Soulville – Sheet Music

Title  Soulville
Composer  Titus Turner, Henry Glover, Morris Levy, Dinah Washington
Composition’s Year  1963
Aretha’s First Recording Year  1964
Label  Columbia
Publisher  Nom Music Inc., DeLarue Music Corp.
Country  USA (Sheet Music Institute)

Runnin’ Out Of Fools / It’s Just A Matter Of Time – 7″ – 1964

Audio  –  Video

Title  Runnin’ Out Of Fools / It’s Just A Matter Of Time
Label  Columbia
Catalogue #  4-43113
Format  7″ – 45 RPM
Year  1964
Country  USA

A  Runnin’ Out Of Fools  [Kay Rogers, Richard Ahlert]
B  It’s Just A Matter Of Time  [Belford C. Hendricks, Brook Benton, Clyde Otis]

That’s Entertainment – Lyrics

Title  That’s Entertainment
Composer  Arthur Schwartz, Howard Dietz
Composition’s Year  1952
First Recording Artist  Judy Garland
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
The clown with his pants falling down
Or the dance that’s a dream of romance
Or the scene where the villain is mean
That’s entertainment

The lights on the lady in tights
Or the bride with the guy on her side
Or the ball where she gives them her all
That’s entertainment

The plot can be hot, simply teeming with sex
A gay divorcee who is after her ex
It can be Oedipus Rex
Where a chap kills his father and causes a lot of bother

The clerk who is thrown out of work
By the boss who is thrown for the loss
By the skirt who is doing him dirt
The world is a stage, the stage is the world of entertainment
The world is a stage, the stage is the world of entertain, entertain, entertainment

Català – Això És Entreteniment
El pallasso amb els seus pantalons caient-se
O el ball que és un somni del romanç
O l’escena en què el dolent és miserable
Això és entreteniment

Les llums sobre la dona en mitges
O la núvia amb el noi al seu costat
O el ball on ella els ho dóna tot
Això és entreteniment

La trama pot ser calenta, simplement plena de sexe
Un homosexual divorciat que persegueix la seva ex
Pot ser Èdip Rei
On un tipus mata el seu pare i provoca moltes molèsties

L’empleat que és acomiadat de la feina
Pel cap que és acomiadat per les pèrdues
Per la faldilla que l’està fent tornar brut
El món és un escenari, l’escenari és el món de l’entreteniment
El món és un escenari, l’escenari és el món de l’entreteniment, entreteniment, entreteniment

Lee Cross – Lyrics

Title  Lee Cross
Composer  Ted White
Composition’s Year  1964
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
Here comes, here comes Lee Cross
Here he comes, here comes Lee Cross
He’s a trouble maker  (trouble maker)
A heartbreaker  (heartbreaker)
A love maker  (love maker)

Let me tell you about Lee Cross
Gonna tell the story, he’s the lady’s boss
The ex-teacher from the school of live
He’s a lover so prim, a young girl’s dream
Mad on who wants to be his wife

You think I’m lying about he’s being a lover
His record speaks for itself
Don’t worry about him running out, girls
If got a rose up being on the shelf

He’s got a weld of kisses, honey, tell the story
And in his chest is where the love is stored
And before he turns twenty-one
He is gonna be charming of the lover’s gone, yeah, yeah, yeah, yeah

I’m talking ’bout Lee Cross
The great greater loss
And now that you, you’ve heard my spill
Wherever you’re from and if he’s in your town
Go on over girls and let him give you a thrill

Talking ’bout Lee, Lee Cross, he’s a lover
And every girl knows that he is all friends
Well, and I, I declare that he’s awfull in his charm  (yes he is)
The light stars at the very end

There he goes, there goes Lee Cross
There he goes, there goes Lee Cross
He’s a trouble maker  (trouble maker)
A heartbreaker  (heartbreaker)
A love maker  (love maker)
Yeah, yeah, yeah, yeah
Heartbreaker  (heartbreaker)
A love maker  (love maker)
A known shaker  (known shaker)
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ah

Català – Lee Cross
Ja ve, ja ve Lee Cross
Ja ve, ja ve Lee Cross
És un creador de problemes  (creador de problemes)
Un trencacors  (trencacors)
Un fabricant d’amor  (fabricant d’amor)

Deixeu-me parlar-vos de Lee Cross
Explicaré la història, és l’amo de les senyoretes
L’ex-professor de l’escola de la vida
És un amant tan sensible, el somni d’una jove
Es tornarà boja qui vulgui ser la seva dona

Creus que menteixo sobre ell com a amant
El seu historial parla per si mateix
No us preocupeu per si s’escapa, noies
Si teniu una rosa fins per vestir sants

Té una soldadura de petons, estimades, expliqueu la història
I en el seu pit és on s’emmagatzema l’amor
I abans de complir els vint-i-un
Serà l’encantador dels amants que han marxat, sí, sí, sí, sí

Estic parlant de Lee Cross
La més gran pèrdua
I ara que vosaltres heu escoltat el meu vessament
Allà on sigueu i si ell està a la vostra ciutat
Aneu a per totes noies i deixeu que us doni una emoció

Parlo de Lee, Lee Cross, és un amant
I totes les noies saben que ell és l’amic de totes
Bé, i jo, declaro que és terrible en el seu encant  (sí que ho és)
La llum s’encén ben bé al final

Allà va, allà va Lee Cross
Allà va, allà va Lee Cross
És un creador de problemes  (creador de problemes)
Un trencacors  (trencacors)
Un fabricant d’amor  (fabricant d’amor)
Sí, sí, sí, sí
Trencacors  (trencacors)
Un fabricant d’amor  (fabricant d’amor)
Un conegut agitador  (conegut agitador)
Oh, oh, oh, oh, oh, ah

Runnin’ Out Of Fools / It’s Just A Matter Of Time – 7″ Canada – 1964

Audio  –  Video

Title  Runnin’ Out Of Fools / It’s Just A Matter Of Time
Label  Columbia
Catalogue #  4-43113
Format  7″ – 45 RPM
Year  1964
Country  Canada

A  Runnin’ Out Of Fools  [Kay Rogers, Richard Ahlert]
B  It’s Just A Matter Of Time  [Belford C. Hendricks, Brook Benton, Clyde Otis]

I Still Can’t Forget – Lyrics

Title  I Still Can’t Forget
Composer  Aretha Franklin
Composition’s Year  1964
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
I’m still with you because you nearly happen to be someone
Who used to have a heart that beat like mine did for you
Who used to share a dream we spoke of so often
Not knowing then it never would come true

Now we’re sorry, some of the things we said
Though they were true then, they believe that not that day
But I still can’t forget what you used to mean to me

So now we’ll go out  (now we’ll go out)
Pretending we care  (pretending we care)
Until one of both find  (one of both find)
That somebody who  (somebody who)
Who you love just enough  (love just enough)
To leave our love behind

Now, there’s not enough love for us to leave off
I’m not the one who wants to be the one to say goodbye
But everytime I stop and remember
How you were, it just makes me cry

Now we’re sorry for some of those things we said
Though they were true then, they believe that not that day
But I  (still can’t forget)
I still can’t forget  (still can’t forget, still can’t forget)
What you used to mean to me  (still can’t forget)
To me

Català – Encara No Puc Oblidar
Encara estic amb tu perquè gairebé resultes ser algú
Que solia tenir un cor que bategava com el meu ho feia per tu
Que solia compartir un somni del que parlàvem molt sovint
Sense saber llavors que mai es faria realitat

Ara ens sap greu, algunes de les coses que vam dir
Encara que eren veritat llavors, ells creien que no aquells dies
Però encara no puc oblidar el que solies significar per a mi

Així que ara sortirem  (ara sortirem)
Fent veure que en tenim ganes  (fent veure que en tenim ganes)
Fins que un dels dos trobi  (un dels dos trobi)
Algú a qui  (algú a qui)
A qui estima prou  (estima prou)
Per oblidar el nostre amor

Ara, no hi ha prou amor per nosaltres per quedar-nos
No sóc la que vol ser la primera a dir adéu
Però cada vegada que m’aturo i recordo
Com eres, senzillament, em fa plorar

Ara ens sap greu per alguna d’aquelles coses que vam dir
Encara que eren veritat llavors, ells creien que no aquells dies
Però jo  (encara no puc oblidar)
Encara no puc oblidar  (encara no puc oblidar, encara no puc oblidar)
El que solies significar per a mi  (encara no puc oblidar)
Per a mi

A Little Bit Of Soul – Lyrics

Title  A Little Bit Of Soul
Composer  Milton Bland, McKinley Mitchell, David Wilkinson
Composition’s Year  1963
First Recording Artist  McKinley Mitchell
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
Sitting here thinking
I’m trying to write a song
If I don’t get me a hit soon
I won’t be here long
I got a lyric writer
Got me a piano man
And we’re making these words
Just as tight as we can
Now we want these words
Tender and bold
They don’t have to be strong
Just give us a whole lot of soul

Now, hey little boy
Come over here with me
And you show me how
To do that dance called the plip
Can you show me how to wobble?
Can we do it together?
Come on and let’s bend over
Come on and let’s shake a tail feather
We want these words
Tender and bold
They don’t have to be strong
Just give me a whole lot of soul

Soul  (soul),  soul  (soul)
Soul  (soul),  soul  (soul)
A little soul  (soul),  soul  (soul)
A little soul  (soul),  soul  (soul)

Now, how am I doing?  (doing alright now)
Am I doing alright?  (doing alright now)
I got this sound  (doing alright now)
And I got this boy  (doing alright now)
I got a piano man  (ah, ah, ah)
And a great big band  (ah, ah, ah)
Now, I wanna hear the trumpets  (ah, ah, ah)
Blowing out loud
Let me see the action
Coming in from the crowd
And take these rock by my hand  (doing alright now)
A little bit of soul, and

A little soul  (soul),  soul  (soul)
A little soul  (soul),  soul  (soul)
A little soul  (soul),  soul  (soul)
A little soul  (soul),  soul  (soul)

Tell me how am I doing?  (doing alright now)
Am I doing alright?  (you’re doing alright now)
Tell me how am I doing?  (you’re doing alright now)
Am I doing alright?  (you’re doing alright now)

Català – Una Miqueta D’Anima
Asseguda aquí pensant
Provant d’escriure una cançó
Si no aconsegueixo un èxit aviat
No seré aquí massa temps
Tinc un lletrista
He aconseguit un pianista
I estem elaborant aquestes paraules
Tan compactes com podem
Ara volem que aquestes paraules siguin
Delicades i atrevides
No han de ser fortes
Només que ens donin un munt d’ànima

Ara, ei, petit noi
Vine aquí amb mi
I m’ensenyaràs com
Fer aquesta dansa anomenada el plip
Pots ensenyar-me com fer el wobble?
Podem fer-ho junts?
Vine i ajupim-nos
Vine i sacsegem una ploma de la cua
Volem que aquestes paraules siguin
Delicades i atrevides
No han de ser fortes
Només que em donin un munt d’ànima

Ànima  (ànima),  ànima  (ànima)
Ànima  (ànima),  ànima  (ànima)
Una mica d’ànima  (ànima),  ànima  (ànima)
Una mica d’ànima  (ànima),  ànima  (ànima)

Ara, com ho estic fent?  (ho estàs fent bé ara)
Ho estic fent bé?  (ho estàs fent bé ara)
Tinc aquest so  (ho estàs fent bé ara)
I he aconseguit aquest noi  (fent-ho bé ara)
Tinc un pianista  (ah, ah, ah)
I una gran big band  (ah, ah, ah)
Ara, vull sentir les trompetes  (ah, ah, ah)
Bufant ben fort
Deixa’m veure l’acció
Que surgeix de la multitud
I pren aquest rock de la meva mà  (ho estàs fent bé ara)
Una mica d’ànima, i

Una mica d’ànima  (ànima),  ànima  (ànima)
Una mica d’ànima  (ànima),  ànima  (ànima)
Una mica d’ànima  (ànima),  ànima  (ànima)
Una mica d’ànima  (ànima),  ànima  (ànima)

Digue’m com ho estic fent?  (ho estàs fent bé ara)
Ho estic fent bé?  (ho estàs fent bé ara)
Digue’m com ho estic fent?  (ho estàs fent bé ara)
Ho estic fent bé?  (ho estàs fent bé ara)

Rose Of Washington Square – Lyrics

Title  Rose Of Washington Square
Composer  James F. Hanley, Ballard Mcdonald
Composition’s Year  1919
First Recording Artist  All Star Trio
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
I’m Rose of Washington Square, a flower so fair
Should blossom where the sun shines
Rose for nature didn’t mean that you should blush unseen
For be a queen in some fair garden

Rose, he’ll never depart
But dwell in your heart your love to care
He’ll bring my sunbeams from the heavens to you
And give you kisses that sparkle with dew
Rose of Wasington Square

I’ve got those Broadway vampires lashed to the mast
I’ve got no future but, oh, what a past
Miss Rose of Washington Square

Català – Rose De La Plaça Washington
Sóc Rose de la Plaça Washington, una flor tan bella
Hauria de florir on brilla el sol
Rose, perquè la natura no vol dir que t’hagis de ruboritzar sense ser vista
Per ser una reina en algun bell jardí

Rose, ell mai partirà
Però el teu amor viurà al teu cor per tal que en tinguis cura
Ell et portarà els meus raigs de sol des del cel
I et donarà petons que brillaran amb la rosada
Rose de la Plaça Washington

Tinc aquests vampirs de Broadway lligats al màstil
No tinc futur, però, oh, quin passat
Senyoreta Rose de la Plaça Washington

Zing! Went The Strings Of My Heart – Lyrics

Title  Zing! Went The Strings Of My Heart
Composer  James F. Hanley
Composition’s Year  1934
First Recording Artist  Victor Young And His Orchestra
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
Dear when you smiled at me, I heard a melody
It haunted me from the start
Something inside of me started a symphony
Zing! Went the strings of my heart

‘Twas like a breath of spring, I heard a robin sing
About a nest set apart
And all nature seemed to be in perfect harmony
Zing! Went the strings of my heart

Your eyes made skies seem blue again
But what else could I do again
But keep repeating through again
“I love you, I love you”

I still recall the thrill, and I guess I always will
I hope that we’ll never part
Dear, with your lips to mine, a rhapsody devine
Zing! Went the strings of my heart

I still recall the thrill, and I guess that always will
I hope that we’ll never part
Dear, with your lips to mine, a rhapsody devine
Zing! Went the strings of my heart
Zing! Zing! Zing! Went the strings of my heart

Català – Zing! Van Fer Les Cordes Del Meu Cor
Estimat, quan em vas somriure, vaig sentir una melodia
Que em va encisar des del principi
Alguna cosa dins meu va començar una simfonia
Zing! Van fer les cordes del meu cor

Va ser com una alenada de primavera, vaig escoltar un pit-roig cantar
Sobre un niu decantat
I tota la natura semblava estar en perfecta harmonia
Zing! Van fer les cordes del meu cor

Els teus ulls van fer que els cels semblessin blaus novament
Però, què més podia fer, altre cop
Sinó continuar repetint tot el temps, altre cop
“T’estimo, t’estimo”

Encara recordo l’emoció, i suposo que sempre ho faré
Espero que mai ens separarem
Estimat, amb els teus llavis junt als meus, una rapsòdia divina
Zing! Van fer les cordes del meu cor

Encara recordo l’emoció, i suposo que sempre ho faré
Espero que mai ens separarem
Estimat, amb els teus llavis junt als meus, una rapsòdia divina
Zing! Van fer les cordes del meu cor
Zing! Zing! Zing! Van fer les cordes del meu cor

The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire) / Winter Wonderland – 7″ Canada – 1964

Audio  –  Video

Title  The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire) / Winter Wonderland
Label  Columbia
Catalogue #  4-43177
Format  7″ – 45 RPM
Year  1964
Country  Canada

A  The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)  [Mel Tormé, Bob Wells]
B  Winter Wonderland  [Felix Bernard, Richard B. Smith]