What A Fool Believes / School Days – 7″ France – 1981

Audio  –  Video

Title  What A Fool Believes / School Days
Label  Arista
Catalogue #  102761
Format  7″ – 45 RPM
Year  1981
Country  France

A  What A Fool Believes  [Michael McDonald, Kenny Loggins]
B  School Days  [Aretha Franklin]

What A Fool Believes / Love Me Forever – 7″ Canada – 1980

Audio  –  Video

Title  What A Fool Believes / Love Me Forever
Label  Arista
Catalogue #  ASO 591
Format  7″ – 45 RPM
Year  1980
Country  Canada

A  What A Fool Believes  [Michael McDonald, Kenny Loggins]
B  Love Me Forever  [Kenny Moore, Patrick Henderson]

What A Fool Believes (Mono & Stereo) – 7″ DJ Promo – 1980

Audio  –  Video

Title  What A Fool Believes (Mono) / What A Fool Believes (Stereo)
Label  Arista
Catalogue #  AS 0591
Format  7″ DJ Promo – 45 RPM
Year  1980
Country  USA

A  What A Fool Believes (Mono)  [Michael McDonald, Kenny Loggins]
B  What A Fool Believes (Stereo)  [Michael McDonald, Kenny Loggins]

What A Fool Believes / Love Me Forever – 7″ – 1980

Audio  –  Video

Title  What A Fool Believes / Love Me Forever
Label  Arista
Catalogue #  AS 0591
Format  7″ – 45 RPM
Year  1980
Country  USA

A  What A Fool Believes  [Michael McDonald, Kenny Loggins]
B  Love Me Forever  [Kenny Moore, Patrick Henderson]

What A Fool Believes – Lyrics

Title  What A Fool Believes
Composer  Michael McDonald, Kenny Loggins
Composition’s Year  1978
First Recording Artist  Kenny Loggins
Aretha’s First Recording Year  1980

Lyrics
He came from somewhere back in her long ago
The sentimental fools don’t see tryin’ hard
To recreate what had yet to be created once in her life
She musters a smile for his nostalgic tale
Never coming near what he wanted to say, hey, only to realize
It never really was

He had a place in her life
She never made him think twice
As he rises to her apology
Anybody else would surely know
He’s watching her go

And what a fool believes, he sees
No wise man has the power, oh yeah, to reason away, now
What seems to be
Is always better than nothing, oh yeah
Nothing at all, nothing at all

Keeps sending him somewhere back in her long ago
He can still believe there’s a place in her life
Hey, someday, somewhere, she will return

He had a place in her life, oh oh
She never made him think twice
As he rises to her apology
Anybody else would surely know
He’s watching her go, oh yeah

What a fool believes, he sees
No wise man has the power, oh yeah, to reason away, yeah
And what seems to be
Is always better than nothing, oh oh oh oh oh yeah
Nothing at all, nothing at all

Oh, oh, oh, oh, oh
Get down, get it now, uh
Get down, get it now
Get down, get it now, oh

(What a fool believes, he sees)  Uh, uh
(No wise man has the power)  No wise man has the power
(To reason away)  Oh, to reason away, yeah
(What a fool believes, he sees)  What a fool believes, oh, he sees
No wise man has the power
To reason away, yeah, yeah
(What a fool believes, he sees)

Català – El Que Un Ximple Creu
Ell va retornar d’algun lloc del seu passat
Els ximples sentimentals no hi veuen esforçant-se
Per tal de recrear el que encara s’ha de crear per primer cop a la seva vida
Ella aconsegueix reunir un somriure per al seu relat nostàlgic
Mai s’ha acostat al que ell volia dir, hey, només per adonar-se que
En realitat, mai va passar

Ell tenia un lloc a la seva vida
Ella mai el va fer repensar-s’hi
Mentre s’eleva cap a la seva disculpa
Ningú més, certament, sabria que
Ell l’està mirant marxar

I el que un ximple creu, ho veu
Cap home savi té el poder, oh sí, de raonar, ara
El que sembla ser
Sempre és millor que res, oh sí
Res de res, res de res

Continua enviant-lo a algun lloc del seu passat
Encara pot creure que té un lloc a la seva vida
Ei, algun dia, a algun lloc, ella tornarà

Ell tenia un lloc a la seva vida, oh, oh
Ella mai el va fer repensar-s’hi
Mentre s’eleva cap a la seva disculpa
Ningú més, certament, sabria que
Ell l’està mirant marxar, oh sí

El que un ximple creu, ho veu
Cap home savi té el poder, oh sí, de raonar, sí
I el que sembla ser
Sempre és millor que res, oh oh oh oh oh sí
Res de res, res de res

Oh, oh, oh, oh, oh
Baixa, aconsegueix-ho ara, uh
Baixa, aconsegueix-ho ara
Baixa, aconsegueix-ho ara, oh

(El que un ximple creu, ho veu)  Uh, uh
(Cap home savi té el poder)  Cap home savi té el poder
(De raonar)  Oh, de raonar, sí
(El que un ximple creu, ho veu)  El que un ximple creu, oh, ho veu
Cap home savi té el poder
De raonar, sí, sí
(El que un ximple creu, ho veu)

What A Fool Believes / School Days – 7″ UK – 1980

Audio  –  Video

Title  What A Fool Believes / School Days
Label  Arista
Catalogue #  ARIST 377
Format  7″ – 45 RPM
Year  1980
Country  UK

A  What A Fool Believes  [Michael McDonald, Kenny Loggins]
B  School Days  [Aretha Franklin]

Ever Changing Times – 34th Grammy Awards Ceremony – 1992

Title  Ever Changing Times
Composer  Burt Bacharach, Carole Bayer Sager, Bill Conti
Live at  34th Grammy Awards Ceremony (CBS), Radio City Music Hall, Manhattan, New York City
Year  1992 (February 25)
Country  USA
With  Michael McDonald

Ever Changing Times / What Did You Give – 7″ DJ Promo Germany – 1991

Audio  –  Video

Title  Ever Changing Times / What Did You Give
Label  Arista
Catalogue #  114899
Format  7″ – 45 RPM – with Paper Promo Info
Year  1991
Country  Germany
With  Michael McDonald  [A]

A  Ever Changing Times  [Burt Bacharach, Carole Bayer Sager, Bill Conti]
B  What Did You Give  [Aretha Franklin]

Ever Changing Times – Lyrics

Title  Ever Changing Times
Composer  Burt Bacharach, Carole Bayer Sager, Bill Conti
Composition’s Year  1987
First Recording Artist  Siedah Garrett
Aretha’s First Recording Year  1991

Lyrics
These are ever changing times
I see that clock upon the wall, but it don’t bother me at all
These are ever changing times

In these ever changing times
Everything is going so much faster
It seems like I’m
Watching my life and everything I do
Wondering if the dreams that I believed in
Can still come true

Caught in between, it comes back to
You and me running out of time
Gotta find me a better understanding
Everything keeps forgetting what’s mine
Gotta find me a way less-demanding
And we’re holding on so tight together
All of our lives

I see that clock upon the wall, but it don’t bother me at all
These are ever changing times

And I, I had some big ideals
So much of my life still not completed
Hopes and fears
Watching them change into something new
Wondering if I’m gonna find the answer
Loving you

All of my life it comes back to
You and me running out of time
I gotta find me a better understanding
Everything keeps forgetting what’s mine
I gotta find me a way less-demanding
And we’re holding on so tight together
All of our lives

I see that clock upon the wall, but it don’t bother me at all
These are ever changing times
I see that clock upon the wall, but it don’t bother me at all
These are ever changing times

All of my life it comes back to
You and me running out of time
I gotta find me a better understanding
Everything keeps forgetting what’s mine
I gotta find me a way less-demanding
And we’re holding on so tight together
And we’re gonna be alright together
All of our lives

I see that clock upon the wall, but it don’t bother me at all
These are ever changing times
I see that clock upon the wall, but it don’t bother me at all
These are ever changing times
I see that clock upon the wall, but it don’t bother me at all
These are ever changing times

Català – Temps Sempre Canviants
Aquests són temps sempre canviants
Veig el rellotge a la paret, però no em molesta en absolut
Aquests són temps sempre canviants

En aquests temps sempre canviants
Tot va molt més ràpid
Sembla com si jo estigui
Veient la meva vida i tot el que faig
Preguntant-me si els somnis en que creia
Encara es poden fer realitat

Atrapats en mig, es tracta de tornar a
Tu i jo esgotant el temps
He de trobar una millor manera d’entendre-ho
Tot continua fent-me oblidar el que és meu
He de trobar un camí menys exigent
I ho estem sostenint amb tanta fermesa junts
Tota la nostra vida

Veig el rellotge a la paret, però no em molesta en absolut
Aquests són temps sempre canviants

I jo, he tingut alguns grans ideals
Gran part de la meva vida encara no ha finalitzat
Esperances i temors
Veient-los transformar-se en alguna cosa nova
Preguntant-me si trobaré la resposta
Estimant-te

Tota la meva vida, es tracta de tornar a
Tu i jo esgotant el temps
He de trobar una millor manera d’entendre-ho
Tot continua fent-me oblidar el que és meu
He de trobar un camí menys exigent
I ho estem sostenint amb tanta fermesa junts
Tota la nostra vida

Veig el rellotge a la paret, però no em molesta en absolut
Aquests són temps sempre canviants
Veig el rellotge a la paret, però no em molesta en absolut
Aquests són temps sempre canviants

Tota la meva vida, es tracta de tornar a
Tu i jo esgotant el temps
He de trobar una millor manera d’entendre-ho
Tot continua fent-me oblidar el que és meu
He de trobar un camí menys exigent
I ho estem sostenint amb tanta fermesa junts
I estarem tan bé junts
Tota la nostra vida

Veig el rellotge a la paret, però no em molesta en absolut
Aquests són temps sempre canviants
Veig el rellotge a la paret, però no em molesta en absolut
Aquests són temps sempre canviants
Veig el rellotge a la paret, però no em molesta en absolut
Aquests són temps sempre canviants