering, wandering
I’ll be wandering, till I wander, till I wander back to you, yeah, oh yeah
I’m gonna be, I’m gonna be wandering till I wander back to you, yeah, yeah
Wandering back to you

Català – Estic Vagant
Estic vagant, movent-me d’un lloc a l’altre
Només vagant, sense cap lloc on anar
Des que et vaig perdre, perdre, tot el que faig
Es estar vagant, fins que vagui de retorn a tu

Oh, estic desitjant, anhelant el teu bes
Oh, he trobat a faltar la calor de les teves carícies
Des que et vaig perdre, et vaig perdre, tot el que faig
És estar vagant, vagant, vagant, vagant
Estaré vagant, fins que vagui de retorn a tu

Miro a cada cantonada, a cada trist carrer
Estàs aquí? Estàs aquí? Oh estimat, repeteixo
Visito tots els llocs coneguts, no hi ha ningú a part de mi
On deus estar? On deus estar? Oh estimat, on deus estar?

Oh, estic pregant, el teu toc per a mi ha crescut
I dic, perquè abans no era sabut
T’estimo, t’estimo, i tot el que faig
És estar vagant, plorant, vagant, vagant
Estaré vagant, fins que vagui, fins que vagui de retorn a tu, sí, oh sí
Estaré, estaré vagant fins que vagui de retorn a tu, sí, sí
Vagant de retorn a tu

How Deep Is The Ocean – Lyrics

Title  How Deep Is The Ocean
Composer  Irving Berlin
Composition’s Year  1932
First Recording Artist  Paul Whiteman & His Orchestra
Aretha’s First Recording Year  1962

Lyrics
How much do I love you?
Oh, I’ll tell you no lie
How deep is the ocean?
How high is the sky?

How many, how many, how many, how many times a day
Do I think of you?
And how, how many rosebuds
Are sprinkled with dew?

Oh, yeah, how far, how far would I travel
Just to be where you are?
Oh, can anyone tell me how far is the journey
From here to a star?

Oh, oh, right now, and if I, if I ever lost you, ever lost you
Tell me how much would I cry?
Oh, yeah, yeah, how deep, how deep is the ocean?
How high is the sky?
Oh, yeah

Català – Com De Profund És L’Oceà
Quant t’estimo?
Oh, no et diré cap mentida
Com de profund és l’oceà?
Com d’alt és el cel?

Quants, quants, quants, quantes cops al dia
Penso en tu?
I quants, quants capolls de rosa
Són ruixats amb rosada?

Oh, sí, fins a on, fins a on viatjaria
Només per estar on ets?
Oh, pot algú dir-me com de llarg és el viatge
D’aquí a un estel?

Oh, oh, ara mateix, i si jo, mai et perdés, mai et perdés
Digue’m, quant ploraria?
Oh, sí, sí, com de profund, com de profund és l’oceà?
Com d’alt és el cel?
Oh, sí

That Lucky Old Sun – Lyrics

Title  That Lucky Old Sun
Composer  Beasley Smith, Haven Gillespie
Composition’s Year  1949
First Recording Artist  Frankie Laine
Aretha’s First Recording Year  1962

Lyrics
Up in the morning, out on the job
Work like the devil for my pay
While that lucky old sun’s got nothing to do
But roll, roll around heaven all day

Now I’ve got to work for my family and toil for my kids
Sweat until I’m wrinkled and gray, gray
While that lucky old sun’s got nothing to do
Roll, roll around heaven all day

Good Lord, up above, don’t you see that I’m pining?
Tears all in, all in my eyes
Send down your cloud with a silver lining
And lift me up to Paradise, oh

Show me, show me that river and take me across
And wash all my troubles, wash them away
While that lucky old sun ain’t got nothing to do
But roll around your heaven all day

Now, good Lord, dear Lord, can’t you see, can’t you see that I’m trying?
Tears all in, all in my eyes
Now, send down your cloud with a silver lining
And lift me, lift me to Paradise, and oh yeah

Show me, show me that river, and Lord, take me across
And I wonder would you wash all of my troubles? Lord, wash them away
While that lucky old sun’s got nothing to do
But roll, roll around heaven all day
That lucky old sun ain’t got nothing to do
But roll, roll, roll ’round heaven all day, yeah

Català – Aquest Vell Afortunat Sol
De bon matí, a fora, a la feina
Treballo com el diable pel meu sou
Mentre aquest afortunat vell sol no té res més a fer
Que donar, donar voltes pel cel tot el dia

Ara he de treballar per la meva família i bregar pels meus fills
Suar fins que estigui arrugada i grisa, grisa
Mentre aquest afortunat vell sol no té res més a fer
Donar, donar voltes pel cel tot el dia

Bon Senyor, allà dalt, no veus que estic sospirant?
Tot de llàgrimes dins, dins els ulls
Envia el teu núvol amb un raig de llum
I eleva’m al Paradís, oh

Mostra’m, mostra’m aquest riu i porta-m’hi a través
I emporta’t tots els meus problemes, emporta-te’ls lluny
Mentre aquest afortunat vell sol no té res més a fer
Que donar voltes pel teu cel tot el dia

Ara, bon Senyor, estimat Senyor, no veus, no veus que ho estic intentant?
Tot de llàgrimes dins, dins els ulls
Ara, envia el teu núvol amb un raig de llum
I eleva’m, eleva’m al Paradís, i oh, sí

Mostra’m, mostra’m aquest riu, i Senyor, porta-m’hi a través
I em pregunto: t’emportaràs tots els meus problemes? Senyor, emporta-te’ls lluny
Mentre aquest afortunat vell sol no té res més a fer
Que donar, donar voltes pel cel tot el dia
Aquest afortunat vell sol no té res més a fer
Que donar, donar, donar voltes pel cel tot el dia, sí

I’m Sitting On Top Of The World – Lyrics

Title  I’m Sitting On Top Of The World
Composer  Ray Henderson, Sam M. Lewis, Joe Young
Composition’s Year  1925
First Recording Artist  Art Gillham or Al Jolson
Aretha’s First Recording Year  1962

Lyrics
I’m sitting on top of the world
Rolling along, rolling along, yeah
And I’m quitting the blues of the world, yeah
Singing a song and rolling along

“Glory Hallelujah” I just called the Parson
“Hey, Parson get ready to call”
Oh, just like Humpty Dumpty, I’m going to fall

Oh, and I’m sitting on top, top of the world
Mmm, rolling along, mmm, singing a song

Don’t want any millions cause I’m getting my shares
I’ve only got one dress, oh, that’s all I can wear
A bundle of money won’t make you feel gay
I’ve got a little honey who’s making me say, oh, oh, oh, oh, oh, oh

I’m sitting right up on top, on top of the world
Oh, rolling along, I’ve got to sing my song
Don’t you know, don’t you know that I’m quitting the blues of the world?
Mmm, rolling along, let me sing my song

“Glory Hallelujah” I just phoned the Parson
“Hey, Parson get ready to call”
Oh, just like Humpty Dumpty, I’m going to fall

Oh, and I’m sitting right up on top, on top of the world
Oh, rolling along, let me sing my song
Don’t you know I’m quitting the blues, the blues of the world
Oh, rolling along, I’ve got to sing my song
Don’t you know that I’m sitting up on top of the world?
And I said that I’m quitting the blues of the world

Català – Estic Asseguda Al Cim Del Món
Estic asseguda al cim del món
Tirant endavant, tirant endavant, sí
I estic acabant amb la tristesa del món, sí
Cantant una cançó i tirant endavant

“Glòria, al·leluia” Acabo de trucar al Parson
“Ei, Parson prepara’t per trucar”
Oh, tal com Humpty Dumpty, cauré

Oh, i estic asseguda al cim, al cim del món
Mmm, tirant endavant, mmm, cantant una cançó

No vull milions perquè ja estic aconseguint la meva part
Només tinc un vestit, oh, és tot el que puc portar
Un munt de diners no et farà sentir feliç
Tinc un petit amor que és qui em fa estar dient, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Estic asseguda just al cim, al cim del món
Oh, tirant endavant, he de cantar la meva cançó
No saps, no saps que estic acabant amb la tristesa del món?
Mmm, tirant endavant, deixa’m cantar la meva cançó

“Glòria, al·leluia” Acabo de telefonar al Parson
“Ei, Parson prepara’t per trucar”
Oh, tal com Humpty Dumpty, cauré

Oh, i estic asseguda just al cim, al cim del món
Oh, tirant endavant, deixa’m cantar la meva cançó
No saps que estic acabant amb la tristesa, la tristesa del món?
Oh, tirant endavant, he de cantar la meva cançó
No saps que estic asseguda al cim del món?
I he dit que estic acabant amb la tristesa del món

Look For The Silver Lining – Lyrics

Title  Look For The Silver Lining
Composer  Jerome Kern, B.G. DeSylva
Composition’s Year  1919
First Recording Artist  Marilyn Miller and Irving Fisher
Aretha’s First Recording Year  1962

Lyrics
Look for the silver lining
Whenever a cloud appears in the blue
Remember somewhere the sun is still shining
And so the right thing to do
Is make it shine for you, oh, oh, oh

A heart full of joy and gladness
Will always banish sadness and strife
So always look for the silver lining
And try to find the sunny side of life

So always look for the silver lining
And try to find the sunny side of life

Català – Mira El Costat Positiu
Mira el costat positiu
Cada cop que apareix un núvol al cel
Recorda que a algun lloc el sol segueix brillant
I per tant, el que cal fer
És fer-lo brillar per a tu, oh, oh, oh

Un cor ple de joia i alegria
Sempre farà desaparèixer la tristesa i els conflictes
Així que mira sempre el costat positiu
I intenta trobar el costat assolellat de la vida

Així que mira sempre el costat positiu
I intenta trobar el costat assolellat de la vida

Trouble In Mind / God Bless The Child – 7″ DJ Promo – 1962

Audio  –  Video

Title  Trouble In Mind / God Bless The Child
Label  Columbia
Catalogue #  4-42625
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM – White Label
Year  1962
Country  USA

A  Trouble In Mind  [Richard M. Jones]
B  God Bless The Child  [Billie Holiday, Arthur Herzog Jr.]