Silent Night – Lyrics

Title  Silent Night
Composer  Franz Xaver Gruber, Joseph Mohr, translated by John Freeman Young
Composition’s Year  1818
First Recording Artist  Haydn Quartet
Aretha’s First Recording Year  2008

Lyrics
Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

(Silent night, holy night)
Shepherds quake at the sight
(Glories stream from heaven afar)
(Heavenly hosts sing alleluia)
Christ the savior is born, oh, yeah
Christ the savior is born
Christ the savior is born
Oh, yes, He is, no worries
Christ the savior is born

Christ the savior’s born  (Christ is born)
Christ the savior is born  (Christ is born)
Yes, He is  (Christ is born)
The savior is born

Català – Nit Tranquil·la
Nit tranquil·la, Santa nit
Tot està en calma, tot és lluminós
Al voltant, jove mare verge i nen
Sant infant tan tendre i delicat
Dormen en pau celestial
Dormen en pau celestial

(Nit tranquil·la, Santa nit)
Els pastors es mouen en veure
(Un corrent de Glòries des del cel lluny)
(Tropes celestials canten Al·leluia)
Crist el salvador és nat, oh, sí
Crist el salvador és nat
Crist el salvador és nat
Oh, sí, és Ell, no t’amoïnis
Crist el salvador és nat

Crist el salvador és nat  (Crist és nat)
Crist el salvador és nat  (Crist és nat)
Sí, és Ell  (Crist és nat)
El salvador és nat

Advertisements

Ave Maria – Lyrics

Title  Ave Maria
Composer  Franz Schubert, Walter Scott
Composition’s Year  1810 (Lyrics), 1825 (Music)
First Recording Artist  Edith Clegg
Aretha’s First Recording Year  2008

Lyrics
Ave Maria, maiden mild
Oh, listen to a maiden’s prayer
For thou can hear amid the wild
Tis thou, tis thou can save amid despair

We slumber safely till the morrow
Though even by men outcast, reviled
Oh, maiden, see a maiden’s sorrow
Oh, mother, hear, hear a suppliant child
Ave Maria
Maria gratia plena

Ave Maria, Maria, maiden mild
Oh, listen to a maiden’s prayer
For thou can hear amid the wild
Tis thou, tis thou can save amid, amid despair

We slumber safely till the morrow
Though even by men outcast, reviled
Oh, maiden, see a maiden’s sorrow
Oh, mother, hear a suppliant child

Oh, ave, ave Maria
Maria, Maria, Maria
Maria gratia plena
Maria gratia, oh, Maria

Català – Ave Maria
Ave Maria, suau donzella
Oh, escolta la pregària d’una donzella
Perquè tu pots sentir enmig de la natura
Tu, tu pots salvar-te enmig de la desesperació

Somniem amb seguretat fins l’endemà
Fins i tot pels homes marginats, injuriats
Oh, donzella, veu la tristor d’una donzella
Oh, mare, escolta, escolta un nen suplicant
Ave Maria
Maria plena de gràcia

Ave Maria, Maria, suau donzella
Oh, escolta la pregària d’una donzella
Perquè tu pots sentir enmig de la natura
Tu, tu pots salvar-te enmig, enmig de la desesperació

Somniem amb seguretat fins l’endemà
Fins i tot pels homes marginats, injuriats
Oh, donzella, veu la tristor d’una donzella
Oh, mare, escolta un nen suplicant

Oh, ave, ave Maria
Maria, Maria, Maria
Maria plena de gràcia
Maria gràcia, oh, Maria

Christmas Ain’t Christmas (Without The One You Love) – Lyrics

Title  Christmas Ain’t Christmas (Without The One You Love)
Composer  Kenneth Gamble, Leon Huff
Composition’s Year  1969
First Recording Artist  The O’Jays
Aretha’s First Recording Year  2008

Lyrics
I’m a witness, can I get a witness?
Can I, can I, can I, can I, can I, can I, can I get a witness?
I’m a witness, can I get a witness?
Can I, can I, can I, can I, can I, can I, can I get a witness?

Christmas just ain’t Christmas
Without the one you love
New years just ain’t new years
Without the one you love

Underneath the mistletoe I saw his face all aglow
Last year at this time
Now I stand all alone and this house ain’t no home
Without that man of mine

Oh, oh, Christmas just ain’t Christmas
Without the one you love
New years just ain’t new years
Without the one you love

Twelve o’clock and all is well and I was doing, oh, so swell
Oh, last year at this time
Going shopping for presents together, vowing to leave each other never
Oh, it was a waste of time

Christmas just ain’t Christmas
Without the one you love, oh
New years just ain’t new years
Without the one you love

Christmas just ain’t Christmas
Without the one you love, no baby
New years just ain’t new years
Without the one you love, oh, oh, oh

Christmas just ain’t Christmas
Without the one you love, do you know that new years
New years just ain’t new years
Without the one you love, and oh, oh, oh,

Jesus, anybody know Jesus?
He’s the reason, reason for the season
Jesus, anybody know Jesus?
He’s the reason, reason for the season
Jesus, anybody know Jesus?
He’s the reason, reason for the season
Jesus, he’s the reason
He’s the reason, reason, reason for the season
Reason, reason, reason, reason…

Català – El Nadal No És Nadal (Sense La Persona Que Estimes)
En sóc testimoni, algú més n’és testimoni?
Algú, algú, algú, algú, algú, algú, algú més n’és testimoni?
En sóc testimoni, algú més n’és testimoni?
Algú, algú, algú, algú, algú, algú, algú més n’és testimoni?

El Nadal no és Nadal
Sense la persona que estimes
Any nou no és any nou
Sense la persona que estimes

Sota el vesc vaig veure la seva cara tota resplendent
L’any passat per aquestes dates
Ara estic ben sola i aquesta casa no és una llar
Sense aquest home meu

Oh, oh, el Nadal no és Nadal
Sense la persona que estimes
Any nou no és any nou
Sense la persona que estimes

Les dotze en punt i tot està bé i jo estava, oh, tan estupendament
Oh, l’any passat per aquestes dates
Anant junts a comprar els regals, comprometent-nos a no deixar-nos mai
Oh, va ser una pèrdua de temps

El Nadal no és Nadal
Sense la persona que estimes, oh
Any nou no és any nou
Sense la persona que estimes

El Nadal no és Nadal
Sense la persona que estimes, no noi
Any nou no és any nou
Sense la persona que estimes, oh, oh, oh

El Nadal no és Nadal
Sense la persona que estimes, saps que any nou
Any nou no és any nou
Sense la persona que estimes, i oh, oh, oh

Jesús, algú coneix a Jesús?
Ell és el motiu, el motiu d’aquesta època
Jesús, algú coneix a Jesús?
Ell és el motiu, el motiu d’aquesta època
Jesús, algú coneix a Jesús?
Ell és el motiu, el motiu d’aquesta època
Jesús, ell el motiu
Ell és el motiu, el motiu, el motiu d’aquesta època
El motiu, el motiu, el motiu, el motiu…

My Grown-Up Christmas List – Lyrics

Title  My Grown-Up Christmas List
Composer  David Foster, Linda Thompson Jenner
Composition’s Year  1990
First Recording Artist  David Foster with Natalie Cole
Aretha’s First Recording Year  2008

Lyrics
Do you remember me? I sat upon your knee
And I wrote to you with childhood fantasies
Well, I’m all grown-up now, still need help somehow
Not for myself but for a world, a world in need

No more lives torn apart
And wars would never start
And time would heal all hearts
And every man would have a friend
And right would always win
And love would never ever ever end
This is my grown-up Christmas list
My Christmas list

As children we believed the grandest sight we’d see
Was something pretty wrapped beneath the tree
And heaven only knows packages and bows
Could never ever heal a human soul

No more lives torn apart
And wars will never start
And time will heal, heal all broken hearts
Every, every woman would have a friend
And right will always win
And love would never end
This is my grown-up Christmas list

What is this illusion called the innocence of youth?
Yeah, maybe in our blind belief we can only find the truth, yeah, yeah

No more lives torn apart
Hey, and wars would never start
And time, time will heal all broken hearts
Every, everyone will have a friend
And love would never end
And right would always win
This is my grown-up  (this is my grown-up)
Yes, this is my lifetime  (this is my grown-up)
This is my grown-up Christmas list

I wish I may, I wish I might  (I’m gonna mail my, my grown-up Christmas list)
I wish I might, ooh

Català – La Meva Llista De Nadal Adulta
Te’n recordes de mi? Vaig seure als teus genolls
I et vaig escriure amb fantasies d’infantesa
Bé, ja he crescut ara, però en certa manera encara necessito ajuda
No per mi, sinó per un món, un món en necessitat

No més vides destrossades
I les guerres mai començarien
I el temps curaria tots els cors
I tots els homes tindrien un amic
I la veritat guanyaria sempre
I l’amor mai mai mai acabaria
Aquesta és la meva llista de Nadal adulta
La meva llista de Nadal

De nens crèiem que el més gran espectacle que veuríem
Era una cosa bonica embolicada sota l’arbre
I només Déu sap que paquets i llaços
Mai mai podrien curar una ànima humana

No més vides destrossades
I les guerres mai començaran
I el temps curarà, curarà tots els cors trencats
Totes, totes les dones tindrien un amic
I la veritat guanyarà sempre
I l’amor mai acabaria
Aquesta és la meva llista de Nadal adulta

Què és aquesta il·lusió anomenada la innocència de la joventut?
Sí, potser només en la nostra creença cega podem trobar la veritat, sí, sí

No més vides destrossades
Ei, i les guerres mai començarien
I el temps, el temps curarà tots els cors trencats
Tots, tothom tindrà un amic
I l’amor mai acabaria
I la veritat guanyaria sempre
Aquest és la meva adulta  (aquesta és la meva adulta)
Sí, aquesta és la de la meva vida  (aquesta és la meva adulta)
Aquesta és la meva llista de Nadal adulta

Tant de bo pugui, tant de bo pogués  (vaig a enviar la meva, la meva llista de Nadal adulta)
Tant de bo pogués, oh

Hark! The Herald Angels Sing – Lyrics

Title  Hark! The Herald Angels Sing
Composer  Charles Wesley, Felix Mendelssohn, adapted by William H. Cummings
Composition’s Year  1739 (lyrics), 1840 (tune), 1855 (adaptation)
First Recording Artist  Columbia Male Quartet
Aretha’s First Recording Year  2008

Lyrics
Hark! The herald angels sing
Glory to our newborn King
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled
Joyful, all ye nations rise
Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim
Christ was born in Bethlehem
Hark! The herald angels sing  (hark! angels sing)
Glory to our newborn King  (King, with the glory)

Christ by highest heaven adored
Christ the ever, everlasting Lord  (everlasting Lord)
Late in time behold him come
Offspring off a Virgin’s womb
Veiled in flesh the godhead see
Hail the incarnate Deity
Pleased as man with man to dwell  (man to dwell)
Jesus our Emmanuel
Hark! The herald angels sing  (angels sing)
Glory, glory, glory to our newborn King  (King, hallelujah)
Hallelujah, hallelujah, hallelujah

(Hark! The herald)
Hark! The herald angels sing  (they sing glory to)
Glory to our newborn King  (newborn, ooh)
Peace on earth and mercy mild
God and sinners, sinners reconciled  (sinners)
Joyful, all ye nations rise
Join the triumph of the skies
With angelic host proclaim  (host proclaim)
Christ was born in Bethlehem
Hark! The herald angels sing  (angels sing)
Glory to the newborn King
Hark! The herald angels sing  (angels sing)
Glory to the newborn King, yeah  (glory, glory, King)
The newborn King, the newborn King

Català – Escolteu! Els Àngels Missatgers Canten
Escolteu! Els àngels missatgers canten
Glòria al nostre Rei nounat
Pau a la terra i misericòrdia suau
Déu i pecadors reconciliats
Alegres, totes les nacions s’alcen
Uneix-te al triomf del cel
Amb la proclama de les tropes angèliques
Crist ha nascut a Betlem
Escolteu! Els àngels missatgers canten  (escolteu! els àngels canten)
Glòria al nostre Rei nounat  (Rei, amb la glòria)

Crist adorat al cel més alt
Crist sempre, Senyor etern  (Senyor etern)
A darrera hora contempleu-lo arribar
Sorgit del ventre d’una verge
Veieu la divinitat transformada en carn
Aclameu la Deïtat encarnada
Complagut com a home d’habitar en un home  (habitar en un home)
Jesús, el nostre Emmanuel
Escolteu! Els àngels missatgers canten  (els àngels canten)
Glòria, glòria, glòria al nostre Rei nounat  (Rei, al·leluia)
Al·leluia, al·leluia, al·leluia

(Escolteu! Els missatgers)
Escolteu! Els àngels missatgers canten  (canten glòria a)
Glòria al nostre Rei nounat  (nounat, oh)
Pau a la terra i misericòrdia suau
Déu i pecadors, pecadors reconciliats  (pecadors)
Alegres, totes les nacions s’alcen
Uneix-te al triomf del cel
Amb la proclama de les tropes angèliques  (la proclama de les tropes)
Crist ha nascut a Betlem
Escolteu! Els àngels missatgers canten  (els àngels canten)
Glòria al Rei nounat
Escolteu! Els àngels missatgers canten  (els àngels canten)
Glòria al Rei nounat, sí  (glòria, glòria, Rei)
El Rei nounat, el Rei nounat

One Night With The King – Lyrics

Title  One Night With The King
Composer  Jeannie Tenney
Composition’s Year  2005
First Recording Artist  Jeannie Tenney
Aretha’s First Recording Year  2008

Lyrics
One night with the King
Changes, changes everything
One night, one night in His care
And it will forever change your course
One moment, one moment in His presence
And nothing stays the same, yeah
One night with the King
Changes everything, oh

One night with the King
Changes, changes everything
I’m telling you that one night, one night in God’s care
It will forever, forever change your course
One moment, one moment in His presence
And nothing, nothing will stay the same
Yes, one night with the King
Changes everything, ooh, yeah

From the desert to the King, it is my, it is my destiny
To be chosen for a moment such as this
And when I realized that all of my dreams could become reality
I saw His face and He captured me, He captured me, yes, He captured me

Oh, oh, one night with the King
I believe it, yeah, changes everything
I’m trying to tell you that one night  (one night)
One night in the master’s care  (one night)
Oh, will forever change your course

One moment  (one moment)
One moment in His presence
One moment, one moment, oh, in His presence
One moment, one moment  (one moment)
One moment in His Presence
And nothing, nothing will stay the same
I declare that one night with the King, one night with the King
Changes  (one night with the King)
One night with the King, changes
One night with the King, changes
Changes everything  (everything)
Yes, it does  (yeah)
He changes everything  (yeah)
He changes, He changes every everything
It changes  (it changes)
It changes every every everything
Oh, yeah

Català – Una Nit Amb El Rei
Una nit amb el Rei
Ho canvia, ho canvia tot
Una nit, una nit amb la Seva atenció
I canviarà per sempre el teu recorregut
Un moment, un moment en presència Seva
I res serà igual, sí
Una nit amb el Rei
Ho canvia tot, oh

Una nit amb el Rei
Ho canvia, ho canvia tot
T’estic dient que una nit, una nit amb l’atenció de Déu
Per sempre, canviarà per sempre el teu recorregut
Un moment, un moment en presència Seva
I res, res serà igual
Sí, una nit amb el Rei
Ho canvia tot, oh, sí

Des del desert fins al Rei, és el meu, és el meu destí
Ser elegida per a un moment com aquest
I quan em vaig adonar que tots els meus somnis podrien fer-se realitat
Vaig veure la Seva cara i em van capturar, em va capturar, sí, em va capturar

Oh, oh, una nit amb el Rei
Ho crec, sí, ho canvia tot
Estic intentant dir-te que una nit  (una nit)
Una nit amb l’atenció del mestre  (una nit)
Oh, canviarà per sempre el teu recorregut

Un moment  (un moment)
Un moment en presència Seva
Un moment, un moment, oh, en presència Seva
Un moment, un moment  (un moment)
Un moment en presència Seva
I res, res serà igual
Declaro que una nit amb el Rei, una nit amb el Rei
Ho canvia  (una nit amb el Rei)
Una nit amb el Rei, ho canvia
Una nit amb el Rei, ho canvia
Ho canvia tot  (tot)
Sí, ho fa  (sí)
Ell ho canvia tot  (sí)
Ell ho canvia, Ell ho canvia tot, tot
Ho canvia  (ho canvia)
Ho canvia tot, tot, tot
Oh, sí