Ombra Mai Fu / Baby, I Love You – South Shore Music Circus – 2010

Title Song 1  Ombra Mai Fu
Composer  George Frideric Handel

Title Song 2  Baby, I Love You
Composer  Ronnie Shannon

Live at  South Shore Music Circus, Cohasset, Massachusetts
Year  2010 (August 1)
Country  USA

Ombra Mai Fu – Lyrics

Title  Ombra Mai Fu
Composer  George Frideric Handel
Composition’s Year  1738
First Recording Artist  Gaetano Majorano “Caffarelli”
Aretha’s First Recording Year  2010

Lyrics
Ombra mai fu di vegetabile
Cara ed amabile, soave più
Cara ed amabile
Ombra mai fu di vegetabile
Cara ed amabile, soave più, soave, soave più

Català – Mai Hi Ha Hagut Una Ombra
Mai hi ha hagut una ombra de qualsevol planta
Més volguda i estimada, o més dolça
Més volguda i estimada
Mai hi ha hagut una ombra de qualsevol planta
Més volguda i estimada, o més dolça, dolça, o més dolça

Joy To The World – 91st Annual National Christmas Tree Lighting – 2013

Title  Joy To The World
Composer  George Frideric Handel, Lowell Mason, Isaac Watts
Live at  91st Annual National Christmas Tree Lighting, President’s Park, Washington D.C.
Year  2013 (December 6)
Country  USA

Joy To The World – Lyrics

Title  Joy To The World
Composer  George Frideric Handel, Lowell Mason, Isaac Watts
Composition’s Year  1719 (Lyrics), 1839 (Music)
First Recording Artist  Owen Bradley
Aretha’s First Recording Year  1994

Lyrics
Joy, mmm, joy

Joy to the world, the Lord is come
Let earth receive her King
Let every heart prepare him room
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven, and heaven, and nature sing  (and heaven and nature sing)

Joy to the world, the Saviour reigns
Let men their songs employ
While fields and floods, rocks, hills, and plains
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat, repeat the sounding joy  (repeat the sounding joy)

Yes sir  (joy)
Oh, yeah

(Joy, joy to the world)
(Joy, joy to the world)  Joy
(Joy, joy to the world)
(Joy, joy to the world, hey)

Yes sir  (joy)
Oh, yeah

He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love
And wonders of His love
And wonders, wonders, of His love  (and wonders of His love)

(Joy to the world, for you and me)
Joy to all of the childrens  (for you and me)
Joy to all of the people  (for you and me)
Joy to all of the teachers  (for you and me)
And wonders, and wonders, of His love

(And heaven and nature sing)
(And heaven and nature sing)  Joy
(And heaven and nature sing)
(And heaven and nature sing)
And heaven, and heaven, and nature sing

Català – Joia En EL Món
Joia, mmm, joia

Joia en el món, el Senyor és aquí
Que la terra rebi el seu Rei
Que cada cor li preparari un racó
I que el cel i la natura cantin
I que el cel i la natura cantin
I que el cel, i que el cel i la natura cantin  (i que el cel i la natura cantin)

Joia en el món, el Salvador regna
Que els homes facin servir les seves cançons
Mentre els camps, inundacions, roques, turons i planes
Repeteixen la joia que sona
Repeteixen la joia que sona
Repeteixen, repeteixen la joia que sona  (repeteixen la joia que sona)

Sí senyor  (joia)
Oh, sí

(Joia, joia en el món)
(Joia, joia en el món)  Joia
(Joia, joia en el món)
(Joia, joia en el món, ei)

Sí senyor  (joia)
Oh, sí

Ell governa el món amb la veritat i la gràcia
I fa que les nacions demostrin
La glòria de la Seva justícia
I les meravelles del Seu amor
I les meravelles del Seu amor
I les meravelles, meravelles del Seu amor  (i les meravelles del Seu amor)

(Joia en el món, per tu i per mi)
Joia per a tots els nens  (per tu i per mi)
Joia per a tothom  (per tu i per mi)
Joia per a tots els professors  (per tu i per mi)
I les meravelles, i les meravelles, del Seu amor

(I que el cel i la natura cantin)
(I que el cel i la natura cantin)  Joia
(I que el cel i la natura cantin)
(I que el cel i la natura cantin)
I que el cel, i que el cel i la natura cantin

Joy To The World – Christmas In Rockefeller Center – 2009

Title  Joy To The World
Composer  George Frideric Handel, Lowell Mason, Isaac Watts
Live at  Christmas In Rockefeller Center (NBC), Midtown Manhattan, New York City
Year  2009 (December 2)
Country  USA