Hero – Lyrics

Title  Hero
Composer  Mariah Carey, Walter Afanasieff
Composition’s Year  1993
First Recording Artist  Mariah Carey
Aretha’s First Recording Year  1994

Lyrics
There’s a hero
If you look into your heart
You don’t have to be afraid of what you are
There is an answer
If you look into your soul
All of the sorrow that you feel will melt away

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
Cause you know you can survive
And when you feel all hope is gone
Look inside you and be strong
And you’ll finally know the truth
That a hero lies in you, oh yes it does

Then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
Cause you know you can survive
And when you feel all hope is gone
Oh, look inside you and be strong
And you’ll finally know the truth
That a hero lies in you

Hold on, there will be tomorrow
In time you’ll find the way

Then a hero, oh, comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
Cause you know you can survive
And when you feel all hope is gone
Look inside you just and be strong
And you’ll finally know the truth
That a hero lies in you
That a hero lies in, in you
Hero, hero, he is our hero, yeah

Català – Heroi
Hi ha un heroi
Si mires dins el teu cor
No has de tenir por del que ets
Hi ha una resposta
Si busques dins la teva ànima
Tot el dolor que sents es fondrà

I aleshores un heroi sorgirà
Amb la força per seguir endavant
I t’alliberaràs de les teves pors
Perquè saps que pots sobreviure
I quan sentis que tota l’esperança ha marxat
Mira dins teu i sigues fort
I finalment coneixeràs la veritat
Que un heroi rau dins teu, oh sí ho fa

Aleshores un heroi sorgirà
Amb la força per seguir endavant
I t’alliberaràs de les teves pors
Perquè saps que pots sobreviure
I quan sentis que tota l’esperança ha marxat
Oh, mira dins teu i sigues fort
I finalment coneixeràs la veritat
Que un heroi rau dins teu

Resisteix, hi haurà un demà
Trobaràs el camí a temps

Aleshores un heroi, oh, sorgirà
Amb la força per seguir endavant
I t’alliberaràs de les teves pors
Perquè saps que pots sobreviure
I quan sentis que tota l’esperança ha marxat
Mira dins teu, senzillament, i sigues fort
I finalment coneixeràs la veritat
Que un heroi rau dins teu
Que un heroi rau dins, dins teu
Heroi, heroi, ell és el nostre heroi, sí

Tobacco Road (with Lou Rawls) – In Performance At The White House – 1994

Title  Tobacco Road
Composer  John D. Loudermilk
Live at  Bill Clinton’s Drink Presidency, White House Rose Garden, Washington D.C. (Broadcast As “In Performance At The White House”)
Year  1994 (June 20)
Country  USA
With  Lou Rawls

This Christmas – 71st Annual National Christmas Tree Lighting – 1994

Title  This Christmas
Composer  Nadine McKinnor, Donny Pitts (Donny Hathaway)
Live at  71st Annual National Christmas Tree Lighting, The Ellipse, President’s Park South, Washington D.C.
Year  1994 (December 7)
Country  USA

Joy To The World – Lyrics

Title  Joy To The World
Composer  George Frideric Handel, Lowell Mason, Isaac Watts
Composition’s Year  1719 (Lyrics), 1839 (Music)
First Recording Artist  Owen Bradley
Aretha’s First Recording Year  1994

Lyrics
Joy, mmm, joy

Joy to the world, the Lord is come
Let earth receive her King
Let every heart prepare him room
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven, and heaven, and nature sing  (and heaven and nature sing)

Joy to the world, the Saviour reigns
Let men their songs employ
While fields and floods, rocks, hills, and plains
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat, repeat the sounding joy  (repeat the sounding joy)

Yes sir  (joy)
Oh, yeah

(Joy, joy to the world)
(Joy, joy to the world)  Joy
(Joy, joy to the world)
(Joy, joy to the world, hey)

Yes sir  (joy)
Oh, yeah

He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love
And wonders of His love
And wonders, wonders, of His love  (and wonders of His love)

(Joy to the world, for you and me)
Joy to all of the childrens  (for you and me)
Joy to all of the people  (for you and me)
Joy to all of the teachers  (for you and me)
And wonders, and wonders, of His love

(And heaven and nature sing)
(And heaven and nature sing)  Joy
(And heaven and nature sing)
(And heaven and nature sing)
And heaven, and heaven, and nature sing

Català – Joia En EL Món
Joia, mmm, joia

Joia en el món, el Senyor és aquí
Que la terra rebi el seu Rei
Que cada cor li preparari un racó
I que el cel i la natura cantin
I que el cel i la natura cantin
I que el cel, i que el cel i la natura cantin  (i que el cel i la natura cantin)

Joia en el món, el Salvador regna
Que els homes facin servir les seves cançons
Mentre els camps, inundacions, roques, turons i planes
Repeteixen la joia que sona
Repeteixen la joia que sona
Repeteixen, repeteixen la joia que sona  (repeteixen la joia que sona)

Sí senyor  (joia)
Oh, sí

(Joia, joia en el món)
(Joia, joia en el món)  Joia
(Joia, joia en el món)
(Joia, joia en el món, ei)

Sí senyor  (joia)
Oh, sí

Ell governa el món amb la veritat i la gràcia
I fa que les nacions demostrin
La glòria de la Seva justícia
I les meravelles del Seu amor
I les meravelles del Seu amor
I les meravelles, meravelles del Seu amor  (i les meravelles del Seu amor)

(Joia en el món, per tu i per mi)
Joia per a tots els nens  (per tu i per mi)
Joia per a tothom  (per tu i per mi)
Joia per a tots els professors  (per tu i per mi)
I les meravelles, i les meravelles, del Seu amor

(I que el cel i la natura cantin)
(I que el cel i la natura cantin)  Joia
(I que el cel i la natura cantin)
(I que el cel i la natura cantin)
I que el cel, i que el cel i la natura cantin