Skylark – N’Digo Foundation Gala – 2012

Title  Skylark
Composer  Johnny Mercer, Hoagy Carmichael
Live at  N’Digo Foundation Gala, Arie Crown Theater, Chicago, Illinois
Year  2012 (June 30)
Country  USA

Skylark / You’ve Got Her – 7″ DJ Promo – 1963

Audio  –  Video

Title  Skylark / You’ve Got Her
Label  Columbia
Catalogue #  4-42874
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM – White Label
Year  1963
Country  USA

A  Skylark  [Johnny Mercer, Hoagy Carmichael]
B  You’ve Got Her  [Fred Johnson, Leroy Kirkland, Pearl Woods]

Skylark / You’ve Got Her – 7″ Canada – 1963

Audio  –  Video

Title  Skylark / You’ve Got Her
Label  Columbia
Catalogue #  4-42874
Format  7″ – 45 RPM
Year  1963
Country  Canada

A  Skylark  [Johnny Mercer, Hoagy Carmichael]
B  You’ve Got Her  [Fred Johnson, Leroy Kirkland, Pearl Woods]

Moon River – Lyrics

Title  Moon River
Composer  Henry Mancini, Johnny Mercer
Composition’s Year  1961
First Recording Artist  Henry Mancini his Orchestra and Chorus
Aretha’s First Recording Year  1963

Lyrics
Moon River, wider than a mile
I’m crossing you in style some day
Dream maker, you heart breaker
Wherever you’re going I’m going your way

Two drifters off to see the world
And such a lot of world there is to see
We’re after the same rainbow’s end
Waiting ’round the bend, my huckleberry friend
Moon River and me

Oh, oh, oh, oh, oh
Two drifters off to see the world
And such a lot of world there is to see
Dream maker, you heart breaker
Wherever you’re going I’m going your way

Two drifters off to see the world
And such a lot of world there is to see
We’re after, we’re after, we’re after, we’re after
The same rainbow’s, same rainbow’s
Same rainbow’s end, huckleberry friend
Moon River and me

Català – Riu De Lluna
Riu de Lluna, més ample d’una milla
Et creuaré amb estil algun dia
Somniador, trencacors
On sigui que vagis et seguiré

Dos vagabunds per veure el món
I molt món hi ha per veure
Perseguim el mateix final de l’arc de Sant Martí
Esperant a la cantonada, el meu amic fidel
Riu de Lluna i jo

Oh, oh, oh, oh, oh
Dos vagabunds per veure el món
I molt món hi ha per veure
Somniador, trencacors
On sigui que vagis et seguiré

Dos vagabunds per veure el món
I molt món hi ha per veure
Perseguim, perseguim, perseguim, perseguim
El mateix arc de Sant Martí, el mateix arc de Sant Martí
El mateix final de l’arc de Sant Martí, amic fidel
Riu de Lluna i jo

When The World Was Young – Lyrics

Title  When The World Was Young
Composer  Philippe-Gérard, Angèle Vannier, english lyrics by Johnny Mercer
Composition’s Year  1950 / 1953 (english lyrics)
First Recording Artist  Edith Piaf (french) / Peggy Lee (english)
Aretha’s First Recording Year  1964

Lyrics
It isn’t by chance I happen to be
The belle of the bar, the toast of Paris
Over the noise, the talk and smoke
I’m good for a laugh, a drink or a joke
I walk in a room, a party or a ball
“Come sit over here” somebody will call
A drink for my friends, a drink for them all
But how many times I stop and recall

Ah, the apple trees, blossoms in the breeze
That we walked among, lying in the hay
Games we used to play while the rounds were sung
Only yesterday, when the world was young

Wherever I go they mention my name
And that in itself is some sort of fame
“Come by for a drink, we are having a game”
Wherever I go, it’s so glad I came
The talk is quite gay, the company’s fine
There’s laughter and lights and glamour and wine
And thousands of men, some who are mine
But often my eyes see a different shine

Ah, the apple trees, sunlit memories
Where the hammock swung
On our backs we’d lie looking at the sky
Till the stars were strung
Only yesterday, when the world was young

Català – Quan El Món Era Jove
No és per casualitat que hagi resultat ser
La reina de la barra, la mestressa de París
Durant el soroll, la xerrada i el fum
Sóc bona per una rialla, una copa o una broma
Entro en una habitació, una festa o un ball
“Vine i seu aquí” algú cridarà
Una beguda pels meus amics, una beguda per a tots ells
Però quantes vegades m’aturo i recordo

Ah, els pomers, floreixent a la brisa
Entre els que caminàvem, estirats a la palla
Jocs que solíem jugar mentre els assalts eren cantats
Només ahir, quan el món era jove

Allà on vaig esmenten el meu nom
I això, en si mateix, és una mena de fama
“Anem a prendre una copa, jugarem”
Allà on vaig, estan contents que hagi vingut
La conversa és força animada, la companyia és bona
Hi ha rialles i llums i glamour i vi
I milers d’homes, alguns dels quals són meus
Però moltes vegades els meus ulls veuen una brillantor diferent

Ah, els pomers, records il·luminats pel sol
On l’hamaca oscil·lava
Ens estiràvem sobre les nostres esquenes mirant el cel
Fins que les estrelles eren penjades
Només ahir, quan el món era jove

I Wanna Be Around – Lyrics

Title  I Wanna Be Around
Composer  Johnny Mercer, Sadie Vimmerstedt
Composition’s Year  1959
First Recording Artist  Tony Bennett
Aretha’s First Recording Year  1963

Lyrics
I wanna be around to pick up the pieces
When somebody breaks your heart
Somebody twice as smart as I

A somebody who will swear to be true
Like you used to do with me
Oh, but who’ll leave you to learn
That misery loves company, oh, wait and see

And I do mean, I wanna be around to see how she does it
When she breaks your heart to bits
Now let’s see how the puzzle fits so fine

And that’s when I’ll discover that revenge is so sweet
As I sit there applaudin’ from a front-row seat
When somebody breaks your heart like you broke mine
Oh, yeah, like you, oh, like you broke mine, yeah

Català – Vull Ser A Prop
Vull ser a prop per recollir els trossos
Quan algú et trenqui el cor
Algú dues vegades més intel·ligent que jo

Algú que jurarà ser-te fidel
Igual que tu solies fer amb mi
Oh, però que et farà aprendre
Que la misèria vol companyia, oh, espera i veuràs

I vull dir, vull ser a prop per veure com ho fa
Quan et trenqui el cor en bocins
Ara veurem que bé que encaixa el trencaclosques

I serà llavors quan descobriré que la venjança és molt dolça
Mentre estic asseguda allà aplaudint des d’un seient de primera fila
Quan algú et trenqui el teu cor com tu vas trencar el meu
Oh, sí, com tu, oh, com tu vas trencar el meu, sí