Hero – Lyrics

Title  Hero
Composer  Mariah Carey, Walter Afanasieff
Composition’s Year  1993
First Recording Artist  Mariah Carey
Aretha’s First Recording Year  1994

Lyrics
There’s a hero
If you look into your heart
You don’t have to be afraid of what you are
There is an answer
If you look into your soul
All of the sorrow that you feel will melt away

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
Cause you know you can survive
And when you feel all hope is gone
Look inside you and be strong
And you’ll finally know the truth
That a hero lies in you, oh yes it does

Then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
Cause you know you can survive
And when you feel all hope is gone
Oh, look inside you and be strong
And you’ll finally know the truth
That a hero lies in you

Hold on, there will be tomorrow
In time you’ll find the way

Then a hero, oh, comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
Cause you know you can survive
And when you feel all hope is gone
Look inside you just and be strong
And you’ll finally know the truth
That a hero lies in you
That a hero lies in, in you
Hero, hero, he is our hero, yeah

Català – Heroi
Hi ha un heroi
Si mires dins el teu cor
No has de tenir por del que ets
Hi ha una resposta
Si busques dins la teva ànima
Tot el dolor que sents es fondrà

I aleshores un heroi sorgirà
Amb la força per seguir endavant
I t’alliberaràs de les teves pors
Perquè saps que pots sobreviure
I quan sentis que tota l’esperança ha marxat
Mira dins teu i sigues fort
I finalment coneixeràs la veritat
Que un heroi rau dins teu, oh sí ho fa

Aleshores un heroi sorgirà
Amb la força per seguir endavant
I t’alliberaràs de les teves pors
Perquè saps que pots sobreviure
I quan sentis que tota l’esperança ha marxat
Oh, mira dins teu i sigues fort
I finalment coneixeràs la veritat
Que un heroi rau dins teu

Resisteix, hi haurà un demà
Trobaràs el camí a temps

Aleshores un heroi, oh, sorgirà
Amb la força per seguir endavant
I t’alliberaràs de les teves pors
Perquè saps que pots sobreviure
I quan sentis que tota l’esperança ha marxat
Mira dins teu, senzillament, i sigues fort
I finalment coneixeràs la veritat
Que un heroi rau dins teu
Que un heroi rau dins, dins teu
Heroi, heroi, ell és el nostre heroi, sí

Do You Still Remember? – Lyrics

Title  Do You Still Remember?
Composer  Jeffrey Cohen, Preston Glass, Walter Afanasieff
Composition’s Year  1986
First Recording Artist  Aretha Franklin
Aretha’s First Recording Year  1986

Lyrics
Here in my book of memories
Each page remembers you and me
Running in the rain, laughing in the sunshine
We used to share our kisses and dreams

Now you’ve gone to some distant shore
What happened to the boy next door?
Wherever you are I wonder if you’d cherish
The special joys we shared yesterday

Do you still remember?
Do you still recall?
Memories so tender
Didn’t we have something after all?
Do you still remember?

Come here and let me breathe you in
Oh, you haven’t lost that same old grin
I know what you want and I’ll confess to one thing
It’s never been as good as it was then

Do you still remember?
Do you still recall?
Memories so tender
Didn’t we have something after all? Ooh

Why we fought each other, I will never know
But I can’t seem to shake the past
If we had another chance to make it grow
I wonder could we make it last, ooh

Do you still remember?
Do you still recall?
Memories so tender
Didn’t we have something after all?

I’m so glad that you stop love last night, baby
(Do you still remember?)  I am, yes I am, yeah
(Do you still recall?)  Do you still, still recall?
(Memories so tender)  Ooh, ooh, you’re so good to me boy
Didn’t we have something after all?

(Do you still remember?)  Yeah, do you still remember? Yeah, yeah
(Do you still recall?)  Do you still, still recall?
(Memories so tender)  Come on, come on, come on, come on, will you come on? Baby
Didn’t we have something after all?

Català – Ho Recordes Encara?
Aquí, en el meu llibre de records
Cada pàgina em recorda a tu i a mi
Corrent sota la pluja, rient al sol
Solíem compartir els nostres petons i somnis

Ara has marxat a alguna platja llunyana
Què li ha passat al noi normal?
Siguis on siguis em pregunto si valores
Les especials alegries que vam compartir ahir

Ho recordes encara?
Hi penses encara?
Records tan tendres
No ens ha quedat res després de tot?
Ho recordes encara?

Vine aquí i deixa’m inspirar-te
Oh, no has perdut aquell vell somriure
Sé el que vols i et confesso una cosa
Mai he estat tan bé com ho estava aleshores

Ho recordes encara?
Hi penses encara?
Records tan tendres
No ens ha quedat res després de tot? Oh

Per què vam lluitar entre nosaltres, mai ho sabré
Però no puc evitar remoure el passat
Si tinguéssim una altra oportunitat per fer-ho créixer
Em pregunto si podríem fer que durés, oh

Ho recordes encara?
Hi penses encara?
Records tan tendres
No ens ha quedat res després de tot?

Estic molt contenta que paressis l’amor anit, noi
(Ho recordes encara?)  Jo sí, jo sí, sí
(Hi penses encara?)  Encara, hi penses encara?
(Records tan tendres)  Oh, oh, ets tan bo amb mi, noi
No ens ha quedat res després de tot?

(Ho recordes encara?)  Sí, ho recordes encara? Sí, sí
(Hi penses encara?)  Encara, hi penses encara?
(Records tan tendres)  Anem, anem, anem, anem, vindràs? Noi
No ens ha quedat res després de tot?

Hero – The Essence Awards – 1994

Title  Hero
Composer  Mariah Carey, Walter Afanasieff
Live at  The Essence Awards, Paramount Theater, New York City, New York
Year  1994 (April 22) / Aired in 1994 (June 7)
Country  USA
Performed  As a tribute to The Reverend Jesse Jackson