Never Gonna Break My Faith – Lyrics

Title  Never Gonna Break My Faith
Composer  Bryan Adams, Eliot Kennedy, Andrea Remanda
Composition’s Year  2006
First Recording Artist  Aretha Franklin & Mary J. Blige Featuring The Harlem Boys Choir
Aretha’s First Recording Year  2006 (Duet with Mary J. Blige)

Lyrics
Aretha:
My Lord, I have read this book so many times
But nowhere can there I find
The page that says
What I experience today has in the grace

Mary J:
Now I know that life is meant to be hard
That’s how I learn to appreciate my God
Though my courage may betray
I can tell you I won’t hide because the footprints show you are by my side

Aretha:
You can lie to a child with a smiling face
Tell me that color ain’t about to race
You can cast the first stone, you can break my bones
But you never gonna break, you never gonna break my faith
Faith and hope ain’t yours to give
Truth and liberty are mine to live
Steal a crown from a king, break an angel’s wings
But you never gonna break, you never gonna break my faith

Aretha:
My Lord, won’t you help them, help them, help them to understand
That when someone takes the life of an innocent man, ooh, ooh
Mary J:
Well, they never really won because all they’ve really done
Is set the soul free where it’s supposed to be?

Aretha & Mary J:
You can lie to a child with a smiling face
Tell me that color ain’t about to race
You can cast the first stone, you can break my bones
But you never gonna break, you never gonna break my faith
Faith and hope ain’t yours to give, no, no, no, no, no
Truth and liberty are mine to live
Steal a crown from a king, break an angel’s wings
But you never gonna break, you never gonna break my faith

Aretha: For those we lose before their time
Mary J: I pray their souls will find the light
Aretha: I know that the day will surely come
Mary J: Oh, oh, oh
Aretha: When his will, his will, will be done, yeah, yeah

Aretha & Mary J:
Yeah, yeah, oh, yeah, oh, oh yeah, his will will be
You never gonna break my faith
Oh yeah, oh yeah, his will, his will, his will, his will, oh, oh, oh
You never gonna break my faith
You never gonna break my faith
Never, never, I keep holdin’ on, I keep holdin’ on
Never, never, never, never, never, never, never, never
You never gonna break my faith, oh
You ain’t gonna break my faith, never, never

Català – Mai Trencareu La Meva Fe
Aretha:
Senyor meu, he llegit aquest llibre tantes vegades
Però enlloc puc trobar allà
La pàgina que expliqui
Que el que experimento avui està en la gràcia

Mary J:
Ara sé que la vida està destinada a ser difícil
Així és com aprenc a apreciar el meu Déu
Encara que el meu coratge em pot trair
Puc dir-te que no m’amagaré, perquè les petjades mostren que estàs al meu costat

Aretha:
Podeu mentir a un nen amb una cara somrient
Dir-me que el color no té res a veure amb el racisme
Podeu tirar la primera pedra, podeu trencar-me els ossos
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe
La fe i l’esperança no les doneu vosaltres
La veritat i la llibertat són meves per viure
Robeu la corona d’un rei, trenqueu les ales d’un àngel
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe

Aretha:
Senyor meu, els ajudaràs, ajudaràs, ajudaràs a entendre
Que quan algú pren la vida d’un home innocent, oh, oh
Mary J:
Bé, en realitat mai guanya perquè tot el que realment ha fet
És deixar l’ànima lliure on se suposa que ha d’estar?

Aretha & Mary J:
Podeu mentir a un nen amb una cara somrient
Dir-me que el color no té res a veure amb el racisme
Podeu tirar la primera pedra, podeu trencar-me els ossos
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe
La fe i l’esperança no les doneu vosaltres, no, no, no, no, no
La veritat i la llibertat són meves per viure
Robeu la corona d’un rei, trenqueu les ales d’un àngel
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe

Aretha: Per a aquells que perdem abans d’hora
Mary J: Prego que les seves ànimes trobin la llum
Aretha: Sé que, sens dubte, el dia arribarà
Mary J: Oh, oh, oh
Aretha: En que la seva voluntat, la seva voluntat, es farà realitat, sí, sí

Aretha & Mary J:
Sí, sí, oh, sí, oh, oh sí, la seva voluntat es complirà
Mai trencareu la meva fe
Oh sí, oh sí, la seva voluntat, la seva voluntat, la seva voluntat, la seva voluntat, oh, oh, oh
Mai trencareu la meva fe
Mai trencareu la meva fe
Mai, mai, segueixo aguantant, segueixo aguantant
Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai
Mai trencareu la meva fe, oh
No trencareu la meva fe, mai, mai

No Matter What – Lyrics

Title  No Matter What
Composer  Mary J. Blige, Bruce Miller, Troy Taylor
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
It’s funny how we’ve wasted our time
On so-called friends who are really not on our side
They’ve always got something to say
About us and how we are spending our days
They’re trying to confuse us with their lies and deceit
And they don’t really care if we live or die on these streets
But you and I we both know the truth
That we will prevail as long as God sees us through

No matter what they do, you need to love me
I ain’t out there cheatin’ all on you, you need to trust me
Wanna see you happy, never blue, you need to love me
And just love me, and just love me
No matter what your friends are telling you, you need to love me
‘Cause from me you’ll always hear the truth, you need to trust me
I ain’t mad at you for being you, you need to love me
‘Cause I love you, so just love me

I wish that they would leave us alone
And let us be together
Boy, you can’t fall victim to those fools
Telling you whatever
They hear about me on the streets and it’ll only make you weak
And put a damper on our situation
They’re trying to tear down our foundation, sick and tired of hateration
But we gone make it as long as we stay patient

No matter what they do, you need to love me
I ain’t out there cheatin’ all on you, you need to trust me
Wanna see you happy, never blue, you need to love me
And just love me, and just love me
No matter what your friends are telling you, you need to love me
‘Cause from me you’ll always hear the truth, you need to trust me
I ain’t mad at you for being you, you need to love me
‘Cause I love you, so just love me

Why do we waste away our lives playing simple games, telling silly lies?
How far will they go till they realize what goes around comes around?
We got a love you can’t break down

No matter what they do, you need to love me
I ain’t out there cheatin’ all on you, you need to trust me
Wanna see you happy, never blue, you need to love me
And just love me, and just love me
No matter what your friends are telling you, you need to love me
‘Cause from me you’ll always hear the truth, you need to trust me
I ain’t mad at you for being you, you need to love me
‘Cause I love you, so just love me

Català – Tant Hi Fa
És curiós com hem perdut el temps
En suposats amics que realment no estan al nostre costat
Sempre tenen alguna cosa a dir
Sobre nosaltres i sobre com utilitzem els nostres dies
Proven de confondre’ns amb les seves mentides i enganys
I, realment, no els importa si vivim o morim en aquests carrers
Però tu i jo, tots dos sabem la veritat
Vencerem, sempre i quan Déu ens observi

Tant hi fa el que facin, has d’estimar-me
No sóc aquí per enganyar-te, has de confiar en mi
Vull veure’t feliç, mai trist, has d’estimar-me
I només estima’m, i només estima’m
Tant hi fa el que els teus amics diguin, has de estimar-me
Perquè de mi que sempre escoltaràs la veritat, has de confiar en mi
No estic enfadada amb tu per ser com ets, has de estimar-me
Perquè t’estimo, així que estima’m

M’agradaria que ens deixessin en pau
I estar junts
Noi, no pots ser víctima d’aquests ximples
Dient-te qualsevol cosa
Que escolten sobre mi al carrer i que només et farà tornar feble
I posarà fre a la nostra situació
Estan provant d’enderrocar la nostra creació, estic farta de tant odi
Però ho aconseguirem sempre que tinguem paciència

Tant hi fa el que facin, has d’estimar-me
No sóc aquí per enganyar-te, has de confiar en mi
Vull veure’t feliç, mai trist, has d’estimar-me
I només estima’m, i només estima’m
Tant hi fa el que els teus amics diguin, has de estimar-me
Perquè de mi que sempre escoltaràs la veritat, has de confiar en mi
No estic enfadada amb tu per ser com ets, has de estimar-me
Perquè t’estimo, així que estima’m

Per què malbaratem les nostres vides jugant jocs ingenus, dient mentides estúpides?
Fins on arribaran fins que s’adonin que es recull el que es sembra?
Tenim un amor que no podeu trencar

Tant hi fa el que facin, has d’estimar-me
No sóc aquí per enganyar-te, has de confiar en mi
Vull veure’t feliç, mai trist, has d’estimar-me
I només estima’m, i només estima’m
Tant hi fa el que els teus amics diguin, has de estimar-me
Perquè de mi que sempre escoltaràs la veritat, has de confiar en mi
No estic enfadada amb tu per ser com ets, has de estimar-me
Perquè t’estimo, així que estima’m

Holdin’ On – Lyrics

Title  Holdin’ On
Composer  Earl Klugh, Mary J. Blige, Bruce Miller, Troy Taylor
Composition’s Year  2003
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  2003

Lyrics
(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)
(Holdin’ on to something true, to what feels good to you)
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)
(Don’t let it get away from you, do whatcha gotta do)

I know it gets hard sometimes
To find a little piece of mind
Gotta stay focused, gotta stay strong
To all my people, hold on
To what you feel inside
I know it hurts but don’t cry
Life is gonna go on
With or without you, hold on

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  Holdin’ on
(Holdin’ on to something true)  Oh, yeah
(To what feels good to you)  Oh
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  Gotta be strong
(Don’t let it get away from you)  Don’t let it get away from you
(Do whatcha gotta do)  Do whatcha gotta do now

Taking care of home and family  (family)
It’s sometimes hard to own your sanity  (sanity)
Thinking what about my fantasy
Will my dreams come true?
If I stay emotionless
Release myself from all the stress
Don’t blame it all on you
To myself, I’ll be true

We trade in our stability
For all types of insecurities
Now tell me what’s to become of me
If I let myself stress
Every time life throws me a test

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  Oh, yeah
(Holdin’ on to something true)  Something true
(To what feels good to you)  To what feels good to you
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  Gotta be strong, oh yeah
(Don’t let it get away from you)  Don’t let it get away from you
(Do whatcha gotta do)  Do whatcha gotta do now

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  Oh, my brother
(Holdin’ on to something true)  Hold on now
(To what feels good to you)  Oh, oh, oh, what feels good
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  Ooh, oh, yeah
(Don’t let it get away from you)  Don’t let it get away from you
(Do whatcha gotta do)  Do whatcha gotta do now

We trade in our stability  (yes we did)
For all types of insecurities
Tell me what, what, what become of me  (me)
If I let myself stress  (don’t let, don’t)
Every time life throws me a test

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  Yeah, yeah, yeah, yeah, oh yeah
(Holdin’ on to something true)  I’m gonna get smart
(To what feels good to you)  Oh, yes we do
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  You gotta be strong
(Don’t let it get away from you)  Don’t let it get away from you
(Do whatcha gotta do)  Do whatcha gotta do

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  I’m stepping and sliding
(Holdin’ on to something true)  Sometimes I’m higher
(To what feels good to you)  To what feels good to you
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  You gotta be stronger, oh yeah
(Don’t let it get away from you)  Don’t let it get away from you
(Do whatcha gotta do)  Do whatcha, do watcha gotta do, yeah now

You got a faith in the higher power, oh yeah
In that almighty power, love Jesus
(Do whatcha gotta do)  Jesus

(Holdin’ on, holdin’ on, holdin’ on)  Oh, yes He is, He is rainbow
(Holdin’ on to something true)  Hold on, hold on my brother
(To what feels good to you)  To what, to what, to what, to what
(Gotta be strong, gotta be strong, gotta be strong)  Gotta be strong

Català – Aferrant-te
(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)
(Aferrant-te a alguna cosa certa, que et senti bé)
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)
(No deixis que se t’escapi, fes el que hagis de fer)

Sé que de vegades és difícil
Trobar una mica de tranquil·litat
Has d’estar concentrat, has d’estar fort
A tota la meva gent, aferreu-vos
Al que sentiu dins vostre
Sé que fa mal, però no ploreu
La vida seguirà
Amb o sense vosaltres, aferreu-vos

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Aferrant-te
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  Oh, sí
(Que et senti bé)  Oh
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Has de ser fort
(No deixis que se t’escapi)  No deixis que se t’escapi
(Fes el que hagis de fer)  Fes el que hagis de fer, ara

Tenint cura de la llar i la família  (família)
De vegades és difícil mantenir el seny  (seny)
Pensant què passa amb la meva fantasia
Es faran realitat els meus somnis?
Si em quedo sense emocions
M’allibero de tot l’estrès
No et culpis de tot
A mi mateixa, seré fidel

Canviem la nostra estabilitat
Per tot tipus d’inseguretats
Ara digues-me què serà de mi
Si em deixo estressar
Cada cop que la vida em llança una prova

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Oh, sí
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  Alguna cosa certa
(Que et senti bé)  Que et senti bé
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Has de ser fort, oh sí
(No deixis que se t’escapi)  No deixis que se t’escapi
(Fes el que hagis de fer)  Fes el que hagis de fer, ara

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Oh, germà meu
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  Aferra’t ara
(Que et senti bé)  Oh, oh, oh, què et senti bé
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Oh, oh, sí
(No deixis que se t’escapi)  No deixis que se t’escapi
(Fes el que hagis de fer)  Fes el que hagis de fer, ara

Canviem la nostra estabilitat  (sí, ho hem fet)
Per tot tipus d’inseguretats
Digues-me què, què, què serà de mi  (mi)
Si em deixo estressar  (no et deixis, no)
Cada cop que la vida em llança una prova

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Sí, sí, sí, sí, oh sí
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  Seré més llesta
(Que et senti bé)  Oh, sí, ho fem
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Has de ser fort
(No deixis que se t’escapi)  No deixis que se t’escapi
(Fes el que hagis de fer)  Fes el que hagis de fer

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Camino i m’arrossego
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  A vegades estic més amunt
(Que et senti bé)  Que et senti bé
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Has de ser fort, oh sí
(No deixis que se t’escapi)  No deixis que se t’escapi
(Fes el que hagis de fer)  Fes el que, fes el que hagis de fer, sí, ara

Tens fe en el poder més alt, oh sí
En aquest poder omnipotent, estimar Jesús
(Fes el que hagis de fer)  Jesús

(Aferrant-te, aferrant-te, aferrant-te)  Oh, sí, Ell és, Ell és l’arc de Sant Martí
(Aferrant-te a alguna cosa certa)  Aferra’t, aferra’t germà meu
(Que et senti bé)  A allò que, a allò que, a allò que, a allò que
(Has de ser fort, has de ser fort, has de ser fort)  Has de ser fort

Do Right Woman – Do Right Man (with Mary J. Blige) – VH1 Divas Live – 2001

Title  Do Right Woman – Do Right Man
Composer  Dan Penn, Chips Moman
Live at  VH1 Divas Live: The One And Only Aretha Franklin, Radio City Music Hall, Manhattan, New York City
Year  2001 (April, 10)
Country  USA
With  Mary J. Blige