Amazing Grace – Movie Trailer 2015 – 1972

Title Song 1  Mary Don’t You Weep
Composer  Traditional

Title Song 2  How I Got Over
Composer  Clara Ward

Film Director  Sydney Pollack
Film Title  Amazing Grace
Live at  The New Temple Missionary Baptist Church, Los Angeles, California
Year  1972 (January 13 & 14)
Country  USA
With  James Cleveland & The Southern California Community Choir

Didn’t It Rain – Lyrics

Title  Didn’t It Rain
Composer  Traditional
Composition’s Year 
First Recording Artist  The Galilee Singers
Aretha’s First Recording Year  1985

Lyrics
Didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it oh my Lord
Didn’t it rain?

Oh, didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it, oh, oh my Lord
Didn’t it rain?

Well, it rained 40 days, 40 nights without stopping
Noah was glad when the rain stopped dropping
Knock at the window, knock at the door
Crying brother Noah can’t you take on more
Noah cried no, you’re full of sin
God got the key and you can’t get in

Just listen how it’s rainin’
Will you listen how it’s rainin’
All day, all night
All night, all day

Didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it oh, oh my Lord
Didn’t it rain?

Oh, didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it, oh, oh my Lord
Didn’t it rain?

Well, you know it’s raining
All day, all night, all night, all day
To the north it’s raining
To the south it’s raining
To the east, Lord, is raining
To the west, a hard raining
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Lord
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Lord

Well, for the praying to the running
For the praying to the running
Some moaning, some groaning
I’m groaning, I’m moaning

Didn’t it rain, children, rain on my Lord
Didn’t it, didn’t it, didn’t it oh, oh my Lord
Didn’t it rain?
Hallelujah

Català – No Està Plovent?
No està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, Senyor meu
No està plovent?

Oh, no està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?

Bé, va ploure 40 dies i 40 nits sense parar
Noè es va alegrar quan la pluja es va aturar
Cop a la finestra, cop a la porta
Cridant, Germà Noè pots agafar-ne més?
Noè va cridar no, esteu en pecat
Déu té la clau i no podeu entrar

Només escolta com plou
Vols escoltar com plou
Tot el dia, tota la nit
Tota la nit, tot el dia

No està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?

Oh, no està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?

Bé, ja saps que està plovent
Tot el dia, tota la nit, tota la nit, tot el dia
Al nord està plovent
Al sud està plovent
A l’est, Senyor, està plovent
A l’oest, una forta pluja
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Senyor
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Senyor

Bé, per la pregària fins l’execució
Per la pregària fins l’execució
Alguns gemegant, alguns queixant-se
Estic queixant-me, estic gemegant

No està plovent, nens, plovent a sobre, Senyor meu
No està, no està, no està, oh, oh, Senyor meu
No està plovent?
Al·leluia

My Love Is Like A Red, Red Rose – Lyrics

Title  My Love Is Like A Red, Red Rose
Composer  Robert Burns, Traditional
Composition’s Year  1794 (Lyrics)
First Recording Artist  Robert Black
Aretha’s First Recording Year  1999

Lyrics
Oh, my love is like a red, red rose
That’s sprinkling from June
Oh, my love is like a melody
That’s softly played in tune
Fare-thee-well art thou, my bonnie lass
So deep in love am I
And I will love thee still, my love
Till all the seas gang dry
Till all the seas gang dry, my love
Till all the seas gang dry
And I will love thee still, my love
Till all the seas gang dry

Till all the seas gang dry, my love
Till all the seas gang dry
And I will love thee still, my love
Till all the seas gang dry
Till all the seas gang dry, my love
Till all the seas gang dry
And I will love thee, oh still, my love
Till all the seas gang dry
Oooh, till all the seas gang dry

Català – El Meu Amor És Com Una Vermella, Rosa Vermella
Oh, el meu amor és com una vermella, rosa vermella
Que s’escampa a partir del juny
Oh, el meu amor és com una melodia
Que és suaument afinada
Perfecte ets tu, la meva preciosa noia
Tan profundament enamorat estic
I t’estimaré fins, amor meu
Fins que tots els mars s’assequin
Fins que tots els mars s’assequin, amor meu
Fins que tots els mars s’assequin
I t’estimaré fins, amor meu
Fins que tots els mars s’assequin

Fins que tots els mars s’assequin, amor meu
Fins que tots els mars s’assequin
I t’estimaré fins, amor meu
Fins que tots els mars s’assequin
Fins que tots els mars s’assequin, amor meu
Fins que tots els mars s’assequin
I t’estimaré, oh, fins, amor meu
Fins que tots els mars s’assequin
Oh, fins que tots els mars s’assequin

On Our Way – Lyrics

Title  On Our Way
Composer  Traditional
Composition’s Year 
First Recording Artist 
Aretha’s First Recording Year  1972

Lyrics
We are on our way  (we are on our way)
To a land  (to a land of fairytale)
We are  (we are on our way)
(We’re on our journey home)

When we get to glory  (when we get to glory)
We will shout  (we will shout and tell the story)
How we made it over  (how we made it over)
We’re on our journey home  (we’re on our journey home)

We are on our way, oh yeah  (we are on our way)
To a land  (to a land of fairytale)
(We are on our way)
(We’re on our journey home)

Català – En El Nostre Camí
Estem en el nostre camí  (estem en el nostre camí)
Cap a una terra  (cap a un país de conte de fades)
Estem  (estem en el nostre camí)
(Estem de viatge cap a casa)

Quan arribem a la glòria  (quan arribem a la glòria)
Cridarem  (cridarem i explicarem la història)
De com ens en vam sortir  (de com ens en vam sortir)
Estem de viatge cap a casa  (estem de viatge cap a casa)

Estem en el nostre camí, oh sí  (estem en el nostre camí)
Cap a una terra  (cap a un país de conte de fades)
(Estem en el nostre camí)
(Estem de viatge cap a casa)

Climbing Higher Mountains – Lyrics

Title  Climbing Higher Mountains
Composer  Traditional
Composition’s Year 
First Recording Artist  The Back Home Choir
Aretha’s First Recording Year  1972

Lyrics
I’m climbing  (I’m climbing)
Higher mountains  (higher mountains)
Trying to get home  (trying to get home)
I’m climbing  (I’m climbing)
Higher mountains  (higher mountains)
Trying to get home  (trying to get home)
I’m climbing  (climbing)
Higher mountains  (climbing)
Lord, I’m climbing  (climbing)
Everyday  (climbing)
Oh, I’m climbing  (I’m climbing)
Higher mountains  (higher mountains)
Trying to get home, yeah  (trying to get home)

My road has been a little rocky on my way home, yes it has  (trying to get home)
My road has been a little rocky on my way home  (trying to get home)
Oh, my road  (climbing)
Has been a little rocky  (climbing)
Going on up right  (climbing)
Going on up a mountain  (climbing)
I tell you my road  (I’m climbing)
Has been a little rocky  (higher mountains)
On my way home, Lord  (trying to get home)

I’m going up the rough side of the mountain on my way home, meet my people  (trying to get home)
I’m going up the rough side of the mountain on my way home, oh yeah  (trying to get home)
I’m going  (climbing)
Up the rough side of the mountain  (climbing)
Oh, Jesus  (climbing)
On my way  (climbing)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah  (higher, higher)
Climbing  (higher, higher)
Higher  (higher, higher)
Higher Lord  (higher, higher)
Higher  (higher, higher)
Going on higher Lord  (higher, higher)
To meet please  (higher, higher)
Higher and higher  (higher, higher)
Higher  (higher, higher)
Oh, higher Lord  (higher, higher)
Higher  (higher, higher)
Higher Lord  (higher, higher)
Higher  (higher, higher)
Higher  (higher, higher)
Oh, oh, oh, oh  (higher, higher)
Yeah, higher  (higher, higher)
Higher  (higher, higher)
Oh, Lord  (higher, higher)
Oh, higher  (higher, higher)
Oh, higher  (higher, higher)

I’m climbing  (I’m climbing)
Higher mountains  (higher mountains)
Trying to get home, Lord  (trying to get home)

Català – Escalant Muntanyes Més Altes
Estic escalant  (estic escalant)
Muntanyes més altes  (muntanyes més altes)
Intentat arribar a casa  (intentant arribar a casa)
Estic escalant  (estic escalant)
Muntanyes més altes  (muntanyes més altes)
Intentat arribar a casa  (intentant arribar a casa)
Estic escalant  (escalant)
Muntanyes més altes  (escalant)
Senyor, estic escalant  (escalant)
Cada dia  (escalant)
Oh, estic escalant  (estic escalant)
Muntanyes més altes  (muntanyes més altes)
Intentat arribar a casa, sí  (intentant arribar a casa)

La meva carretera ha estat una mica inestable en el meu camí cap a casa, sí ho ha estat  (intentant arribar a casa)
La meva carretera ha estat una mica inestable en el meu camí cap a casa  (intentant arribar a casa)
Oh, la meva carretera  (escalant)
Ha estat una mica inestable  (escalant)
Pujant pel dret  (escalant)
Pujant una muntanya  (escalant)
Us dic que la meva carretera  (estic escalant)
Ha estat una mica inestable  (muntanyes més altes)
En el meu camí cap a casa, Senyor  (intentant arribar a casa)

Pujo pel costat rugós de la muntanya en el meu camí cap a casa, per conèixer el meu poble  (intentant arribar a casa)
Pujo pel costat rugós de la muntanya en el meu camí cap a casa, oh sí  (intentant arribar a casa)
Vaig  (escalant)
Pel costat rugós de la muntanya  (escalant)
Oh, Jesús  (escalant)
En el meu camí  (escalant)
Sí, sí, sí, sí, sí  (amunt, amunt)
Escalant  (amunt, amunt)
Més amunt  (amunt, amunt)
Més amunt Senyor  (amunt, amunt)
Més amunt  (amunt, amunt)
Anant més amunt Senyor  (amunt, amunt)
Per plantar car siusplau  (amunt, amunt)
Més i més amunt  (amunt, amunt)
Més amunt  (amunt, amunt)
Oh, amunt Senyor  (amunt, amunt)
Més amunt  (amunt, amunt)
Més amunt Senyor  (amunt, amunt)
Més amunt  (amunt, amunt)
Més amunt  (amunt, amunt)
Oh, oh, oh, oh  (amunt, amunt)
Sí, més amunt  (amunt, amunt)
Més amunt  (amunt, amunt)
Oh, Senyor  (amunt, amunt)
Oh, més amunt  (amunt, amunt)
Oh, més amunt  (amunt, amunt)

Estic escalant  (estic escalant)
Muntanyes més altes  (muntanyes més altes)
Intentat arribar a casa, Senyor  (intentant arribar a casa)

Auld Lang Syne – Lyrics

Title  Auld Lang Syne
Composer  Robert Burns, Traditional
Composition’s Year  1788 (Lyrics)
First Recording Artist  Emile Berliner
Aretha’s First Recording Year  1986 (With Billy Preston)

Lyrics
Should old acquaintance be forgot
And never brought to mind?
Should old acquaintance be forgot
And days of auld lang syne?

For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We’ll drink a cup of kindness yet
For days of auld lang syne

For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We’ll drink a cup of kindness yet
For days of auld lang syne

For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We’ll drink a cup of kindness yet
For days of auld lang syne

Català – Vells Temps
Haurien els vells coneixements de ser oblidats
I mai retornar a la ment?
Haurien els vells coneixements de ser oblidats
I els dies dels vells temps?

Pels vells temps, estimat
Pels vells temps
Beurem una tassa de bondat encara
Pels dies dels vells temps

Pels vells temps, estimat
Pels vells temps
Beurem una tassa de bondat encara
Pels dies dels vells temps

Pels vells temps, estimat
Pels vells temps
Beurem una tassa de bondat encara
Pels dies dels vells temps

Performance – The Gospel Tradition: In Performance At The White House – 2015

Title Song 1  I Love The Lord, He Heard My Cries
Composer  Isaac Watts, Alexander Robert Reinagle

Title Song 2  Higher Ground
Composer  Charles Hutchinson Gabriel, Johnson Oatman Jr.

Title Song 3  Precious Memories
Composer  Traditional

Title Song 4  Higher Ground (Reprise)
Composer  Charles Hutchinson Gabriel, Johnson Oatman Jr.

Live at  East Room Of The White House, Washington D.C. (Broadcast As “The Gospel Tradition: In Performance At The White House”)
Year  2015 (April 14)
Country  USA
With  Barack Obama, The Morgan State University Choir, The Williams Brothers

Precious Memories – Lyrics

Title  Precious Memories
Composer  Traditional
Composition’s Year  1925 (credited to J.B.F. Wright)
First Recording Artist  Turkey Mountain Singers
Aretha’s First Recording Year  1972

Lyrics
(Precious memories, how they linger)
(How they ever)  How they ever
(Flood my soul)  Flood my soul
(In the stillness)  Lord, in the stillness
(Of the midnight)  The midnight
(Precious sacred scenes unfold)  Sacred, sacred, He’ll unfold, oh yeah, yes He will

(In sad hours)  Lord, Lord, Lord, Lord, Lord
(We forget a little loan)  Yeah, yeah, yeah
(The truth, the real truth, the real truth of Jesus)
(Loving told, oh yeah, oh yeah)

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus  (Jesus)
Jesus whisper  (yeah)
Yeah, yeah, I, I’ll be with you, oh yes He does
Yes I will, I
Sacred  (sacred)
Sacred  (sacred)
Sacred scenes  (sacred)
He’ll unfold
The Lord will, the Lord will

Català – Records Preciosos
(Records preciosos, com es mantenen)
(Com alguna vegada)  Com alguna vegada
(Inunden la meva ànima)  Inunden la meva ànima
(En la calma)  Senyor, en la calma
(De la mitjanit)  La mitjanit
(Precioses escenes sagrades es revelen)  Sagrades, sagrades, Ell les revelarà, oh sí, sí, ho farà

(En les hores tristes)  Senyor, Senyor, Senyor, Senyor, Senyor
(Oblidem un petit préstec)  Sí, sí, sí
(La veritat, la veritat autèntica, la veritat autèntica de Jesús)
(Amor declarat, oh sí, oh sí)

Jesús Jesús, Jesús, Jesús  (Jesús)
Jesús, parla en veu baixa  (sí)
Sí, sí, jo, jo estaré amb tu, oh, sí, Ell ho fa
Sí que ho faré, jo
Sagrades  (sagrades)
Sagrades  (sagrades)
Escenes sagrades  (sagrades)
Ell revelarà
El Senyor ho farà, el Senyor ho farà

Surely, God Is Able / Packing Up, Getting Ready To Go – 16th Kennedy Center Honors Gala – 1993

Title Song 1  Surely, God Is Able
Composer  Rev. William Herbert Brewster

Title Song 2  Packing Up, Getting Ready To Go
Composer  Traditional, Clara Ward

Live at  16th Kennedy Center Honors Gala (CBS), John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington D.C.
Year  1993 (December 29)
Country  USA
Honoring  Marion Williams
With  Billy Preston, Little Richard