Who Needs You? / Sweet Lover / Over The Rainbow / Are You Sure – 7″ EP Spain – 1962

Audio  –  Video

Title  Who Needs You? / Sweet Lover / Over The Rainbow / Are You Sure
Label  Fontana
Catalogue #  467 255 TE
Format  7″ EP – 45 RPM
Year  1962
Country  Spain

A1  Who Needs You?  [Billie Holiday, Jeanne Burns]
A2  Sweet Lover  [Sidney Wyche, John Leslie McFarland]
B1  Over The Rainbow  [Harold Arlen, Edgar Yipsel Harburg]
B2  Are You Sure  [Meredith Willson]

Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing – 7″ DJ Promo – 1960

Audio  –  Video

Title  Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing
Label  Columbia
Catalogue #  4-41793
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM – White Label
Year  1960
Country  USA

A  Today I Sing The Blues  [Curtis Lewis, Curley Hammer]
B  Love Is The Only Thing  [John Leslie McFarland]

Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing – 7″ Canada – 1960

Audio  –  Video

Title  Today I Sing The Blues / Love Is The Only Thing
Label  Columbia
Catalogue #  4-41793
Format  7″ – 45 RPM
Year  1960
Country  Canada

A  Today I Sing The Blues  [Curtis Lewis, Curley Hammer]
B  Love Is The Only Thing  [John Leslie McFarland]

Maybe I’m A Fool / It Ain’t Necessarily So – 7″ 33RPM – 1961

Audio  –  Video

Title  Maybe I’m A Fool / It Ain’t Necessarily So
Label  Columbia
Catalogue #  S7 31205  (JS7-38 set)
Format  7″ – 33 RPM – Stereo Seven Series
Year  1961
Country  USA

A  Maybe I’m A Fool  [J. Leslie McFarland]
B  It Ain’t Necessarily So  [George Gershwin, Ira Gershwin]

It’s So Heartbreakin’ – Lyrics

Title  It’s So Heartbreakin’
Composer  John Leslie McFarland
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
It’s so heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else
When somebody you’ve been dreaming of
Is in love with somebody else
You can’t keep on smiling over rainy’s due
Keep on walking though you’ve gotta hold in your shoe
But it’s so heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else

John thought Jennie really love him true
Till he caught her kissing with Bill
John is so lonesome, don’t know what he’ll do
Since Jane went over the hills
So there goes Johnnie with a broken heart
He is just too good for nothing since they’re apart
Cause it’s so heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else

Oh, it’s so heartbreaking when you’re love is gone
And your dream love go up in smoke
And it’s so frightening, baby, when you love someone
And he thinks your love is a joke
Oh, you gotta keep on living till the day you die
But you’re so disgusted that you wonder why
Cause it’s so heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else

I said that it’s so heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else
It hurts so bad, yes it does
So heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else
That man really turn just back on
So heartbreaking when the one you love
Is in love with somebody else

Català – És Tan Desolador
És tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre
Quan algú amb qui has estat somniant
Està enamorat d’algú altre
No pots continuar somrient damunt la quota de pluges
Segueixes caminant encara que has aconseguit mantenir-te a les teves sabates
Però és tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre

John va pensar que Jennie l’estimava realment de veritat
Fins que va enxampar-la besant-se amb en Bill
John està tan sol, no sap que farà
Des que Jane va marxar més enllà dels turons
Així que aquí teniu en Johnnie amb el cor trencat
No és bo per a res d’ençà que estan separats
Perquè és tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre

Oh, és tan desolador quan el teu amor ha marxat
I s’esfuma el teu somni d’amor
I és tan aterridor, noi, quan estimes algú
I ell pensa que el teu amor és una broma
Oh, has de continuar vivint fins el dia que moris
Però estàs tan disgustada que et preguntes per què
Perquè és tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre

He dit que és tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre
Fa tant mal, sí que ho fa
Tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre
A aquest home realment, dona-li l’esquena, senzillament
Tan desolador quan la persona que estimes
Està enamorada d’algú altre

One Room Paradise – Lyrics

Title  One Room Paradise
Composer  John Leslie McFarland
Composition’s Year  1964
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
I don’t need no diamonds  (she don’t need)
And I don’t need no money  (she don’t need, she don’t)
Some people live in castles with sixty or seventy rooms  (she don’t)
Some people dream about a penthouse doll or a mansion on the moon
But I got me a little one room paradise and the man I love  (and the man I love)
And that’s all I need now
And the man I love  (and the man I love)

Some girls are crazy about diamonds  (diamonds)
Some go wild about perls  (go wild)
Some girls go for a lot of loot from a check book that ain’t hers  (sho’ ain’t hers)
But I got me a little one room to paradise and the man I love  (and the man I love)
And that’s all I need now
And the man I love  (and the man I love)

Now, if one day he lucks up on a magic pot of gold  (pot of gold)
I wouldn’t mind a little diamond ring or a fur coat for the cold  (ooh)
But if it meant I had to lose just what I’ve got right now  (right now)
Then I don’t need no gold anyhow  (no, no, oh)

I can’t make love with no diamonds  (diamonds)
Give them all to somebody else  (anybody)
And what good is one hundred rooms if you’re debtor by yourself  (yes, you)
So I’ll take me my little one room paradise and the man I love  (and the man I love)
Well, that’s all I need now
And the man I love  (and the man I love)

I don’t need no diamonds  (she don’t need no diamonds)
Said I don’t need no money  (she don’t need no money, she don’t)

Català – Una Habitació Paradís
No necessito diamants  (no en necessita)
I no necessito diners  (no en necessita, ella no)
Algunes persones viuen en castells amb seixanta o setanta habitacions  (ella no)
Algunes persones somnien amb un àtic de nines o una mansió a la lluna
Però jo tinc per mi una habitació paradís i l’home que estimo  (i l’home estimo)
I això és tot el que necessito ara
I l’home que estimo  (i l’home estimo)

Algunes noies estan boges pels diamants  (diamants)
Algunes es tornen salvatges per les perles  (es tornen salvatges)
Algunes noies fan un gran botí d’un talonari que no és el seu  (segur que no és seu)
Però jo tinc per mi una habitació al paradís i l’home que estimo  (i l’home estimo)
I això és tot el que necessito ara
I l’home que estimo  (i l’home estimo)

Ara bé, si un dia ell té la sort de cara en forma d’una màgica olla d’or  (màgica olla d’or)
No em faria res un petit anell de diamants o un abric de pell per al fred  (ooh)
Però si això volia dir que havia de perdre just el que tinc ara mateix  (ara mateix)
Aleshores no necessito res d’or, tanmateix  (no, no, oh)

No puc fer l’amor amb els diamants  (diamants)
Dona’ls tots a algú altre  (qualsevol)
I de què serveix un centenar d’habitacions si ets deutor amb tu mateix  (sí, tu)
Així que em quedo amb la meva petita habitació paradís i l’home que estimo  (i l’home estimo)
Bé, això és tot el que necessito ara
I l’home que estimo  (i l’home estimo)

No necessito diamants  (no necessita diamants)
He dit que no necessito diners  (no necessita diners, ella no)

Just For You – Lyrics

Title  Just For You
Composer  John Leslie McFarland, Joe Bailey
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
I’ll say goodbye to all that old friends
Just for you, just for you
If we can be together, just we two

I’ll stay at home all week and weekends
If you’ll be there with me
Our lust will be a drift, you just wait and see

I’ll forget the old days
When running around was fun
Through the years and always
You’ll be the only one

I’ll save my love and my affection
Just for you, I’ll be true
As long as I may live, I’ll live just for you

Català – Només Per Tu
Diré adéu a tots aquells vells amics
Només per tu, només per tu
Si podem estar junts, només nosaltres dos

Em quedaré a casa tota la setmana i els caps de setmana
Si estàs allà amb mi
El nostre desig serà un objectiu, només espera i veuràs

Oblidaré els vells temps
Quan anar d’un lloc a l’altre era divertit
A través dels anys i sempre
Seràs l’únic

Guardaré el meu amor i el meu afecte
Només per a tu, et seré fidel
Mentre visqui, viuré només per a tu

I Told You So – Lyrics

Title  I Told You So
Composer  John Leslie McFarland
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1961

Lyrics
I hate to say, I told you so
Though you deserve it, because you know
You left me crying for someone new
But all the heartache came back to you
Now you’re begging me to take you back
I told you so, I told you so

When you were king and ridding high
You thought your new love would never die
While you were laughing, I cried alone
You wouldn’t hear from me a bomb
Now you’re begging me to take you back
I told you so, I told you so

I think you’re so, I know you should’ve reap
I told you so, I told you so
You are alone and look before you leap
I told you so, I told you so
You can’t win when you’re a jumpin’ jack
I told you so, I told you so

I hate to say, I told you so
We lived in closely and said it slow
When you were leaving I told you then
You’re needing ever come back again
So let me tell you with a last goodbye
I told you so, I told you so
So let me, let me tell you with a last goodbye
I told you so, I told you so

Català – Ja T’Ho Vaig Dir
Odio dir, ja t’ho vaig dir
Tot i que t’ho mereixes, perquè saps que
Em vas deixar plorant per algú nou
Però tot el dolor s’ha girat cap a tu
Ara m’estàs demanant que t’aculli de nou
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir

Quan eres el rei i estaves en la cresta de l’onada
Vas pensar que el teu nou amor mai moriria
Mentre tu reies, vaig plorar sola
No hauries escoltat de mi ni una bomba
Ara m’estàs demanant que t’aculli de nou
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir

Crec que ets així, sé que ho havies d’aprofitar
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir
Estàs sol i pensa abans d’actuar
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir
No pots guanyar quan ets un titella
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir

Odio dir, ja t’ho vaig dir
Vivíem molt units i ho vaig dir amb calma
Quan marxaves et vaig dir
Que un dia necessitaries tornar de nou
Així que deixa’m dir-te amb un darrer adéu
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir
Així que deixa’m, deixa’m dir-te amb un darrer adéu
Ja t’ho vaig dir, ja t’ho vaig dir