Bridge Over Troubled Water / Brand New Me – 7″ – 1971

Audio  –  Video

Title  Bridge Over Troubled Water / Brand New Me
Label  Atlantic
Catalogue #  45-2796
Format  7″ – 45 RPM
Year  1971
Country  USA

A  Bridge Over Troubled Water  [Paul Simon]
B  Brand New Me  [Theresa Bell, Jerry Butler, Kenneth Gamble]

Christmas Ain’t Christmas (Without The One You Love) – The Today Show – 2008

Title  Christmas Ain’t Christmas (Without The One You Love)
Composer  Kenneth Gamble, Leon Huff
Live at  The Today Show (Season #57, Episode #258)
Year  2008 (December 25)
Country  USA

Christmas Ain’t Christmas (Without The One You Love) – Lyrics

Title  Christmas Ain’t Christmas (Without The One You Love)
Composer  Kenneth Gamble, Leon Huff
Composition’s Year  1969
First Recording Artist  The O’Jays
Aretha’s First Recording Year  2008

Lyrics
I’m a witness, can I get a witness?
Can I, can I, can I, can I, can I, can I, can I get a witness?
I’m a witness, can I get a witness?
Can I, can I, can I, can I, can I, can I, can I get a witness?

Christmas just ain’t Christmas
Without the one you love
New years just ain’t new years
Without the one you love

Underneath the mistletoe I saw his face all aglow
Last year at this time
Now I stand all alone and this house ain’t no home
Without that man of mine

Oh, oh, Christmas just ain’t Christmas
Without the one you love
New years just ain’t new years
Without the one you love

Twelve o’clock and all is well and I was doing, oh, so swell
Oh, last year at this time
Going shopping for presents together, vowing to leave each other never
Oh, it was a waste of time

Christmas just ain’t Christmas
Without the one you love, oh
New years just ain’t new years
Without the one you love

Christmas just ain’t Christmas
Without the one you love, no baby
New years just ain’t new years
Without the one you love, oh, oh, oh

Christmas just ain’t Christmas
Without the one you love, do you know that new years
New years just ain’t new years
Without the one you love, and oh, oh, oh,

Jesus, anybody know Jesus?
He’s the reason, reason for the season
Jesus, anybody know Jesus?
He’s the reason, reason for the season
Jesus, anybody know Jesus?
He’s the reason, reason for the season
Jesus, he’s the reason
He’s the reason, reason, reason for the season
Reason, reason, reason, reason…

Català – El Nadal No És Nadal (Sense La Persona Que Estimes)
En sóc testimoni, algú més n’és testimoni?
Algú, algú, algú, algú, algú, algú, algú més n’és testimoni?
En sóc testimoni, algú més n’és testimoni?
Algú, algú, algú, algú, algú, algú, algú més n’és testimoni?

El Nadal no és Nadal
Sense la persona que estimes
Any nou no és any nou
Sense la persona que estimes

Sota el vesc vaig veure la seva cara tota resplendent
L’any passat per aquestes dates
Ara estic ben sola i aquesta casa no és una llar
Sense aquest home meu

Oh, oh, el Nadal no és Nadal
Sense la persona que estimes
Any nou no és any nou
Sense la persona que estimes

Les dotze en punt i tot està bé i jo estava, oh, tan estupendament
Oh, l’any passat per aquestes dates
Anant junts a comprar els regals, comprometent-nos a no deixar-nos mai
Oh, va ser una pèrdua de temps

El Nadal no és Nadal
Sense la persona que estimes, oh
Any nou no és any nou
Sense la persona que estimes

El Nadal no és Nadal
Sense la persona que estimes, no noi
Any nou no és any nou
Sense la persona que estimes, oh, oh, oh

El Nadal no és Nadal
Sense la persona que estimes, saps que any nou
Any nou no és any nou
Sense la persona que estimes, i oh, oh, oh

Jesús, algú coneix a Jesús?
Ell és el motiu, el motiu d’aquesta època
Jesús, algú coneix a Jesús?
Ell és el motiu, el motiu d’aquesta època
Jesús, algú coneix a Jesús?
Ell és el motiu, el motiu d’aquesta època
Jesús, ell el motiu
Ell és el motiu, el motiu, el motiu d’aquesta època
El motiu, el motiu, el motiu, el motiu…

Brand New Me – In Performance At The White House – 1994

Title  Brand New Me
Composer  Theresa Bell, Jerry Butler, Kenneth Gamble
Live at  Bill Clinton’s Drink Presidency, White House Rose Garden, Washington D.C. (Broadcast As “In Performance At The White House”)
Year  1994 (June 20)
Country  USA

Brand New Me – Montreux Jazz Festival – 1971

Title  Brand New Me
Composer  Theresa Bell, Jerry Butler, Kenneth Gamble
Live at  Montreux Jazz Festival, Casino de Montreux
Year  1971 (June 12)
Country  Switzerland

With The King Pin Orchestra
Saxophone & Director  King Curtis
Guitar  Cornell Dupree
Bass  Jerry Jemmott
Organ  Truman Thomas
Drums  Bernard Purdie

Bridge Over Troubled Water / A Brand New Me – 7″ UK – 1971

Audio  –  Video

Title  Bridge Over Troubled Water / A Brand New Me
Label  Atlantic
Catalogue #  2091-090
Format  7″ – 45 RPM
Year  1971
Country  UK

A  Bridge Over Troubled Water  [Paul Simon]
B  A Brand New Me  [Theresa Bell, Jerry Butler, Kenneth Gamble]

Bridge Over Troubled Water / Brand New Me – 7″ Japan – 1971

Audio  –  Video

Title  Bridge Over Troubled Water / Brand New Me
Label  Atlantic
Catalogue #  P-1048A
Format  7″ – 45 RPM
Year  1971
Country  Japan

A  Bridge Over Troubled Water  [Paul Simon]
B  Brand New Me  [Theresa Bell, Jerry Butler, Kenneth Gamble]

Brand New Me – Lyrics

Title  Brand New Me
Composer  Theresa Bell, Jerry Butler, Kenneth Gamble
Composition’s Year  1969
First Recording Artist  Jerry Butler
Aretha’s First Recording Year  1971

Lyrics
This is my same old coat
These are my same old shoes
It was the same old me
With the same old blues

Oh, then you touched my life
Just by holding my hand
And when I look in the mirror
I see a brand new girl, oh me

Just because of you, boy,
Just because of you whoa, oh, oh
Just because of you, boy
Just because of you

I got the same old friends
And they’ve got the same old sins
I tell them the same old jokes
And I get the same old grins

But now the joke is on you
It happened somehow with you
Everyday of my life
I’m as fresh as morning dew

Just because of you, boy
Just because of you, whoa, oh, oh, oh
Just because of you, boy
Just because of you

I go to the same old places
I see the same old faces
I look at the same old sky
See it all with brand new eye

I got a brand new boy
And I got me a brand new smile
Since I found you, baby
I got me a brand new style

Just because of you, boy
Just because of you, oh, I feel good
Just because of you, boy
Just because of you, oh, I feel good

Just because of you, boy
Hey, just because of you, yes, I do
Just because of you, boy
Just because of you, oh, it feels good

Just because of you, boy
Yeah, just because of you
Just because of you, boy
Just because, because, because of you

Just because of you, boy, ooh, boy
Just because of you, boy, ooh, boy
Just because of you, boy, ooh, boy

Català – Completament Nova
Aquest és el meu vell abric de sempre
Aquestes són les meves velles sabates de sempre
Jo, era la mateixa de sempre
Amb el mateix blues de sempre

Oh, llavors tu vas canviar la meva vida
Només pel fet d’agafar-me la mà
I quan em miro al mirall
Veig una noia completament nova, oh sóc jo

Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu, whoa, oh, oh
Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu

Tinc els mateixos vells amics de sempre
Amb els mateixos vells pecats de sempre
Jo els dic els mateixos vells acudits de sempre
I aconsegueixo els mateixos somriures de sempre

Però ara la gràcia és sobre teu
Va passar alguna cosa amb tu
Tots els dies de la meva vida
Estic tan fresca com la rosada al matí

Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu, whoa, oh, oh, oh
Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu

Vaig als mateixos vells llocs de sempre
Veig les mateixes velles cares de sempre
Miro al mateix vell cel de sempre
Ho veig tot amb ulls nous

Tinc un company nou de trinca
I he aconseguit un somriure completament nou
Des que et vaig trobar, nen
He aconseguit un estil completament nou

Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu, oh, em sento bé
Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu, oh, em sento bé

Només gràcies a tu, noi
Hey, només gràcies a tu, sí, ho faig
Només gràcies a tu, noi
Només gràcies a tu, oh, s’hi està bé

Només gràcies a tu, noi
Sí, només gràcies a tu
Només gràcies a tu, noi
Només gràcies, només, només a tu

Només gràcies a tu, noi, ooh, noi
Només gràcies a tu, noi, ooh, noi
Només gràcies a tu, noi, ooh, noi

Bridge Over Troubled Water / Brand New Me – 7″ France – 1971

Audio  –  Video

Title  Bridge Over Troubled Water / Brand New Me
Label  Atlantic
Catalogue #  650227 L
Format  7″ – 45 RPM
Year  1971
Country  France

A  Bridge Over Troubled Water  [Paul Simon]
B  Brand New Me  [Theresa Bell, Jerry Butler, Kenneth Gamble]