Never Gonna Break My Faith – Lyrics

Title  Never Gonna Break My Faith
Composer  Bryan Adams, Eliot Kennedy, Andrea Remanda
Composition’s Year  2006
First Recording Artist  Aretha Franklin & Mary J. Blige Featuring The Harlem Boys Choir
Aretha’s First Recording Year  2006 (Duet with Mary J. Blige)

Lyrics
Aretha:
My Lord, I have read this book so many times
But nowhere can there I find
The page that says
What I experience today has in the grace

Mary J:
Now I know that life is meant to be hard
That’s how I learn to appreciate my God
Though my courage may betray
I can tell you I won’t hide because the footprints show you are by my side

Aretha:
You can lie to a child with a smiling face
Tell me that color ain’t about to race
You can cast the first stone, you can break my bones
But you never gonna break, you never gonna break my faith
Faith and hope ain’t yours to give
Truth and liberty are mine to live
Steal a crown from a king, break an angel’s wings
But you never gonna break, you never gonna break my faith

Aretha:
My Lord, won’t you help them, help them, help them to understand
That when someone takes the life of an innocent man, ooh, ooh
Mary J:
Well, they never really won because all they’ve really done
Is set the soul free where it’s supposed to be?

Aretha & Mary J:
You can lie to a child with a smiling face
Tell me that color ain’t about to race
You can cast the first stone, you can break my bones
But you never gonna break, you never gonna break my faith
Faith and hope ain’t yours to give, no, no, no, no, no
Truth and liberty are mine to live
Steal a crown from a king, break an angel’s wings
But you never gonna break, you never gonna break my faith

Aretha: For those we lose before their time
Mary J: I pray their souls will find the light
Aretha: I know that the day will surely come
Mary J: Oh, oh, oh
Aretha: When his will, his will, will be done, yeah, yeah

Aretha & Mary J:
Yeah, yeah, oh, yeah, oh, oh yeah, his will will be
You never gonna break my faith
Oh yeah, oh yeah, his will, his will, his will, his will, oh, oh, oh
You never gonna break my faith
You never gonna break my faith
Never, never, I keep holdin’ on, I keep holdin’ on
Never, never, never, never, never, never, never, never
You never gonna break my faith, oh
You ain’t gonna break my faith, never, never

Català – Mai Trencareu La Meva Fe
Aretha:
Senyor meu, he llegit aquest llibre tantes vegades
Però enlloc puc trobar allà
La pàgina que expliqui
Que el que experimento avui està en la gràcia

Mary J:
Ara sé que la vida està destinada a ser difícil
Així és com aprenc a apreciar el meu Déu
Encara que el meu coratge em pot trair
Puc dir-te que no m’amagaré, perquè les petjades mostren que estàs al meu costat

Aretha:
Podeu mentir a un nen amb una cara somrient
Dir-me que el color no té res a veure amb el racisme
Podeu tirar la primera pedra, podeu trencar-me els ossos
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe
La fe i l’esperança no les doneu vosaltres
La veritat i la llibertat són meves per viure
Robeu la corona d’un rei, trenqueu les ales d’un àngel
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe

Aretha:
Senyor meu, els ajudaràs, ajudaràs, ajudaràs a entendre
Que quan algú pren la vida d’un home innocent, oh, oh
Mary J:
Bé, en realitat mai guanya perquè tot el que realment ha fet
És deixar l’ànima lliure on se suposa que ha d’estar?

Aretha & Mary J:
Podeu mentir a un nen amb una cara somrient
Dir-me que el color no té res a veure amb el racisme
Podeu tirar la primera pedra, podeu trencar-me els ossos
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe
La fe i l’esperança no les doneu vosaltres, no, no, no, no, no
La veritat i la llibertat són meves per viure
Robeu la corona d’un rei, trenqueu les ales d’un àngel
Però mai trencareu, mai trencareu la meva fe

Aretha: Per a aquells que perdem abans d’hora
Mary J: Prego que les seves ànimes trobin la llum
Aretha: Sé que, sens dubte, el dia arribarà
Mary J: Oh, oh, oh
Aretha: En que la seva voluntat, la seva voluntat, es farà realitat, sí, sí

Aretha & Mary J:
Sí, sí, oh, sí, oh, oh sí, la seva voluntat es complirà
Mai trencareu la meva fe
Oh sí, oh sí, la seva voluntat, la seva voluntat, la seva voluntat, la seva voluntat, oh, oh, oh
Mai trencareu la meva fe
Mai trencareu la meva fe
Mai, mai, segueixo aguantant, segueixo aguantant
Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai
Mai trencareu la meva fe, oh
No trencareu la meva fe, mai, mai

Never Gonna Break My Faith / Old Landmark – 50th Grammy Awards Ceremony – 2008

Title Song 1  Never Gonna Break My Faith
Composer  Bryan Adams, Eliot Kennedy, Andrea Remanda

Title Song 2  Old Landmark
Composer  William Herbert Brewster

Live at  50th Grammy Awards Ceremony (CBS), Staples Center, Los Angeles, California
Year  2008 (February 10)
Country  USA
With  The Harlem Boys Choir, BeBe Winans, The Madison Bumblebees, The Clark Sisters, Israel and New Breed